Relay điều khiển K, D

Relay điều khiển loại K, D

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
106 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 20Vac- CAD32Z7

CAD32Z7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 20Vac- CAD32Z7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
107 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 415Vac- CAD32N7

CAD32N7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 415Vac- CAD32N7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
108 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 230Vac- CAD32P7

CAD32P7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 230Vac- CAD32P7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
109 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 380V- CAD32Q7

CAD32Q7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 380V- CAD32Q7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
110 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 440Vac- CAD32R7

CAD32R7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 440Vac- CAD32R7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
111 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 32Vac- CAD32S7

CAD32S7

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 32Vac- CAD32S7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
112 Rơ le Điều Khiển 5No 24Vac- CAD50B7

CAD50B7

Rơ le Điều Khiển 5No 24Vac- CAD50B7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
113 Rơ le Điều Khiển 5No 42Vac- CAD50D7

CAD50D7

Rơ le Điều Khiển 5No 42Vac- CAD50D7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
114 Rơ le Điều Khiển 5No 48Vac- CAD50E7

CAD50E7

Rơ le Điều Khiển 5No 48Vac- CAD50E7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
115 Rơ le Điều Khiển 5No 110Vac- CAD50F7

CAD50F7

Rơ le Điều Khiển 5No 110Vac- CAD50F7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
116 Rơ le Điều Khiển 5No 120Vac- CAD50G7

CAD50G7

Rơ le Điều Khiển 5No 120Vac- CAD50G7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
117 Rơ le Điều Khiển 5No 220Vac- CAD50L7

CAD50L7

Rơ le Điều Khiển 5No 220Vac- CAD50L7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
118 Rơ le Điều Khiển 5No 220Vac- CAD50M7

CAD50M7

Rơ le Điều Khiển 5No 220Vac- CAD50M7

Thương hiệu: Schneider

964.700
- 40%
526.200
Có sẵn
119 Rơ le Điều Khiển 5No 110Vdc- CAD50FL

CAD50FL

Rơ le Điều Khiển 5No 110Vdc- CAD50FL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
120 Rơ le Điều Khiển 5No 12Vdc- CAD50JL

CAD50JL

Rơ le Điều Khiển 5No 12Vdc- CAD50JL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
121 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 220Vac- CAD32ML

CAD32ML

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 220Vac- CAD32ML

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
122 Rơ le Điều Khiển 5No 48Vdc- CAD50EL

CAD50EL

Rơ le Điều Khiển 5No 48Vdc- CAD50EL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
123 Rơ le Điều Khiển 5No 24Vdc- CAD50BL

CAD50BL

Rơ le Điều Khiển 5No 24Vdc- CAD50BL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
124 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 72Vdc- CAD32SL

CAD32SL

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 72Vdc- CAD32SL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
125 Rơ le Điều Khiển 5No 5Vdc- CAD50AL

CAD50AL

Rơ le Điều Khiển 5No 5Vdc- CAD50AL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
126 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 12Vdc- CAD32JL

CAD32JL

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 12Vdc- CAD32JL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
127 Rơ le Điều Khiển 3No+ 2Nc 125V- CAD32EL

CAD32EL

Rơ le Điều Khiển 3No+ 2Nc 125V- CAD32EL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
128 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 110Vdc- CAD32FL

CAD32FL

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 110Vdc- CAD32FL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
129 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 24Vdc- CAD32BL

CAD32BL

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 24Vdc- CAD32BL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
130 Rơ le Điều Khiển 3No 2Nc 5Vac- CAD32AL

CAD32AL

Rơ le Điều Khiển 3No 2Nc 5Vac- CAD32AL

Thương hiệu: Schneider

1.283.700
- 40%
700.200
Có sẵn
131 Rơ le Điều Khiển 3No 2Nc 24Vdc- CAD32BD

CAD32BD

Rơ le Điều Khiển 3No 2Nc 24Vdc- CAD32BD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
132 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 110Vdc- CAD32FD

CAD32FD

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 110Vdc- CAD32FD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
133 Rơ le Điều Khiển 3No+ 2Nc 125V- CAD32ED

CAD32ED

Rơ le Điều Khiển 3No+ 2Nc 125V- CAD32ED

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
134 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 40Vac- CAD32DD

CAD32DD

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 40Vac- CAD32DD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
135 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 125Vdc- CAD32GD

CAD32GD

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 125Vdc- CAD32GD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
136 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 220Vdc- CAD32MD

CAD32MD

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 220Vdc- CAD32MD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
137 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 250Vdc- CAD32UD

CAD32UD

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 250Vdc- CAD32UD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
138 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 20Vdc- CAD32ZD

CAD32ZD

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 20Vdc- CAD32ZD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
139 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 440Vdc- CAD32RD

CAD32RD

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 440Vdc- CAD32RD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
140 Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 174Vdc- CAD32QD

CAD32QD

Rơ le Điều Khiển 3No+2Nc 174Vdc- CAD32QD

Thương hiệu: Schneider

1.632.400
- 40%
890.400
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.