INS iSW STI Fuse schneider

Bộ ngắt cách ly iSW Schneider

Bộ ngắt cách ly iSW Schneider

 Bộ ngắt cách ly dòng điện định mức từ 20-125A. -...

Cầu chì cách ly STI Schneider

Cầu chì cách ly STI Schneider

- Cầu chì cách ly bảo vệ ngắn mạch và quá tải....

Cầu dao cắt tải INS Schneider

Cầu dao cắt tải INS Schneider

- Điện áp danh định: 690V. - Dòng danh định: 40 đến 2500A....

Ruột chì Schneider

Ruột chì Schneider

- Chịu được dòng điện ngắn mạch lên đến 8kA. -...

Vỏ chì Schneider

Vỏ chì Schneider

- Cầu chì 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P. - Chịu được dòng điện...