Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
36 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V AC coil- LC1D115004F7

LC1D115004F7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V AC coil- LC1D115004F7

Thương hiệu: Schneider

12.593.900
- 43%
6.525.930
Có sẵn
37 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V DC coil- LC1D115004FD

LC1D115004FD

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V DC coil- LC1D115004FD

Thương hiệu: Schneider

18.674.700
- 43%
9.676.890
Có sẵn
38 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 220 V AC coil- LC1D115004M7

LC1D115004M7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 220 V AC coil- LC1D115004M7

Thương hiệu: Schneider

12.593.900
- 43%
6.525.930
Có sẵn
39 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 400 V AC coil- LC1D09V7

LC1D09V7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 400 V AC coil- LC1D09V7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
40 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 20 V DC coil- LC1D09ZL

LC1D09ZL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 20 V DC coil- LC1D09ZL

Thương hiệu: Schneider

856.900
- 48.5%
401.185
Có sẵn
41 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 24 V AC coil- LC1D115004B7

LC1D115004B7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 24 V AC coil- LC1D115004B7

Thương hiệu: Schneider

12.593.900
- 43%
6.525.930
Có sẵn
42 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 24 V DC coil- LC1D115004BD

LC1D115004BD

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 24 V DC coil- LC1D115004BD

Thương hiệu: Schneider

18.674.700
- 43%
9.676.890
Có sẵn
43 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 250 V DC coil- LC1D09UD

LC1D09UD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 250 V DC coil- LC1D09UD

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
44 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil- LC1D09F7

LC1D09F7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil- LC1D09F7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
45 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC coil- LC1D09FD

LC1D09FD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC coil- LC1D09FD

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
46 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC coil- LC1D09FE7

LC1D09FE7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC coil- LC1D09FE7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
47 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC coil- LC1D09FL

LC1D09FL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC coil- LC1D09FL

Thương hiệu: Schneider

856.900
- 48.5%
401.185
Có sẵn
48 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 125 V DC coil- LC1D09GD

LC1D09GD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 125 V DC coil- LC1D09GD

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
49 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 12 V DC coil- LC1D09JD

LC1D09JD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 12 V DC coil- LC1D09JD

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
50 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 12 V DC coil- LC1D09JL

LC1D09JL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 12 V DC coil- LC1D09JL

Thương hiệu: Schneider

856.900
- 48.5%
401.185
Có sẵn
51 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 -  440 V 9 A - 220 V AC coil- LC1D09M7

LC1D09M7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 220 V AC coil- LC1D09M7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
52 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC coil- LC1D09MD

LC1D09MD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC coil- LC1D09MD

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
53 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC coil- LC1D09ML

LC1D09ML

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC coil- LC1D09ML

Thương hiệu: Schneider

856.900
- 48.5%
401.185
Có sẵn
54 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 415 V AC coil- LC1D09N7

LC1D09N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 415 V AC coil- LC1D09N7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
55 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 60 V DC coil- LC1D09ND

LC1D09ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 60 V DC coil- LC1D09ND

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
56 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil- LC1D09P7

LC1D09P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil- LC1D09P7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
57 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 380 V AC coil- LC1D09Q7

LC1D09Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 380 V AC coil- LC1D09Q7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
58 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 440 V AC coil- LC1D09R7

LC1D09R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 440 V AC coil- LC1D09R7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
59 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 440 V DC coil- LC1D09RD

LC1D09RD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 440 V DC coil- LC1D09RD

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
60 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 500 V AC coil- LC1D09S7

LC1D09S7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 500 V AC coil- LC1D09S7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
61 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 240 V AC coil- LC1D09U7

LC1D09U7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 240 V AC coil- LC1D09U7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
62 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V DC coil- LC1D115MD

LC1D115MD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V DC coil- LC1D115MD

Thương hiệu: Schneider

12.508.100
- 43%
6.481.470
Có sẵn
63 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 415 V AC coil- LC1D115N7

LC1D115N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 415 V AC coil- LC1D115N7

Thương hiệu: Schneider

7.360.100
- 43%
3.813.870
Có sẵn
64 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 60 V DC coil- LC1D115ND

LC1D115ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 60 V DC coil- LC1D115ND

Thương hiệu: Schneider

12.508.100
- 43%
6.481.470
Có sẵn
65 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 230 V AC coil- LC1D115P7

LC1D115P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 230 V AC coil- LC1D115P7

Thương hiệu: Schneider

7.360.100
- 43%
3.813.870
Có sẵn
66 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 380 V AC coil- LC1D115Q7

LC1D115Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 380 V AC coil- LC1D115Q7

Thương hiệu: Schneider

7.360.100
- 43%
3.813.870
Có sẵn
67 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V AC coil- LC1D115R7

LC1D115R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V AC coil- LC1D115R7

Thương hiệu: Schneider

7.360.100
- 43%
3.813.870
Có sẵn
68 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V DC coil- LC1D115RD

LC1D115RD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V DC coil- LC1D115RD

Thương hiệu: Schneider

12.508.100
- 43%
6.481.470
Có sẵn
69 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 500 V AC coil- LC1D115S7

LC1D115S7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 500 V AC coil- LC1D115S7

Thương hiệu: Schneider

7.360.100
- 43%
3.813.870
Có sẵn
70 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 72 V DC coil- LC1D115SD

LC1D115SD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 72 V DC coil- LC1D115SD

Thương hiệu: Schneider

12.508.100
- 43%
6.481.470
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.