Contactor tụ bù

Công tắc tơ chuyên dụng dùng để đóng cắt cho tụ bù. Chỉ dùng cho bù công suất.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 24V - LC1DFK11B7

LC1DFK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 24V - LC1DFK11B7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
2 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 48V - LC1DFK11E7

LC1DFK11E7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 48V - LC1DFK11E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
3 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 110V - LC1DFK11F7

LC1DFK11F7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 110V - LC1DFK11F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
4 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V - LC1DFK11M7

LC1DFK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V - LC1DFK11M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
5 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V - LC1DFK11N7

LC1DFK11N7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V - LC1DFK11N7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
6 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V - LC1DFK11P7

LC1DFK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V - LC1DFK11P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
7 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 380V - LC1DFK11Q7

LC1DFK11Q7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 380V - LC1DFK11Q7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
8 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 440V - LC1DFK11R7

LC1DFK11R7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 440V - LC1DFK11R7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
9 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V - LC1DFK11U7

LC1DFK11U7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 240V - LC1DFK11U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
10 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 400V - LC1DFK11V7

LC1DFK11V7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 400V - LC1DFK11V7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
11 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V - LC1DFK02M7

LC1DFK02M7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 220V - LC1DFK02M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
12 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V - LC1DFK02N7

LC1DFK02N7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 415V - LC1DFK02N7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
13 Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V - LC1DFK02P7

LC1DFK02P7

Contactor Tụ Bù 3P 12.5Kvar coil 230V - LC1DFK02P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
14 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 24V - LC1DGK11B7

LC1DGK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 24V - LC1DGK11B7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
15 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 110V - LC1DGK11F7

LC1DGK11F7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 110V - LC1DGK11F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
16 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V - LC1DGK11M7

LC1DGK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V - LC1DGK11M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
17 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V - LC1DGK11N7

LC1DGK11N7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V - LC1DGK11N7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
18 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V - LC1DGK11P7

LC1DGK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V - LC1DGK11P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
19 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 380V - LC1DGK11Q7

LC1DGK11Q7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 380V - LC1DGK11Q7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
20 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 440V - LC1DGK11R7

LC1DGK11R7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 440V - LC1DGK11R7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
21 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 240V - LC1DGK11U7

LC1DGK11U7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 240V - LC1DGK11U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
22 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V - LC1DGK02M7

LC1DGK02M7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 220V - LC1DGK02M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
23 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V - LC1DGK02N7

LC1DGK02N7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 415V - LC1DGK02N7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
24 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V - LC1DGK02P7

LC1DGK02P7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 230V - LC1DGK02P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
25 Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 240V - LC1DGK02U7

LC1DGK02U7

Contactor Tụ Bù 3P 16.7Kvar coil 240V - LC1DGK02U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
26 Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar coil 24V - LC1DLK11B7

LC1DLK11B7

Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar coil 24V - LC1DLK11B7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
27 Contactor Tụ Bù 20Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DLK11F7

LC1DLK11F7

Contactor Tụ Bù 20Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DLK11F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
28 Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar 230V - LC1DLK11M7

LC1DLK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar 230V - LC1DLK11M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
29 Contactor Tụ Bù 20Kvar 415Vac Coil 415Vac - LC1DLK11N7

LC1DLK11N7

Contactor Tụ Bù 20Kvar 415Vac Coil 415Vac - LC1DLK11N7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
30 Contactor Tụ Bù 3P 10Kvar 230V - LC1DLK11P7

LC1DLK11P7

Contactor Tụ Bù 3P 10Kvar 230V - LC1DLK11P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
31 Capacitor Switching - LC1DLK11Q7

LC1DLK11Q7

Capacitor Switching - LC1DLK11Q7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
32 Cont Capacit 20Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DLK11U7

LC1DLK11U7

Cont Capacit 20Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DLK11U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
33 Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar coil 200V - LC1DLK02M7

LC1DLK02M7

Contactor Tụ Bù 3P 20Kvar coil 200V - LC1DLK02M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
34 Cont Capacit 25Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DMK11F7

LC1DMK11F7

Cont Capacit 25Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DMK11F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
35 Capacitor Switching - LC1DMK11B7

LC1DMK11B7

Capacitor Switching - LC1DMK11B7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.