Relay điều khiển K, D

Relay điều khiển loại K, D

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
71 Rơ le Điều Khiển 4No 220Vdc- CA3KN40MD

CA3KN40MD

Rơ le Điều Khiển 4No 220Vdc- CA3KN40MD

Thương hiệu: Schneider

809.600
- 40%
441.600
Có sẵn
72 AUXILIARY Khởi động từ- CAD50SD

CAD50SD

AUXILIARY Khởi động từ- CAD50SD

Thương hiệu: Schneider

1.590.600
- %
0
Có sẵn
73 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 24Vdc- CA4KN22BW3

CA4KN22BW3

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 24Vdc- CA4KN22BW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
74 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vdc- CA4KN22EW3

CA4KN22EW3

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vdc- CA4KN22EW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
75 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vdc- CA4KN22FW3

CA4KN22FW3

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vdc- CA4KN22FW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
76 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vdc- CA4KN31BW3

CA4KN31BW3

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vdc- CA4KN31BW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
77 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vdc- CA4KN31EW3

CA4KN31EW3

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vdc- CA4KN31EW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
78 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vdc- CA4KN31FW3

CA4KN31FW3

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vdc- CA4KN31FW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
79 Rơ le Điều Khiển 4No 24Vdc- CA4KN40BW3

CA4KN40BW3

Rơ le Điều Khiển 4No 24Vdc- CA4KN40BW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
80 Rơ le Điều Khiển 4No 48Vdc- CA4KN40EW3

CA4KN40EW3

Rơ le Điều Khiển 4No 48Vdc- CA4KN40EW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
81 Rơ le Điều Khiển 4No 110Vdc- CA4KN40FW3

CA4KN40FW3

Rơ le Điều Khiển 4No 110Vdc- CA4KN40FW3

Thương hiệu: Schneider

899.800
- 40%
490.800
Có sẵn
82 Rơ le Điều Khiển 3No 2Nc 24Vac- CAD32B7

CAD32B7

Rơ le Điều Khiển 3No 2Nc 24Vac- CAD32B7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
83 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 32Vac- CAD32C7

CAD32C7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 32Vac- CAD32C7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
84 ờ Le Điều Khiển 3No+2Nc 42Vac- CAD32D7

CAD32D7

ờ Le Điều Khiển 3No+2Nc 42Vac- CAD32D7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
85 Rơ le Điều Khiển 3No+ 2Nc 48V- CAD32E7

CAD32E7

Rơ le Điều Khiển 3No+ 2Nc 48V- CAD32E7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
86 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 48Vdc- CAD32F7

CAD32F7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 48Vdc- CAD32F7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
87 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 120Vac- CAD32G7

CAD32G7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 120Vac- CAD32G7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
88 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 12Vac- CAD32J7

CAD32J7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 12Vac- CAD32J7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
89 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 100Vac- CAD32K7

CAD32K7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 100Vac- CAD32K7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
90 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 200Vac- CAD32L7

CAD32L7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 200Vac- CAD32L7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
91 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 220V- CAD32M7

CAD32M7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 220V- CAD32M7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
92 Rơ le Điều Khiển 5No 480Vac- CAD50T7

CAD50T7

Rơ le Điều Khiển 5No 480Vac- CAD50T7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
93 Rơ le Điều Khiển 5No 240Vac- CAD50U7

CAD50U7

Rơ le Điều Khiển 5No 240Vac- CAD50U7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
94 Rơ le Điều Khiển 5No 230Vac- CAD50P7

CAD50P7

Rơ le Điều Khiển 5No 230Vac- CAD50P7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
95 Rơ le Điều Khiển 5No 380Vac- CAD50Q7

CAD50Q7

Rơ le Điều Khiển 5No 380Vac- CAD50Q7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
96 Rơ le Điều Khiển 5No 415Vac- CAD50N7

CAD50N7

Rơ le Điều Khiển 5No 415Vac- CAD50N7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
97 Rơ le Điều Khiển 5No 400Vac- CAD50V7

CAD50V7

Rơ le Điều Khiển 5No 400Vac- CAD50V7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
98 Rơ le Điều Khiển 5No 690Vac- CAD50Y7

CAD50Y7

Rơ le Điều Khiển 5No 690Vac- CAD50Y7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
99 Rơ le Điều Khiển 5No 500Vac- CAD50S7

CAD50S7

Rơ le Điều Khiển 5No 500Vac- CAD50S7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
100 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 480Vac- CAD32T7

CAD32T7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 480Vac- CAD32T7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
101 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 220Vac- CAD32U7

CAD32U7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 220Vac- CAD32U7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
102 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 400V- CAD32V7

CAD32V7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 400V- CAD32V7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
103 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 277Vac- CAD32W7

CAD32W7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 277Vac- CAD32W7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
104 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 600Vac- CAD32X7

CAD32X7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 600Vac- CAD32X7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
105 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 690Vac- CAD32Y7

CAD32Y7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 690Vac- CAD32Y7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.