Contactor Tesys K

Contactor Tesys K dùng để điều khiển các đông cơ chạy thuận nghịch.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
36 Khởi động từ 3P 9A 12Vdc- LP1K0901JD

LP1K0901JD

Khởi động từ 3P 9A 12Vdc- LP1K0901JD

Thương hiệu: Schneider

796.400
- 40%
434.400
Có sẵn
37 Khởi động từ 3P 9A 24V 1Nc- LC1K0901B7

LC1K0901B7

Khởi động từ 3P 9A 24V 1Nc- LC1K0901B7

Thương hiệu: Schneider

448.800
- 40%
244.800
Có sẵn
38 Khởi động từ 3P 9A 48Vac- LC1K0901E7

LC1K0901E7

Khởi động từ 3P 9A 48Vac- LC1K0901E7

Thương hiệu: Schneider

448.800
- 40%
244.800
Có sẵn
39 Khởi động từ 3P 9A 110V 1Nc- LC1K0901F7

LC1K0901F7

Khởi động từ 3P 9A 110V 1Nc- LC1K0901F7

Thương hiệu: Schneider

448.800
- 40%
244.800
Có sẵn
40 Khởi động từ 3P 12A 24Vac- LC1K1210B7

LC1K1210B7

Khởi động từ 3P 12A 24Vac- LC1K1210B7

Thương hiệu: Schneider

499.400
- 40%
272.400
Có sẵn
41 Khởi động từ 3P 12A 48Vac- LC1K1210E7

LC1K1210E7

Khởi động từ 3P 12A 48Vac- LC1K1210E7

Thương hiệu: Schneider

499.400
- 40%
272.400
Có sẵn
42 Khởi động từ 3P 12A 110Vac- LC1K1210F7

LC1K1210F7

Khởi động từ 3P 12A 110Vac- LC1K1210F7

Thương hiệu: Schneider

499.400
- 40%
272.400
Có sẵn
43 Khởi động từ 3P 12A 24Vdc- LP1K1210BD

LP1K1210BD

Khởi động từ 3P 12A 24Vdc- LP1K1210BD

Thương hiệu: Schneider

878.900
- 40%
479.400
Có sẵn
44 Khởi động từ 3P 12A 48Vdc- LP1K1210ED

LP1K1210ED

Khởi động từ 3P 12A 48Vdc- LP1K1210ED

Thương hiệu: Schneider

878.900
- 40%
479.400
Có sẵn
45 Khởi động từ 3P 12A 110Vdc- LP1K1210FD

LP1K1210FD

Khởi động từ 3P 12A 110Vdc- LP1K1210FD

Thương hiệu: Schneider

878.900
- 40%
479.400
Có sẵn
46 Khởi động từ 3P 1No 12A 12Vdc- LP1K1210JD

LP1K1210JD

Khởi động từ 3P 1No 12A 12Vdc- LP1K1210JD

Thương hiệu: Schneider

878.900
- 40%
479.400
Có sẵn
47 Khởi động từ 3P 12A 24V 1Nc- LP1K1201BD

LP1K1201BD

Khởi động từ 3P 12A 24V 1Nc- LP1K1201BD

Thương hiệu: Schneider

878.900
- 40%
479.400
Có sẵn
48 Khởi động từ 3P 12A 48Vdc- LP1K1201ED

LP1K1201ED

Khởi động từ 3P 12A 48Vdc- LP1K1201ED

Thương hiệu: Schneider

878.900
- 40%
479.400
Có sẵn
49 Khởi động từ 3P 12A 110Vdc- LP1K1201FD

LP1K1201FD

Khởi động từ 3P 12A 110Vdc- LP1K1201FD

Thương hiệu: Schneider

878.900
- 40%
479.400
Có sẵn
50 Khởi động từ 3P 12A 12Vdc- LP1K1201JD

LP1K1201JD

Khởi động từ 3P 12A 12Vdc- LP1K1201JD

Thương hiệu: Schneider

878.900
- 40%
479.400
Có sẵn
51 Khởi động từ 3P 12A 24V 1Nc- LC1K1201B7

LC1K1201B7

Khởi động từ 3P 12A 24V 1Nc- LC1K1201B7

Thương hiệu: Schneider

499.400
- 40%
272.400
Có sẵn
52 Khởi động từ 3P 12A 48Vac- LC1K1201E7

LC1K1201E7

Khởi động từ 3P 12A 48Vac- LC1K1201E7

Thương hiệu: Schneider

499.400
- 40%
272.400
Có sẵn
53 Khởi động từ 3P 12A 110Vac- LC1K1201F7

LC1K1201F7

Khởi động từ 3P 12A 110Vac- LC1K1201F7

Thương hiệu: Schneider

499.400
- 40%
272.400
Có sẵn
54 Khởi động từ 3P 16A 1No 24V- LC1K1610B7

LC1K1610B7

Khởi động từ 3P 16A 1No 24V- LC1K1610B7

Thương hiệu: Schneider

568.700
- 40%
310.200
Có sẵn
55 Khởi động từ 3P 16A 48Vac- LC1K1610E7

LC1K1610E7

Khởi động từ 3P 16A 48Vac- LC1K1610E7

Thương hiệu: Schneider

568.700
- 40%
310.200
Có sẵn
56 Khởi động từ 3P 16A 110Vac- LC1K1610F7

LC1K1610F7

Khởi động từ 3P 16A 110Vac- LC1K1610F7

Thương hiệu: Schneider

568.700
- 40%
310.200
Có sẵn
57 Khởi động từ 3P 16A 1Nc 24V- LC1K1601B7

LC1K1601B7

Khởi động từ 3P 16A 1Nc 24V- LC1K1601B7

Thương hiệu: Schneider

568.700
- 40%
310.200
Có sẵn
58 Khởi động từ 3P 16A 48Vac- LC1K1601E7

LC1K1601E7

Khởi động từ 3P 16A 48Vac- LC1K1601E7

Thương hiệu: Schneider

568.700
- 40%
310.200
Có sẵn
59 Khởi động từ 3P 16A 110Vac- LC1K1601F7

LC1K1601F7

Khởi động từ 3P 16A 110Vac- LC1K1601F7

Thương hiệu: Schneider

568.700
- 40%
310.200
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.