Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
36 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC coil- LC1D09ML

LC1D09ML

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V DC coil- LC1D09ML

Thương hiệu: Schneider

882.200
- 48.5%
413.030
Có sẵn
37 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 415 V AC coil- LC1D09N7

LC1D09N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 415 V AC coil- LC1D09N7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
38 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 60 V DC coil- LC1D09ND

LC1D09ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 60 V DC coil- LC1D09ND

Thương hiệu: Schneider

823.900
- 48.5%
385.735
Có sẵn
39 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil- LC1D09P7

LC1D09P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil- LC1D09P7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
40 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 380 V AC coil- LC1D09Q7

LC1D09Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 380 V AC coil- LC1D09Q7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
41 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 440 V AC coil- LC1D09R7

LC1D09R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 440 V AC coil- LC1D09R7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
42 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 36 V DC coil- LC1D09CD

LC1D09CD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 36 V DC coil- LC1D09CD

Thương hiệu: Schneider

823.900
- 48.5%
385.735
Có sẵn
43 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil- LC1D09D7

LC1D09D7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil- LC1D09D7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
44 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC coil- LC1D09E7

LC1D09E7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC coil- LC1D09E7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
45 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil- LC1D09ED

LC1D09ED

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil- LC1D09ED

Thương hiệu: Schneider

823.900
- 48.5%
385.735
Có sẵn
46 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil- LC1D09EL

LC1D09EL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil- LC1D09EL

Thương hiệu: Schneider

882.200
- 48.5%
413.030
Có sẵn
47 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BL

LC1D09BL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BL

Thương hiệu: Schneider

882.200
- 48.5%
413.030
Có sẵn
48 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 48 V AC coil- LC1D115004E7

LC1D115004E7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 48 V AC coil- LC1D115004E7

Thương hiệu: Schneider

12.971.200
- 43%
6.721.440
Có sẵn
49 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V AC coil- LC1D115004F7

LC1D115004F7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V AC coil- LC1D115004F7

Thương hiệu: Schneider

12.971.200
- 43%
6.721.440
Có sẵn
50 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V DC coil- LC1D115004FD

LC1D115004FD

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V DC coil- LC1D115004FD

Thương hiệu: Schneider

19.234.600
- 43%
9.967.020
Có sẵn
51 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 220 V AC coil- LC1D115004M7

LC1D115004M7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 220 V AC coil- LC1D115004M7

Thương hiệu: Schneider

12.971.200
- 43%
6.721.440
Có sẵn
52 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 220 V DC coil- LC1D115004MD

LC1D115004MD

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 220 V DC coil- LC1D115004MD

Thương hiệu: Schneider

19.234.600
- 43%
9.967.020
Có sẵn
53 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 230 V AC coil- LC1D115004P7

LC1D115004P7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 230 V AC coil- LC1D115004P7

Thương hiệu: Schneider

12.971.200
- 43%
6.721.440
Có sẵn
54 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 72 V DC coil- LC1D115004SD

LC1D115004SD

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 72 V DC coil- LC1D115004SD

Thương hiệu: Schneider

19.234.600
- 43%
9.967.020
Có sẵn
55 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 240 V AC coil- LC1D115004U7

LC1D115004U7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 240 V AC coil- LC1D115004U7

Thương hiệu: Schneider

12.971.200
- 43%
6.721.440
Có sẵn
56 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 400 V AC coil- LC1D115004V7

LC1D115004V7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 400 V AC coil- LC1D115004V7

Thương hiệu: Schneider

12.971.200
- 43%
6.721.440
Có sẵn
57 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 24 V AC coil- LC1D115B7

LC1D115B7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 24 V AC coil- LC1D115B7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
58 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 24 V DC coil- LC1D115BD

LC1D115BD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 24 V DC coil- LC1D115BD

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
59 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 42 V AC coil- LC1D115D7

LC1D115D7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 42 V AC coil- LC1D115D7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
60 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 400 V AC coil- LC1D09V7

LC1D09V7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 400 V AC coil- LC1D09V7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
61 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 20 V DC coil- LC1D09ZL

LC1D09ZL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 20 V DC coil- LC1D09ZL

Thương hiệu: Schneider

882.200
- 48.5%
413.030
Có sẵn
62 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 24 V AC coil- LC1D115004B7

LC1D115004B7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 24 V AC coil- LC1D115004B7

Thương hiệu: Schneider

12.971.200
- 43%
6.721.440
Có sẵn
63 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 24 V DC coil- LC1D115004BD

LC1D115004BD

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 24 V DC coil- LC1D115004BD

Thương hiệu: Schneider

19.234.600
- 43%
9.967.020
Có sẵn
64 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 250 V DC coil- LC1D09UD

LC1D09UD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 250 V DC coil- LC1D09UD

Thương hiệu: Schneider

823.900
- 48.5%
385.735
Có sẵn
65 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 440 V DC coil- LC1D09RD

LC1D09RD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 440 V DC coil- LC1D09RD

Thương hiệu: Schneider

823.900
- 48.5%
385.735
Có sẵn
66 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 500 V AC coil- LC1D09S7

LC1D09S7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 500 V AC coil- LC1D09S7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
67 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 240 V AC coil- LC1D09U7

LC1D09U7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 240 V AC coil- LC1D09U7

Thương hiệu: Schneider

487.300
- 48.5%
228.145
Có sẵn
68 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V DC coil- LC1D115MD

LC1D115MD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V DC coil- LC1D115MD

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
69 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 415 V AC coil- LC1D115N7

LC1D115N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 415 V AC coil- LC1D115N7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
70 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 60 V DC coil- LC1D115ND

LC1D115ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 60 V DC coil- LC1D115ND

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.