Contactor tụ bù

Công tắc tơ chuyên dụng dùng để đóng cắt cho tụ bù. Chỉ dùng cho bù công suất.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
36 Contactor Tụ Bù 3P 25Kvar 220V - LC1DMK11M7

LC1DMK11M7

Contactor Tụ Bù 3P 25Kvar 220V - LC1DMK11M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
37 Cont Capacit 25Kvar 415Vac Coil 415Vac - LC1DMK11N7

LC1DMK11N7

Cont Capacit 25Kvar 415Vac Coil 415Vac - LC1DMK11N7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
38 Capacitor Switching - LC1DMK11P7

LC1DMK11P7

Capacitor Switching - LC1DMK11P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
39 Capacitor Switching - LC1DMK11Q7

LC1DMK11Q7

Capacitor Switching - LC1DMK11Q7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
40 Cont Capacit 25Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DMK11U7

LC1DMK11U7

Cont Capacit 25Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DMK11U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
41 Capacitor Switching - LC1DMK02M7

LC1DMK02M7

Capacitor Switching - LC1DMK02M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
42 Capacitor Switching - LC1DMK02P7

LC1DMK02P7

Capacitor Switching - LC1DMK02P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
43 Capacitor Switching - LC1DPK12B7

LC1DPK12B7

Capacitor Switching - LC1DPK12B7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
44 Capacitor Switching - LC1DPK12E7

LC1DPK12E7

Capacitor Switching - LC1DPK12E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
45 Cont Capacit 33.3Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DPK12F7

LC1DPK12F7

Cont Capacit 33.3Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DPK12F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
46 Contactor Tụ Bù 3P 48Kvar 220V - LC1DPK12M7

LC1DPK12M7

Contactor Tụ Bù 3P 48Kvar 220V - LC1DPK12M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
47 Cont Capacit 33.3Kvar 415Vac Coil 415Vac - LC1DPK12N7

LC1DPK12N7

Cont Capacit 33.3Kvar 415Vac Coil 415Vac - LC1DPK12N7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
48 Capacitor Switching - LC1DPK12P7

LC1DPK12P7

Capacitor Switching - LC1DPK12P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
49 Capacitor Switching - LC1DPK12Q7

LC1DPK12Q7

Capacitor Switching - LC1DPK12Q7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
50 Cont Capacit 33.3Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DPK12U7

LC1DPK12U7

Cont Capacit 33.3Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DPK12U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
51 Capacitor Switching - LC1DPK12V7

LC1DPK12V7

Capacitor Switching - LC1DPK12V7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
52 Capacitor Switching - LC1DTK12B7

LC1DTK12B7

Capacitor Switching - LC1DTK12B7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
53 Cont Capacit 40Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DTK12F7

LC1DTK12F7

Cont Capacit 40Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DTK12F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
54 Contactor Tụ Bù 3P 40Kvar 220V - LC1DTK12M7

LC1DTK12M7

Contactor Tụ Bù 3P 40Kvar 220V - LC1DTK12M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
55 Capacitor Switching - LC1DTK12P7

LC1DTK12P7

Capacitor Switching - LC1DTK12P7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
56 Capacitor Switching - LC1DTK12Q7

LC1DTK12Q7

Capacitor Switching - LC1DTK12Q7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
57 Capacitor Switching - LC1DTK12R7

LC1DTK12R7

Capacitor Switching - LC1DTK12R7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
58 Cont Capacit 40Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DTK12U7

LC1DTK12U7

Cont Capacit 40Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DTK12U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
59 Capacitor Switching - LC1DTK12V7

LC1DTK12V7

Capacitor Switching - LC1DTK12V7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
60 Capacitor Switching - LC1DWK12B7

LC1DWK12B7

Capacitor Switching - LC1DWK12B7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 40%
3.827.400
Có sẵn
61 Capacitor Switching - LC1DWK12E7

LC1DWK12E7

Capacitor Switching - LC1DWK12E7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 40%
3.827.400
Có sẵn
62 Cont Capacit 60Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DWK12F7

LC1DWK12F7

Cont Capacit 60Kvar 415Vac Coil 110Vac - LC1DWK12F7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 40%
3.827.400
Có sẵn
63 Contactor Tụ Bù 3P 60Kvar 220V - LC1DWK12M7

LC1DWK12M7

Contactor Tụ Bù 3P 60Kvar 220V - LC1DWK12M7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 37%
4.018.770
Có sẵn
64 Cont Capacit 60Kvar 415Vac Coil 415Vac - LC1DWK12N7

LC1DWK12N7

Cont Capacit 60Kvar 415Vac Coil 415Vac - LC1DWK12N7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 40%
3.827.400
Có sẵn
65 Capacitor Switching - LC1DWK12Q7

LC1DWK12Q7

Capacitor Switching - LC1DWK12Q7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 40%
3.827.400
Có sẵn
66 Capacitor Switching - LC1DWK12R7

LC1DWK12R7

Capacitor Switching - LC1DWK12R7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 40%
3.827.400
Có sẵn
67 Cont Capacit 60Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DWK12U7

LC1DWK12U7

Cont Capacit 60Kvar 415Vac Coil 240Vac - LC1DWK12U7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 40%
3.827.400
Có sẵn
68 Capacitor Switching - LC1DWK12V7

LC1DWK12V7

Capacitor Switching - LC1DWK12V7

Thương hiệu: Schneider

7.016.900
- 40%
3.827.400
Có sẵn
69 CAPACITOR CAN SDY 7.5/9KVAR 440V

BLRCS075A090B44

CAPACITOR CAN SDY 7.5/9KVAR 440V

Thương hiệu: Schneider

0
- 62%
0
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.