Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
106 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 400 V AC coil- LC1D128V7

LC1D128V7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 400 V AC coil- LC1D128V7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
107 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V AC coil- LC1D12B7

LC1D12B7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V AC coil- LC1D12B7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
108 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC coil- LC1D12BD

LC1D12BD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC coil- LC1D12BD

Thương hiệu: Schneider

988.900
- 48.5%
462.985
Có sẵn
109 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC coil- LC1D12BL

LC1D12BL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC coil- LC1D12BL

Thương hiệu: Schneider

1.059.300
- 48.5%
495.945
Có sẵn
110 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 42 V AC coil- LC1D12D7

LC1D12D7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 42 V AC coil- LC1D12D7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
111 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V AC coil- LC1D12E7

LC1D12E7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V AC coil- LC1D12E7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
112 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V DC coil- LC1D12ED

LC1D12ED

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V DC coil- LC1D12ED

Thương hiệu: Schneider

988.900
- 48.5%
462.985
Có sẵn
113 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V DC coil- LC1D12EL

LC1D12EL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V DC coil- LC1D12EL

Thương hiệu: Schneider

1.059.300
- 48.5%
495.945
Có sẵn
114 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC coil- LC1D12F7

LC1D12F7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC coil- LC1D12F7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
115 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V DC coil- LC1D12FD

LC1D12FD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V DC coil- LC1D12FD

Thương hiệu: Schneider

988.900
- 48.5%
462.985
Có sẵn
116 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V AC coil- LC1D12FE7

LC1D12FE7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V AC coil- LC1D12FE7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
117 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V DC coil- LC1D12FL

LC1D12FL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V DC coil- LC1D12FL

Thương hiệu: Schneider

1.059.300
- 48.5%
495.945
Có sẵn
118 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 125 V DC coil- LC1D12GD

LC1D12GD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 125 V DC coil- LC1D12GD

Thương hiệu: Schneider

988.900
- 48.5%
462.985
Có sẵn
119 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC coil- LC1D12JD

LC1D12JD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC coil- LC1D12JD

Thương hiệu: Schneider

988.900
- 48.5%
462.985
Có sẵn
120 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V AC coil- LC1D12M7

LC1D12M7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V AC coil- LC1D12M7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 51%
259.210
Có sẵn
121 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V DC coil- LC1D12MD

LC1D12MD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V DC coil- LC1D12MD

Thương hiệu: Schneider

988.900
- 48.5%
462.985
Có sẵn
122 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V DC coil- LC1D12ML

LC1D12ML

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V DC coil- LC1D12ML

Thương hiệu: Schneider

1.059.300
- 48.5%
495.945
Có sẵn
123 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 415 V AC coil- LC1D12N7

LC1D12N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 415 V AC coil- LC1D12N7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
124 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 60 V DC coil- LC1D12ND

LC1D12ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 60 V DC coil- LC1D12ND

Thương hiệu: Schneider

988.900
- 48.5%
462.985
Có sẵn
125 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC coil- LC1D12P7

LC1D12P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC coil- LC1D12P7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
126 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 380 V AC coil- LC1D12Q7

LC1D12Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 380 V AC coil- LC1D12Q7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
127 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 440 V AC coil- LC1D12R7

LC1D12R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 440 V AC coil- LC1D12R7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
128 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 440 V DC coil- LC1D12RD

LC1D12RD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 440 V DC coil- LC1D12RD

Thương hiệu: Schneider

988.900
- 48.5%
462.985
Có sẵn
129 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 240 V AC coil- LC1D12U7

LC1D12U7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 240 V AC coil- LC1D12U7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
130 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 250 V DC coil- LC1D12UL

LC1D12UL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 250 V DC coil- LC1D12UL

Thương hiệu: Schneider

1.059.300
- 48.5%
495.945
Có sẵn
131 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 400 V AC coil- LC1D12V7

LC1D12V7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 400 V AC coil- LC1D12V7

Thương hiệu: Schneider

581.900
- 48.5%
272.435
Có sẵn
132 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 24 V AC coil- LC1D150B7

LC1D150B7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 24 V AC coil- LC1D150B7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
133 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 24 V DC coil- LC1D150BD

LC1D150BD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 24 V DC coil- LC1D150BD

Thương hiệu: Schneider

16.273.400
- 43%
8.432.580
Có sẵn
134 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 42 V AC coil- LC1D150D7

LC1D150D7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 42 V AC coil- LC1D150D7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
135 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 48 V AC coil- LC1D150E7

LC1D150E7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 48 V AC coil- LC1D150E7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
136 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 48 V DC coil- LC1D150ED

LC1D150ED

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 48 V DC coil- LC1D150ED

Thương hiệu: Schneider

16.273.400
- 43%
8.432.580
Có sẵn
137 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 110 V AC coil- LC1D150F7

LC1D150F7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 110 V AC coil- LC1D150F7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
138 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 110 V DC coil- LC1D150FD

LC1D150FD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 110 V DC coil- LC1D150FD

Thương hiệu: Schneider

16.273.400
- 43%
8.432.580
Có sẵn
139 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 48 V AC coil- LC1D150FE7

LC1D150FE7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 48 V AC coil- LC1D150FE7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
140 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 125 V DC coil- LC1D150GD

LC1D150GD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 125 V DC coil- LC1D150GD

Thương hiệu: Schneider

16.273.400
- 43%
8.432.580
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.