CB bảo vệ động cơ GV2

GV2 bảo vệ động cơ lên đến 15kW.Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
36 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4A- GV2LE08

GV2LE08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4A- GV2LE08

Thương hiệu: Schneider

1.155.000
- 42.5%
603.750
Có sẵn
37 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.3A- GV2LE10

GV2LE10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.3A- GV2LE10

Thương hiệu: Schneider

1.155.000
- 42.5%
603.750
Có sẵn
38 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 10A- GV2LE14

GV2LE14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 10A- GV2LE14

Thương hiệu: Schneider

1.261.700
- 42.5%
659.525
Có sẵn
39 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 16A- GV2LE16

GV2LE16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 16A- GV2LE16

Thương hiệu: Schneider

1.334.300
- 42.5%
697.475
Có sẵn
40 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 18A- GV2LE20

GV2LE20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 18A- GV2LE20

Thương hiệu: Schneider

1.334.300
- 42.5%
697.475
Có sẵn
41 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 25A- GV2LE22

GV2LE22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 25A- GV2LE22

Thương hiệu: Schneider

1.334.300
- 42.5%
697.475
Có sẵn
42 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 32A- GV2LE32

GV2LE32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 32A- GV2LE32

Thương hiệu: Schneider

1.334.300
- 42.5%
697.475
Có sẵn
43 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4A- GV2L03

GV2L03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4A- GV2L03

Thương hiệu: Schneider

1.333.200
- 42.5%
696.900
Có sẵn
44 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63A- GV2L04

GV2L04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63A- GV2L04

Thương hiệu: Schneider

1.333.200
- 42.5%
696.900
Có sẵn
45 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1A- GV2L05

GV2L05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1A- GV2L05

Thương hiệu: Schneider

1.386.000
- 42.5%
724.500
Có sẵn
46 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6A- GV2L06

GV2L06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6A- GV2L06

Thương hiệu: Schneider

1.441.000
- 42.5%
753.250
Có sẵn
47 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5A- GV2L07

GV2L07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5A- GV2L07

Thương hiệu: Schneider

1.441.000
- 42.5%
753.250
Có sẵn
48 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4A- GV2L08

GV2L08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4A- GV2L08

Thương hiệu: Schneider

1.441.000
- 42.5%
753.250
Có sẵn
49 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.3A- GV2L10

GV2L10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.3A- GV2L10

Thương hiệu: Schneider

1.441.000
- 42.5%
753.250
Có sẵn
50 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 10A- GV2L14

GV2L14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 10A- GV2L14

Thương hiệu: Schneider

1.579.600
- 42.5%
825.700
Có sẵn
51 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 14A- GV2L16

GV2L16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 14A- GV2L16

Thương hiệu: Schneider

1.666.500
- 42.5%
871.125
Có sẵn
52 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 18A- GV2L20

GV2L20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 18A- GV2L20

Thương hiệu: Schneider

1.666.500
- 42.5%
871.125
Có sẵn
53 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 25A- GV2L22

GV2L22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 25A- GV2L22

Thương hiệu: Schneider

1.666.500
- 42.5%
871.125
Có sẵn
54 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 32A- GV2L32

GV2L32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 32A- GV2L32

Thương hiệu: Schneider

1.666.500
- 42.5%
871.125
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.