Máy Cắt Không Khí MasterPact NW

- Masterpact NW 3P,4P loại H1, H2 kiểu Fixed, Drawout.
- Dòng điện định mức từ 800 đến 6300A.
- Điện áp định mức 690/1000V, 50/60Hz.
- Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60947-1 và 2.
 - Masterpact NW cơ bản bao gồm: Bộ đấu dây cáp, Micrologic 2.0A, 4 tiếp điểm báo trạng thái và 1 tiếp điểm báo sự cố.
- Ics=100% Icu = 65-150 kA

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
36 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H14D2

NW10H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H14D2

Thương hiệu: Schneider

166.936.000
- 51%
74.362.400
Có sẵn
37 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H14D2

NW12H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H14D2

Thương hiệu: Schneider

185.144.300
- 53.5%
78.265.545
Có sẵn
38 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H14D2

NW16H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H14D2

Thương hiệu: Schneider

216.711.000
- 53.5%
91.609.650
Có sẵn
39 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA DRAWOUT - NW20H14D2

NW20H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA DRAWOUT - NW20H14D2

Thương hiệu: Schneider

246.611.200
- 53.5%
104.249.280
Có sẵn
40 Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H14D2

NW25H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H14D2

Thương hiệu: Schneider

310.508.000
- 53.5%
131.260.200
Có sẵn
41 Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H14D2

NW32H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H14D2

Thương hiệu: Schneider

387.242.900
- 53.5%
163.698.135
Có sẵn
42 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H14D2

NW40H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H14D2

Thương hiệu: Schneider

569.094.900
- 53.5%
240.571.935
Có sẵn
43 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH14D2

NW4BH14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH14D2

Thương hiệu: Schneider

817.532.100
- 53.5%
345.593.115
Có sẵn
44 Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H14D2

NW50H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H14D2

Thương hiệu: Schneider

1.017.150.200
- 53.5%
429.977.130
Có sẵn
45 Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H14D2

NW63H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H14D2

Thương hiệu: Schneider

1.352.777.800
- 53.5%
571.856.070
Có sẵn
46 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 100kA FIXED - NW08H23F2

NW08H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 100kA FIXED - NW08H23F2

Thương hiệu: Schneider

115.695.800
- 51%
51.537.220
Có sẵn
47 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 100kA FIXED - NW10H23F2

NW10H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 100kA FIXED - NW10H23F2

Thương hiệu: Schneider

122.271.600
- 51%
54.466.440
Có sẵn
48 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 100kA FIXED - NW12H23F2

NW12H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 100kA FIXED - NW12H23F2

Thương hiệu: Schneider

139.113.700
- 53.5%
58.807.155
Có sẵn
49 Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 100kA FIXED - NW20H23F2

NW20H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 100kA FIXED - NW20H23F2

Thương hiệu: Schneider

181.718.900
- 53.5%
76.817.535
Có sẵn
50 Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 100kA FIXED - NW25H23F2

NW25H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 100kA FIXED - NW25H23F2

Thương hiệu: Schneider

234.411.100
- 53.5%
99.091.965
Có sẵn
51 Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 100kA FIXED - NW32H23F2

NW32H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 100kA FIXED - NW32H23F2

Thương hiệu: Schneider

282.892.500
- 53.5%
119.586.375
Có sẵn
52 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA FIXED - NW40H23F2

NW40H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA FIXED - NW40H23F2

Thương hiệu: Schneider

421.968.800
- 53.5%
178.377.720
Có sẵn
53 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 150kA FIXED - NW4BH23F2

NW4BH23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 150kA FIXED - NW4BH23F2

Thương hiệu: Schneider

543.143.700
- 53.5%
229.601.655
Có sẵn
54 Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 150kA FIXED - NW50H23F2

NW50H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 150kA FIXED - NW50H23F2

Thương hiệu: Schneider

701.275.300
- 53.5%
296.448.195
Có sẵn
55 Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 150kA FIXED - NW63H23F2

NW63H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 150kA FIXED - NW63H23F2

Thương hiệu: Schneider

931.811.100
- 55%
381.195.450
Có sẵn
56 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 100kA DRAWOUT - NW08H23D2

NW08H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 100kA DRAWOUT - NW08H23D2

Thương hiệu: Schneider

174.047.500
- 51%
77.530.250
Có sẵn
57 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 100kA DRAWOUT - NW10H23D2

NW10H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 100kA DRAWOUT - NW10H23D2

Thương hiệu: Schneider

184.065.200
- 51%
81.992.680
Có sẵn
58 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 100kA DRAWOUT - NW12H23D2

NW12H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 100kA DRAWOUT - NW12H23D2

Thương hiệu: Schneider

199.735.800
- 53.5%
84.433.770
Có sẵn
59 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 100kA DRAWOUT - NW16H23D2

NW16H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 100kA DRAWOUT - NW16H23D2

Thương hiệu: Schneider

228.437.000
- 53.5%
96.566.550
Có sẵn
60 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 100kA DRAWOUT - NW20H23D2

NW20H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 100kA DRAWOUT - NW20H23D2

Thương hiệu: Schneider

272.030.000
- 53.5%
114.994.500
Có sẵn
61 Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 100kA DRAWOUT - NW25H23D2

NW25H23D2

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 100kA DRAWOUT - NW25H23D2

Thương hiệu: Schneider

327.750.500
- 53.5%
138.549.075
Có sẵn
62 Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 100kA DRAWOUT - NW32H23D2

NW32H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 100kA DRAWOUT - NW32H23D2

Thương hiệu: Schneider

421.724.600
- 53.5%
178.274.490
Có sẵn
63 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW40H23D2

NW40H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW40H23D2

Thương hiệu: Schneider

572.397.100
- 53.5%
241.967.865
Có sẵn
64 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 150kA DRAWOUT - NW4BH23D2

NW4BH23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 150kA DRAWOUT - NW4BH23D2

Thương hiệu: Schneider

771.153.900
- 53.5%
325.987.785
Có sẵn
65 Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 150kA DRAWOUT - NW50H23D2

NW50H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 150kA DRAWOUT - NW50H23D2

Thương hiệu: Schneider

963.210.600
- 53.5%
407.175.390
Có sẵn
66 Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 150kA DRAWOUT - NW63H23D2

NW63H23D2

Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 150kA DRAWOUT - NW63H23D2

Thương hiệu: Schneider

1.256.478.300
- 53.5%
531.147.645
Có sẵn
67 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 100kA FIXED - NW08H24F2

NW08H24F2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 100kA FIXED - NW08H24F2

Thương hiệu: Schneider

141.641.500
- 51%
63.094.850
Có sẵn
68 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 100kA FIXED - NW10H24F2

NW10H24F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 100kA FIXED - NW10H24F2

Thương hiệu: Schneider

153.024.300
- 51%
68.165.370
Có sẵn
69 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 100kA FIXED - NW12H24F2

NW12H24F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 100kA FIXED - NW12H24F2

Thương hiệu: Schneider

169.930.200
- 53.5%
71.834.130
Có sẵn
70 Cau dao tu dong NW 1600A H2 4P

NW16H24F2

Cau dao tu dong NW 1600A H2 4P

Thương hiệu: Schneider

195.996.900
- 53.5%
82.853.235
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.