Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A 70kA - ATSNSX040H3FMI2
- 49%

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A 70kA - ATSNSX040H3FMI2

  • Mã SP: ATSNSX040H3FMI2
  • Price list: 137.557.200 đ
  • Giá bán: 63.776.520 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: China
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A 36kA - ATSNSX010F3FTM

ATSNSX010F3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A 36kA - ATSNSX010F3FTM

Thương hiệu: Schneider

67.053.800
- 49%
31.088.580
Có sẵn
1 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 160A 36kA - ATSNSX016F3FTM

ATSNSX016F3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 160A 36kA - ATSNSX016F3FTM

Thương hiệu: Schneider

72.608.800
- 49%
33.664.080
Có sẵn
2 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 250A 36kA - ATSNSX025F3FTM

ATSNSX025F3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 250A 36kA - ATSNSX025F3FTM

Thương hiệu: Schneider

82.413.100
- 49%
38.209.710
Có sẵn
3 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A 50kA - ATSNSX040N3FMI2

ATSNSX040N3FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A 50kA - ATSNSX040N3FMI2

Thương hiệu: Schneider

131.496.200
- 49%
60.966.420
Có sẵn
4 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 50kA - ATSNSX063N3FMI2

ATSNSX063N3FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 50kA - ATSNSX063N3FMI2

Thương hiệu: Schneider

145.731.300
- 49%
67.566.330
Có sẵn
5 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A 36kA - ATSNSX010F4FTM

ATSNSX010F4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A 36kA - ATSNSX010F4FTM

Thương hiệu: Schneider

72.552.700
- 49%
33.638.070
Có sẵn
6 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 160A 36kA - ATSNSX016F4FTM

ATSNSX016F4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 160A 36kA - ATSNSX016F4FTM

Thương hiệu: Schneider

79.893.000
- 49%
37.041.300
Có sẵn
7 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 250A 36kA - ATSNSX025F4FTM

ATSNSX025F4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 250A 36kA - ATSNSX025F4FTM

Thương hiệu: Schneider

91.963.300
- 49%
42.637.530
Có sẵn
8 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A 50kA - ATSNSX040N4FMI2

ATSNSX040N4FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A 50kA - ATSNSX040N4FMI2

Thương hiệu: Schneider

140.958.400
- 49%
65.353.440
Có sẵn
9 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 50kA - ATSNSX063N4FMI2

ATSNSX063N4FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 50kA - ATSNSX063N4FMI2

Thương hiệu: Schneider

158.363.700
- 49%
73.423.170
Có sẵn
10 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A 70kA - ATSNSX010H3FTM

ATSNSX010H3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A 70kA - ATSNSX010H3FTM

Thương hiệu: Schneider

69.441.900
- 49%
32.195.790
Có sẵn
11 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 160A 70kA - ATSNSX016H3FTM

ATSNSX016H3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 160A 70kA - ATSNSX016H3FTM

Thương hiệu: Schneider

77.453.200
- 49%
35.910.120
Có sẵn
12 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 250A 70kA - ATSNSX025H3FTM

ATSNSX025H3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 250A 70kA - ATSNSX025H3FTM

Thương hiệu: Schneider

88.407.000
- 49%
40.988.700
Có sẵn
13 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 70kA - ATSNSX063H3FMI2

ATSNSX063H3FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 70kA - ATSNSX063H3FMI2

Thương hiệu: Schneider

152.552.400
- 49%
70.728.840
Có sẵn
14 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A 70kA - ATSNSX010H4FTM

ATSNSX010H4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A 70kA - ATSNSX010H4FTM

Thương hiệu: Schneider

74.283.000
- 49%
34.440.300
Có sẵn
15 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 160A 70kA - ATSNSX016H4FTM

ATSNSX016H4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 160A 70kA - ATSNSX016H4FTM

Thương hiệu: Schneider

82.619.900
- 49%
38.305.590
Có sẵn
16 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 250A 70kA - ATSNSX025H4FTM

ATSNSX025H4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 250A 70kA - ATSNSX025H4FTM

Thương hiệu: Schneider

99.687.500
- 49%
46.218.750
Có sẵn
17 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A 70kA - ATSNSX040H4FMI2

ATSNSX040H4FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A 70kA - ATSNSX040H4FMI2

Thương hiệu: Schneider

146.095.400
- 49%
67.735.140
Có sẵn
18 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 70kA - ATSNSX063H4FMI2

ATSNSX063H4FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 70kA - ATSNSX063H4FMI2

Thương hiệu: Schneider

172.858.400
- 49%
80.143.440
Có sẵn
19 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 50kA - ATSNS06bN3E2

ATSNS06bN3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 50kA - ATSNS06bN3E2

Thương hiệu: Schneider

231.741.400
- 49%
107.443.740
Có sẵn
20 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A 50kA - ATSNS080N3E2

ATSNS080N3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A 50kA - ATSNS080N3E2

Thương hiệu: Schneider

240.367.600
- 49%
111.443.160
Có sẵn
21 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A 50kA - ATSNS100N3E2

ATSNS100N3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A 50kA - ATSNS100N3E2

Thương hiệu: Schneider

246.580.400
- 49%
114.323.640
Có sẵn
22 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1250A 50kA - ATSNS125N3E2

ATSNS125N3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1250A 50kA - ATSNS125N3E2

Thương hiệu: Schneider

295.524.900
- 53.5%
124.926.435
Có sẵn
23 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A 50kA - ATSNS160N3E2

ATSNS160N3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A 50kA - ATSNS160N3E2

Thương hiệu: Schneider

328.322.500
- 53.5%
138.790.875
Có sẵn
24 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 50kA - ATSNS06bN4E2

ATSNS06bN4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 50kA - ATSNS06bN4E2

Thương hiệu: Schneider

266.323.200
- 49%
123.477.120
Có sẵn
25 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A 50kA - ATSNS080N4E2

ATSNS080N4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A 50kA - ATSNS080N4E2

Thương hiệu: Schneider

279.533.100
- 49%
129.601.710
Có sẵn
26 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A 50kA - ATSNS100N4E2

ATSNS100N4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A 50kA - ATSNS100N4E2

Thương hiệu: Schneider

294.475.500
- 49%
136.529.550
Có sẵn
27 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1250A 50kA - ATSNS125N4E2

ATSNS125N4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1250A 50kA - ATSNS125N4E2

Thương hiệu: Schneider

357.804.700
- 53.5%
151.253.805
Có sẵn
28 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A 50kA - ATSNS160N4E2

ATSNS160N4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A 50kA - ATSNS160N4E2

Thương hiệu: Schneider

403.372.200
- 53.5%
170.516.430
Có sẵn
29 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 70kA - ATSNS06bH3E2

ATSNS06bH3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 70kA - ATSNS06bH3E2

Thương hiệu: Schneider

245.361.600
- 49%
113.758.560
Có sẵn
30 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A 70kA - ATSNS080H3E2

ATSNS080H3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A 70kA - ATSNS080H3E2

Thương hiệu: Schneider

251.199.300
- 49%
116.465.130
Có sẵn
31 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A 70kA - ATSNS100H3E2

ATSNS100H3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A 70kA - ATSNS100H3E2

Thương hiệu: Schneider

270.282.100
- 49%
125.312.610
Có sẵn
32 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1250A 70kA - ATSNS125H3E2

ATSNS125H3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1250A 70kA - ATSNS125H3E2

Thương hiệu: Schneider

314.717.700
- 53.5%
133.039.755
Có sẵn
33 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A 70kA - ATSNS160H3E2

ATSNS160H3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A 70kA - ATSNS160H3E2

Thương hiệu: Schneider

351.091.400
- 53.5%
148.415.910
Có sẵn
34 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 70kA - ATSNS06bH4E2

ATSNS06bH4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 70kA - ATSNS06bH4E2

Thương hiệu: Schneider

290.594.700
- 49%
134.730.270
Có sẵn
35 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A 70kA - ATSNS080H4E2

ATSNS080H4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A 70kA - ATSNS080H4E2

Thương hiệu: Schneider

299.963.400
- 49%
139.073.940
Có sẵn
36 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A 70kA - ATSNS100H4E2

ATSNS100H4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A 70kA - ATSNS100H4E2

Thương hiệu: Schneider

315.323.800
- 49%
146.195.580
Có sẵn
37 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1250A 70kA - ATSNS125H4E2

ATSNS125H4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1250A 70kA - ATSNS125H4E2

Thương hiệu: Schneider

374.674.300
- 53.5%
158.385.045
Có sẵn
38 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A 70kA - ATSNS160H4E2

ATSNS160H4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A 70kA - ATSNS160H4E2

Thương hiệu: Schneider

424.369.000
- 53.5%
179.392.350
Có sẵn
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.