Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
141 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 220 V AC coil- LC1D150M7

LC1D150M7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 220 V AC coil- LC1D150M7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
142 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 220 V DC coil- LC1D150MD

LC1D150MD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 220 V DC coil- LC1D150MD

Thương hiệu: Schneider

16.273.400
- 43%
8.432.580
Có sẵn
143 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 415 V AC coil- LC1D150N7

LC1D150N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 415 V AC coil- LC1D150N7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
144 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 60 V DC coil- LC1D150ND

LC1D150ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 60 V DC coil- LC1D150ND

Thương hiệu: Schneider

16.273.400
- 43%
8.432.580
Có sẵn
145 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 230 V AC coil- LC1D150P7

LC1D150P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 230 V AC coil- LC1D150P7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
146 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 380 V AC coil- LC1D150Q7

LC1D150Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 380 V AC coil- LC1D150Q7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
147 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 440 V AC coil- LC1D150R7

LC1D150R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 440 V AC coil- LC1D150R7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
148 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 440 V DC coil- LC1D150RD

LC1D150RD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 440 V DC coil- LC1D150RD

Thương hiệu: Schneider

16.273.400
- 43%
8.432.580
Có sẵn
149 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 500 V AC coil- LC1D150S7

LC1D150S7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 500 V AC coil- LC1D150S7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
150 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 72 V DC coil- LC1D150SD

LC1D150SD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 72 V DC coil- LC1D150SD

Thương hiệu: Schneider

16.273.400
- 43%
8.432.580
Có sẵn
151 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 240 V AC coil- LC1D150U7

LC1D150U7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 240 V AC coil- LC1D150U7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
152 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 400 V AC coil- LC1D150V7

LC1D150V7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 400 V AC coil- LC1D150V7

Thương hiệu: Schneider

9.572.200
- 43%
4.960.140
Có sẵn
153 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V AC coil- LC1D188B7

LC1D188B7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V AC coil- LC1D188B7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
154 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V DC coil- LC1D188BD

LC1D188BD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V DC coil- LC1D188BD

Thương hiệu: Schneider

2.846.800
- 43%
1.475.160
Có sẵn
155 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 42 V AC coil- LC1D188D7

LC1D188D7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 42 V AC coil- LC1D188D7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
156 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 48 V AC coil- LC1D188E7

LC1D188E7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 48 V AC coil- LC1D188E7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
157 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 48 V DC coil- LC1D188ED

LC1D188ED

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 48 V DC coil- LC1D188ED

Thương hiệu: Schneider

2.846.800
- 43%
1.475.160
Có sẵn
158 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 110 V AC coil- LC1D188F7

LC1D188F7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 110 V AC coil- LC1D188F7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
159 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 110 V DC coil- LC1D188FD

LC1D188FD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 110 V DC coil- LC1D188FD

Thương hiệu: Schneider

2.846.800
- 43%
1.475.160
Có sẵn
160 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 125 V DC coil- LC1D188GD

LC1D188GD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 125 V DC coil- LC1D188GD

Thương hiệu: Schneider

2.846.800
- 43%
1.475.160
Có sẵn
161 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 12 V DC coil- LC1D188JD

LC1D188JD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 12 V DC coil- LC1D188JD

Thương hiệu: Schneider

2.846.800
- 43%
1.475.160
Có sẵn
162 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 220 V AC coil- LC1D188M7

LC1D188M7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 220 V AC coil- LC1D188M7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
163 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 220 V DC coil- LC1D188MD

LC1D188MD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 220 V DC coil- LC1D188MD

Thương hiệu: Schneider

2.846.800
- 43%
1.475.160
Có sẵn
164 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 415 V AC coil- LC1D188N7

LC1D188N7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 415 V AC coil- LC1D188N7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
165 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 230 V AC coil- LC1D188P7

LC1D188P7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 230 V AC coil- LC1D188P7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
166 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 440 V AC coil- LC1D188R7

LC1D188R7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 440 V AC coil- LC1D188R7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
167 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 72 V DC coil- LC1D188SD

LC1D188SD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 72 V DC coil- LC1D188SD

Thương hiệu: Schneider

2.846.800
- 43%
1.475.160
Có sẵn
168 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 240 V AC coil- LC1D188U7

LC1D188U7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 240 V AC coil- LC1D188U7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
169 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 400 V AC coil- LC1D188V7

LC1D188V7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 400 V AC coil- LC1D188V7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 43%
1.054.500
Có sẵn
170 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V AC coil- LC1D18B7

LC1D18B7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V AC coil- LC1D18B7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
171 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC coil- LC1D18BD

LC1D18BD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC coil- LC1D18BD

Thương hiệu: Schneider

1.318.900
- 48.5%
617.485
Có sẵn
172 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC coil- LC1D18BL

LC1D18BL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC coil- LC1D18BL

Thương hiệu: Schneider

1.409.100
- 48.5%
659.715
Có sẵn
173 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 42 V AC coil- LC1D18D7

LC1D18D7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 42 V AC coil- LC1D18D7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
174 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 48 V AC coil- LC1D18E7

LC1D18E7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 48 V AC coil- LC1D18E7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
175 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 48 V DC coil- LC1D18ED

LC1D18ED

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 48 V DC coil- LC1D18ED

Thương hiệu: Schneider

1.318.900
- 48.5%
617.485
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.