Thiết bị Test nhanh Kyoritsu

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Bộ dụng cụ kiểm tra BOD 0-100 PPM, WAK-BOD(D)

WAK-BOD(D

Bộ dụng cụ kiểm tra BOD 0-100 PPM, WAK-BOD(D)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
2 Bộ dụng cụ kiểm tra BOD 0-500 ppm, WAK-BOD

WAK-BOD

Bộ dụng cụ kiểm tra BOD 0-500 ppm, WAK-BOD

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
3 Bộ dụng cụ kiểm tra COD 0-8 ppm, WAK-COD(D)-2

WAK-COD(D)-2

Bộ dụng cụ kiểm tra COD 0-8 ppm, WAK-COD(D)-2

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
4 Bộ dụng cụ kiểm tra COD 0-100 ppm, WAK-COD-2

WAK-COD-2

Bộ dụng cụ kiểm tra COD 0-100 ppm, WAK-COD-2

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
5 Bộ dụng cụ kiểm tra Nito tổng 0-100 ppm, WAK-Tn-i

WAK-Tn-i

Bộ dụng cụ kiểm tra Nito tổng 0-100 ppm, WAK-Tn-i

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
6 Bộ dụng cụ kiểm tra Clo dioxit 0.2-10 ppm, WAK-CLO2

WAK-CLO2

Bộ dụng cụ kiểm tra Clo dioxit 0.2-10 ppm, WAK-CLO2

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
7 Bộ dụng cụ kiểm tra Clo 5-1000 ppm, WAK-CLO (C)

WAK-CLO(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra Clo 5-1000 ppm, WAK-CLO (C)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
8 Bộ dụng cụ kiểm tra Clo 0.1-5 ppm, WAK-CLO-DP

WAK-CLO-DP

Bộ dụng cụ kiểm tra Clo 0.1-5 ppm, WAK-CLO-DP

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
9 Bộ dụng cụ kiểm tra độ cứng 0-200 ppm, WAK-TH

WAK-TH

Bộ dụng cụ kiểm tra độ cứng 0-200 ppm, WAK-TH

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
10 Bộ dụng cụ kiểm tra Ag, 0-5 ppm, WAK-Ag

WAK-Ag

Bộ dụng cụ kiểm tra Ag, 0-5 ppm, WAK-Ag

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
11 Bộ dụng cụ kiểm tra kim loại (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd), 0-5 ppm, WAK-Me

WAK-Me

Bộ dụng cụ kiểm tra kim loại (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd), 0-5 ppm, WAK-Me

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
12 Bộ dụng cụ kiểm tra Kẽm 0-5 ppm, WAK-Zn

WAK-Zn

Bộ dụng cụ kiểm tra Kẽm 0-5 ppm, WAK-Zn

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
13 Bộ dụng cụ kiểm tra Sắt 0-10 ppm, WAK-Fe

WAK-Fe

Bộ dụng cụ kiểm tra Sắt 0-10 ppm, WAK-Fe

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
14 Bộ dụng cụ kiểm tra Niken 0.3-10 ppm, WAK-Ni (D)

WAK-Ni(D)

Bộ dụng cụ kiểm tra Niken 0.3-10 ppm, WAK-Ni (D)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
15 Bộ dụng cụ kiểm tra Xyanua 0.02-2 ppm, WAK-CN-2

WAK-CN-2

Bộ dụng cụ kiểm tra Xyanua 0.02-2 ppm, WAK-CN-2

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
16 Bộ dụng cụ kiểm tra Nitrat 1-45 ppm, Wak-NO3

Wak-NO3

Bộ dụng cụ kiểm tra Nitrat 1-45 ppm, Wak-NO3

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
17 Bộ dụng cụ kiểm tra Nitrat 20-4500 ppm, WAK-NO3 (C)

WAK-NO3(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra Nitrat 20-4500 ppm, WAK-NO3 (C)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
18 Bộ dụng cụ kiểm tra Amoni 0.2-10ppm, WAK-NH4-4

WAK-NH4-4

Bộ dụng cụ kiểm tra Amoni 0.2-10ppm, WAK-NH4-4

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
19 Bộ dụng cụ kiểm tra nhôm 0-1 ppm, WAK-Al

WAK-Al

Bộ dụng cụ kiểm tra nhôm 0-1 ppm, WAK-Al

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
20 Bộ dụng cụ kiểm tra Molypden 5-500 ppm, WAK-Mo

WAK-Mo

Bộ dụng cụ kiểm tra Molypden 5-500 ppm, WAK-Mo

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
21 Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 0.05-5 PPM, WAK-H2O2

WAK-H2O2

Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 0.05-5 PPM, WAK-H2O2

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
22 Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 3-700 PPM, WAK-H2O2 (C)

WAK-H2O2(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 3-700 PPM, WAK-H2O2 (C)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
23 Bộ dụng cụ kiểm tra Clo dư 0.1-5.0 mg/L, WAK-CIO-DP

WAK-CIO-DP

Bộ dụng cụ kiểm tra Clo dư 0.1-5.0 mg/L, WAK-CIO-DP

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
24 Bộ dụng cụ kiểm tra NO2 16-660 ppm, WAK-NO2(C)

WAK-NO2(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra NO2 16-660 ppm, WAK-NO2(C)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
25 Bộ dụng cụ kiểm tra NO2 0.02-1 ppm, WAK-NO2

WAK-NO2

Bộ dụng cụ kiểm tra NO2 0.02-1 ppm, WAK-NO2

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
26 Bộ dụng cụ kiểm tra pH 5-9.5, WAK-pH

WAK-pH

Bộ dụng cụ kiểm tra pH 5-9.5, WAK-pH

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
27 Bộ dụng cụ kiểm tra boron 0-100 ppm, WAK-B (C)

WAK-B(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra boron 0-100 ppm, WAK-B (C)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
28 Bộ dụng cụ kiểm tra Ozone 0.1-5 ppm, WAK-O3

WAK-O3

Bộ dụng cụ kiểm tra Ozone 0.1-5 ppm, WAK-O3

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
29 Bộ dụng cụ kiểm tra kiềm 0-100 ppm, WAK-MAL

WAK-MAL

Bộ dụng cụ kiểm tra kiềm 0-100 ppm, WAK-MAL

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
30 Bộ dụng cụ kiểm tra kiềm 0-600 ppm, WAK-PAL

WAK-PAL

Bộ dụng cụ kiểm tra kiềm 0-600 ppm, WAK-PAL

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
31 Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfate 50-200 ppm , WAK-SO4 (C)

WAK-SO4(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfate 50-200 ppm , WAK-SO4 (C)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.585.200
- 5%
1.369.036
Có sẵn
32 Bộ dụng cụ kiểm tra Silica 0.5-20 ppm, WAK-SiO2(D)

WAK-SiO2(D)

Bộ dụng cụ kiểm tra Silica 0.5-20 ppm, WAK-SiO2(D)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.783.200
- 5%
1.540.036
Có sẵn
33 Bộ dụng cụ kiểm tra 0-2 ppm, WAK-FOR

WAK-FOR

Bộ dụng cụ kiểm tra 0-2 ppm, WAK-FOR

Thương hiệu: Kyoritsu

1.783.200
- 5%
1.540.036
Có sẵn
34 Bộ dụng cụ kiểm tra Clorua 200-300 ppm, WAK-Cl(300)

WAK-Cl(300)

Bộ dụng cụ kiểm tra Clorua 200-300 ppm, WAK-Cl(300)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.783.200
- 5%
1.540.036
Có sẵn
35 Bộ dụng cụ kiểm tra Clorua 100-250 ppm, WAK-Cl(200)

WAK-Cl(200)

Bộ dụng cụ kiểm tra Clorua 100-250 ppm, WAK-Cl(200)

Thương hiệu: Kyoritsu

1.783.200
- 5%
1.540.036
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.