Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
176 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 110 V AC coil- LC1D18F7

LC1D18F7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 110 V AC coil- LC1D18F7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
177 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 110 V DC coil- LC1D18FD

LC1D18FD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 110 V DC coil- LC1D18FD

Thương hiệu: Schneider

1.318.900
- 48.5%
617.485
Có sẵn
178 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 48 V AC coil- LC1D18FE7

LC1D18FE7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 48 V AC coil- LC1D18FE7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
179 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 125 V DC coil- LC1D18GD

LC1D18GD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 125 V DC coil- LC1D18GD

Thương hiệu: Schneider

1.318.900
- 48.5%
617.485
Có sẵn
180 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 12 V DC coil- LC1D18JD

LC1D18JD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 12 V DC coil- LC1D18JD

Thương hiệu: Schneider

1.318.900
- 48.5%
617.485
Có sẵn
181 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 220 V AC coil- LC1D18M7

LC1D18M7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 220 V AC coil- LC1D18M7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 50%
353.500
Có sẵn
182 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 220 V DC coil- LC1D18MD

LC1D18MD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 220 V DC coil- LC1D18MD

Thương hiệu: Schneider

1.318.900
- 48.5%
617.485
Có sẵn
183 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 220 V DC coil- LC1D18ML

LC1D18ML

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 220 V DC coil- LC1D18ML

Thương hiệu: Schneider

1.409.100
- 48.5%
659.715
Có sẵn
184 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 415 V AC coil- LC1D18N7

LC1D18N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 415 V AC coil- LC1D18N7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
185 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 60 V DC coil- LC1D18ND

LC1D18ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 60 V DC coil- LC1D18ND

Thương hiệu: Schneider

1.318.900
- 48.5%
617.485
Có sẵn
186 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 230 V AC coil- LC1D18P7

LC1D18P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 230 V AC coil- LC1D18P7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
187 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 380 V AC coil- LC1D18Q7

LC1D18Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 380 V AC coil- LC1D18Q7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
188 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 440 V AC coil- LC1D18R7

LC1D18R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 440 V AC coil- LC1D18R7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
189 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 72 V DC coil- LC1D18SD

LC1D18SD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 72 V DC coil- LC1D18SD

Thương hiệu: Schneider

1.318.900
- 48.5%
617.485
Có sẵn
190 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 240 V AC coil- LC1D18U7

LC1D18U7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 240 V AC coil- LC1D18U7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
191 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 250 V DC coil- LC1D18UL

LC1D18UL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 250 V DC coil- LC1D18UL

Thương hiệu: Schneider

1.409.100
- 48.5%
659.715
Có sẵn
192 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 400 V AC coil- LC1D18V7

LC1D18V7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 400 V AC coil- LC1D18V7

Thương hiệu: Schneider

777.700
- 48.5%
364.105
Có sẵn
193 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 24 V AC coil- LC1D258B7

LC1D258B7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 24 V AC coil- LC1D258B7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
194 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 24 V DC coil- LC1D258BD

LC1D258BD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 24 V DC coil- LC1D258BD

Thương hiệu: Schneider

5.084.200
- 43%
2.634.540
Có sẵn
195 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 42 V AC coil- LC1D258D7

LC1D258D7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 42 V AC coil- LC1D258D7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
196 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 48 V AC coil- LC1D258E7

LC1D258E7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 48 V AC coil- LC1D258E7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
197 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 48 V DC coil- LC1D258ED

LC1D258ED

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 48 V DC coil- LC1D258ED

Thương hiệu: Schneider

5.084.200
- 43%
2.634.540
Có sẵn
198 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 110 V AC coil- LC1D258F7

LC1D258F7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 110 V AC coil- LC1D258F7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
199 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 110 V DC coil- LC1D258FD

LC1D258FD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 110 V DC coil- LC1D258FD

Thương hiệu: Schneider

5.084.200
- 43%
2.634.540
Có sẵn
200 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 125 V DC coil- LC1D258GD

LC1D258GD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 125 V DC coil- LC1D258GD

Thương hiệu: Schneider

5.084.200
- 43%
2.634.540
Có sẵn
201 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 12 V DC coil- LC1D258JD

LC1D258JD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 12 V DC coil- LC1D258JD

Thương hiệu: Schneider

5.084.200
- 43%
2.634.540
Có sẵn
202 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V AC coil- LC1D258M7

LC1D258M7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V AC coil- LC1D258M7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
203 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V DC coil- LC1D258MD

LC1D258MD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V DC coil- LC1D258MD

Thương hiệu: Schneider

5.084.200
- 43%
2.634.540
Có sẵn
204 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 415 V AC coil- LC1D258N7

LC1D258N7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 415 V AC coil- LC1D258N7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
205 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 60 V DC coil- LC1D258ND

LC1D258ND

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 60 V DC coil- LC1D258ND

Thương hiệu: Schneider

5.084.200
- 43%
2.634.540
Có sẵn
206 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 230 V AC coil- LC1D258P7

LC1D258P7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 230 V AC coil- LC1D258P7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
207 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 380 V AC coil- LC1D258Q7

LC1D258Q7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 380 V AC coil- LC1D258Q7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
208 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 440 V AC coil- LC1D258R7

LC1D258R7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 440 V AC coil- LC1D258R7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
209 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 72 V DC coil- LC1D258SD

LC1D258SD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 72 V DC coil- LC1D258SD

Thương hiệu: Schneider

5.084.200
- 43%
2.634.540
Có sẵn
210 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 240 V AC coil- LC1D258U7

LC1D258U7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 240 V AC coil- LC1D258U7

Thương hiệu: Schneider

3.458.400
- 43%
1.792.080
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.