Đang truy cập Đang truy cập: 142

Tổng truy cập Tổng truy cập: 592897

Contactor tụ bù

Công tắc tơ chuyên dụng dùng để đóng cắt cho tụ bù. Chỉ dùng cho bù công suất.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 24V

LC1DFK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 24V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
2 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 48V

LC1DFK11E7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 48V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
3 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 110V

LC1DFK11F7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 110V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
4 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

LC1DFK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
5 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

LC1DFK11N7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
6 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

LC1DFK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
7 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 380V

LC1DFK11Q7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 380V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
8 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 440V

LC1DFK11R7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 440V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
9 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

LC1DFK11U7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
10 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 400V

LC1DFK11V7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 400V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
11 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

LC1DFK02M7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
12 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

LC1DFK02N7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
13 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

LC1DFK02P7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

2.113.100
- 40%
1.152.600
Có sẵn
14 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 24V

LC1DGK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 24V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
15 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 110V

LC1DGK11F7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 110V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
16 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V

LC1DGK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
17 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V

LC1DGK11N7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
18 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V

LC1DGK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
19 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 380V

LC1DGK11Q7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 380V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
20 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 440V

LC1DGK11R7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 440V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
21 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 240V

LC1DGK11U7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 240V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
22 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V

LC1DGK02M7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
23 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V

LC1DGK02N7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
24 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V

LC1DGK02P7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
25 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 240V

LC1DGK02U7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 240V

Thương hiệu: Schneider

2.553.100
- 40%
1.392.600
Có sẵn
26 Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar coil 24V

LC1DLK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar coil 24V

Thương hiệu: Schneider

3.081.100
- 40%
1.680.600
Có sẵn
27 Contactor Tụ Bù 20Kvar 415Vac Coil 110Vac

LC1DLK11F7

Contactor Tụ Bù 20Kvar 415Vac Coil 110Vac

Thương hiệu: Schneider

3.081.100
- 40%
1.680.600
Có sẵn
28 Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar 230V

LC1DLK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar 230V

Thương hiệu: Schneider

3.081.100
- 40%
1.680.600
Có sẵn
29 Contactor Tụ Bù 20Kvar 415Vac Coil 415Vac

LC1DLK11N7

Contactor Tụ Bù 20Kvar 415Vac Coil 415Vac

Thương hiệu: Schneider

3.081.100
- 40%
1.680.600
Có sẵn
30 Contactor Tụ Bù 3P 10Kvar 230V

LC1DLK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 10Kvar 230V

Thương hiệu: Schneider

3.081.100
- 40%
1.680.600
Có sẵn
31 Capacitor Switching

LC1DLK11Q7

Capacitor Switching

Thương hiệu: Schneider

3.081.100
- 40%
1.680.600
Có sẵn
32 Cont Capacit 20Kvar 415Vac Coil 240Vac

LC1DLK11U7

Cont Capacit 20Kvar 415Vac Coil 240Vac

Thương hiệu: Schneider

3.081.100
- 40%
1.680.600
Có sẵn
33 Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar coil 200V

LC1DLK02M7

Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar coil 200V

Thương hiệu: Schneider

3.081.100
- 40%
1.680.600
Có sẵn
34 Cont Capacit 25Kvar 415Vac Coil 110Vac

LC1DMK11F7

Cont Capacit 25Kvar 415Vac Coil 110Vac

Thương hiệu: Schneider

3.432.000
- 40%
1.872.000
Có sẵn
35 Capacitor Switching

LC1DMK11B7

Capacitor Switching

Thương hiệu: Schneider

3.432.000
- 40%
1.872.000
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.