hướng dẫn mua hàng online


Hướng dẫn mua hàng online tại trang web hopphat.net

Bước 1: Chọn mã hàng.

Sau khi đã chọn được sản phẩm của mình đưa chuột đến ô "chọn" Kích chuột đánh đấu "V" vào ô chọn mã hàng.

  1. - Tiếp tục mua hàng --> kích chuột vào " Tiếp tục mua hàng" bạn sẽ quay về trang chủ để chọn mã hàng cần mua.
  2. - Xem giỏ hàng ---> xem lại những mã mình đã mua, Trong phần xem giỏ hàng bạn có thể thay đổi số lượng cũng như có thể xóa được mã hàng mình đã chọn sai, hoặc mua thêm mã hàng khác kích chuột vào "trang chủ".
  3. - Gửi đơn đặt hàng ---> Sau khi đã xong việc chọn mã hàng cũng như số lượng mà mình cần bạn kích chuột vào " Gửi đặt hàng"

Bước 2: Gửi đặt hàng

Điền đầy đủ thông tin --> Họ và tên, Email , Địa chỉ ....

- Yêu cầu thêm ---> thêm những thông tin cần hoặc ghi chú cho đơn hàng của mình và có thể thêm những mã hàng không có trên trang web bạn có thể ghi vào mục yêu cầu, bên Hợp phát sẽ gửi cho bạn báo giá lại

- Gửi đặt hàng ---> khi chọn mục này nó sẽ tạo ra 1 file báo giá theo mẫu của bên cty Hợp Phát, bạn sẽ lưu lại file này. Trên file báo giá có "mã số đơn hàng", cty Hợp phát sẽ gọi và kiểm tra xác nhận lại và sẽ báo cho bạn biết tiến độ của đơn hàng.