Rơ le Nhiệt 55-70A- LRD3361
- %

Rơ le Nhiệt 55-70A- LRD3361

  • Mã SP: LRD3361
  • Price list: 0 đ
  • Giá bán: 0 đ
  • Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 55-7A FITS LC1D8-D95
  • Nước sản xuất: Schneider
  • Tình trạng: Hết hàng
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 Rơ le nhiệt  48...65 A - class 10A- LRD3359

LRD3359

Rơ le nhiệt 48...65 A - class 10A- LRD3359

Thương hiệu: <nav id="trail" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 4.6em; padding: 0px; background: rgba(255, 255, 255, 0.9); min-height: 30px; color: black; position: fixed; left: 0px; right: 0px; top: 117px; z-index: 4; transition: none; f

4.159.100
- %
0
Có sẵn
1 Rơ le Nhiệt 0.1-0.16A- LRD01

LRD01

Rơ le Nhiệt 0.1-0.16A- LRD01

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD .1-.16A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
2 Rơ le Nhiệt 0.16-0.25A- LRD02

LRD02

Rơ le Nhiệt 0.16-0.25A- LRD02

Thương hiệu: TESYS D THERAL OVERLOAD .16-.25A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
3 Rơ le Nhiệt 0.25-0.40A- LRD03

LRD03

Rơ le Nhiệt 0.25-0.40A- LRD03

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD .25-.4A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
4 Rơ le Nhiệt 0.40-0.63A- LRD04

LRD04

Rơ le Nhiệt 0.40-0.63A- LRD04

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD .4-.63A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
5 Rơ le Nhiệt 0.63-1A- LRD05

LRD05

Rơ le Nhiệt 0.63-1A- LRD05

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD .63-1.A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
6 Rơ le Nhiệt 1-1.6A- LRD06

LRD06

Rơ le Nhiệt 1-1.6A- LRD06

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 1.-1.7A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
7 Rơ le Nhiệt 1.6-2.5A- LRD07

LRD07

Rơ le Nhiệt 1.6-2.5A- LRD07

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 1.6-2.5A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
8 Rơ le Nhiệt 2.5-4A- LRD08

LRD08

Rơ le Nhiệt 2.5-4A- LRD08

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 2.5-4.A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
9 Rơ le Nhiệt 4-6A- LRD10

LRD10

Rơ le Nhiệt 4-6A- LRD10

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 4.-6.A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
10 Rơ le Nhiệt 5.5-8A- LRD12

LRD12

Rơ le Nhiệt 5.5-8A- LRD12

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 5.5-8.A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
11 Rơ le Nhiệt 7-10A- LRD14

LRD14

Rơ le Nhiệt 7-10A- LRD14

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 7.-1A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
12 Rơ le Nhiệt 9-13A- LRD16

LRD16

Rơ le Nhiệt 9-13A- LRD16

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 9-13A CL1A

512.600
- %
0
Có sẵn
13 Rơ le Nhiệt 12-18A- LRD21

LRD21

Rơ le Nhiệt 12-18A- LRD21

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 12-18A CL1A

563.200
- %
0
Có sẵn
14 Rơ le Nhiệt 16-24A- LRD22

LRD22

Rơ le Nhiệt 16-24A- LRD22

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 16-24A CL1A

588.500
- %
0
Có sẵn
15 Rơ le Nhiệt 23-32A- LRD32

LRD32

Rơ le Nhiệt 23-32A- LRD32

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 23-32A CL1A

765.600
- %
0
Có sẵn
16 Rơ le Nhiệt 30-38A- LRD35

LRD35

Rơ le Nhiệt 30-38A- LRD35

Thương hiệu: TESYS D THERMAL OVERLOAD 3-38A CL1A

773.300
- %
0
Có sẵn
17 Rơ le Nhiệt 9-13A- LRD313

LRD313

Rơ le Nhiệt 9-13A- LRD313

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 9-13A CL1A EVERLINK

1.778.700
- %
0
Có sẵn
18 Rơ le Nhiệt 12A-18A- LRD318

LRD318

Rơ le Nhiệt 12A-18A- LRD318

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 12-18A CL1A EVERLINK

1.837.000
- %
0
Có sẵn
19 Rơ le Nhiệt 17A-25A- LRD325

LRD325

Rơ le Nhiệt 17A-25A- LRD325

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 17-25A CL1A EVERLINK

1.895.300
- %
0
Có sẵn
20 Rơ le Nhiệt 23-32A- LRD332

LRD332

Rơ le Nhiệt 23-32A- LRD332

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 23-32A CL1A EVERLINK

2.082.300
- %
0
Có sẵn
21 Rơ le Nhiệt 30-40A- LRD340

LRD340

Rơ le Nhiệt 30-40A- LRD340

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 3-4A CL1A EVERLINK

2.014.100
- %
0
Có sẵn
22 Rơ le Nhiệt 37-50A- LRD350

LRD350

Rơ le Nhiệt 37-50A- LRD350

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 37-5A CL1A EVERLINK

2.330.900
- %
0
Có sẵn
23 Rơ le Nhiệt 48-65A- LRD365

LRD365

Rơ le Nhiệt 48-65A- LRD365

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 48-65A CL1A EVERLINK

2.427.700
- %
0
Có sẵn
24 Rơ le Nhiệt 63-80A- LRD3363

LRD3363

Rơ le Nhiệt 63-80A- LRD3363

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 63-8A FITS LC1D8-D95

0
- %
0
Có sẵn
25 Rơ le Nhiệt 80-104A- LRD3365

LRD3365

Rơ le Nhiệt 80-104A- LRD3365

Thương hiệu: THERMAL OVERLOAD 8-14A FITS D115-D15

3.149.300
- %
0
Có sẵn
26 Rơ le Nhiệt 80-104A- LRD4365

LRD4365

Rơ le Nhiệt 80-104A- LRD4365

Thương hiệu: OVERLOAD RELAY

4.472.600
- %
0
Có sẵn
27 Rơ le Nhiệt 95-120A- LRD4367

LRD4367

Rơ le Nhiệt 95-120A- LRD4367

Thương hiệu: OVERLOAD RELAY

4.918.100
- %
0
Có sẵn
28 Rơ le Nhiệt 110-140A- LRD4369

LRD4369

Rơ le Nhiệt 110-140A- LRD4369

Thương hiệu: OVERLOAD RELAY

5.054.500
- %
0
Có sẵn
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.