Relay điều khiển K, D

Relay điều khiển loại K, D

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
36 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 380V- CA2KN22Q7

CA2KN22Q7

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 380V- CA2KN22Q7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
37 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 380V- CA2KN22R7

CA2KN22R7

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 380V- CA2KN22R7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
38 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 220V- CA2KN22U7

CA2KN22U7

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 220V- CA2KN22U7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
39 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 24V- CA2KN31B7

CA2KN31B7

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 24V- CA2KN31B7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
40 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 48V- CA2KN31E7

CA2KN31E7

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 48V- CA2KN31E7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
41 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 110V- CA2KN31F7

CA2KN31F7

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 110V- CA2KN31F7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
42 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 220V- CA2KN31M7

CA2KN31M7

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 220V- CA2KN31M7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
43 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 415V- CA2KN31N7

CA2KN31N7

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 415V- CA2KN31N7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
44 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 230V- CA2KN31P7

CA2KN31P7

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 230V- CA2KN31P7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
45 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 380V- CA2KN31Q7

CA2KN31Q7

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 380V- CA2KN31Q7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
46 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 220V- CA2KN31U7

CA2KN31U7

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 220V- CA2KN31U7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
47 Rơ le Điều Khiển 4No 24V- CA2KN40B7

CA2KN40B7

Rơ le Điều Khiển 4No 24V- CA2KN40B7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
48 Rơ le Điều Khiển 4No 42V- CA2KN40D7

CA2KN40D7

Rơ le Điều Khiển 4No 42V- CA2KN40D7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
49 Rơ le Điều Khiển 4No 48V- CA2KN40E7

CA2KN40E7

Rơ le Điều Khiển 4No 48V- CA2KN40E7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
50 Rơ le Điều Khiển 4No 110V- CA2KN40F7

CA2KN40F7

Rơ le Điều Khiển 4No 110V- CA2KN40F7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
51 Rơ le Điều Khiển 4No 220V- CA2KN40M7

CA2KN40M7

Rơ le Điều Khiển 4No 220V- CA2KN40M7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
52 Rơ le Điều Khiển 4No 415V- CA2KN40N7

CA2KN40N7

Rơ le Điều Khiển 4No 415V- CA2KN40N7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
53 Rơ le Điều Khiển 4No 230V- CA2KN40P7

CA2KN40P7

Rơ le Điều Khiển 4No 230V- CA2KN40P7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
54 Rơ le Điều Khiển 4No 380V- CA2KN40Q7

CA2KN40Q7

Rơ le Điều Khiển 4No 380V- CA2KN40Q7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
55 Rơ le Điều Khiển 4No 440V- CA2KN40R7

CA2KN40R7

Rơ le Điều Khiển 4No 440V- CA2KN40R7

Thương hiệu: Schneider

729.300
- 40%
397.800
Có sẵn
56 RELAY- CA2SK20E7

CA2SK20E7

RELAY- CA2SK20E7

Thương hiệu: Schneider

1.344.200
- %
0
Có sẵn
57 RELAY- CA2SK20M7

CA2SK20M7

RELAY- CA2SK20M7

Thương hiệu: Schneider

1.344.200
- %
0
Có sẵn
58 Rơ le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 220Vdc- CAD326MD

CAD326MD

Rơ le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 220Vdc- CAD326MD

Thương hiệu: Schneider

1.411.300
- %
0
Có sẵn
59 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 24Vdc- CA3KN22BD

CA3KN22BD

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 24Vdc- CA3KN22BD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
60 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vdc- CA3KN22ED

CA3KN22ED

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vdc- CA3KN22ED

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
61 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vdc- CA3KN22FD

CA3KN22FD

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vdc- CA3KN22FD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
62 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 220Vdc- CA3KN22MD

CA3KN22MD

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 220Vdc- CA3KN22MD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
63 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 60Vdc- CA3KN22ND

CA3KN22ND

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 60Vdc- CA3KN22ND

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
64 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vac- CA3KN31BD

CA3KN31BD

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vac- CA3KN31BD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
65 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vac- CA3KN31ED

CA3KN31ED

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vac- CA3KN31ED

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
66 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vdc- CA3KN31FD

CA3KN31FD

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vdc- CA3KN31FD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
67 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 220Vdc- CA3KN31MD

CA3KN31MD

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 220Vdc- CA3KN31MD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
68 Rơ le Điều Khiển 4No 24Vdc- CA3KN40BD

CA3KN40BD

Rơ le Điều Khiển 4No 24Vdc- CA3KN40BD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
69 Rơ le Điều Khiển 4No 48Vdc- CA3KN40ED

CA3KN40ED

Rơ le Điều Khiển 4No 48Vdc- CA3KN40ED

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
70 Rơ le Điều Khiển 4No 110Vdc- CA3KN40FD

CA3KN40FD

Rơ le Điều Khiển 4No 110Vdc- CA3KN40FD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.