• Mr Duy Tuyên

  Mr Duy Tuyên

  ceo.hopphat@hopphat.net

  097.196.0608


  Skype   ceo.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Phúc

  Mr Phúc

  kd1.hopphat@hopphat.net

  0983 971 746


  Skype   kd1.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Thái

  Mr Thái

  kd2.hopphat@hopphat.net

  0983 971 329


  Skype   kd2.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Nguyễn

  Mr Nguyễn

  kd3.hopphat@hopphat.net

  0972 111 627


  Skype   kd3.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Tuấn

  Mr Tuấn

  kd4.hopphat@hopphat.net

  0983 971 891


  Skype   kd4.hopphat@hopphat.net

 • 
Ms Diệp

  Ms Diệp

  Kế toán

  024 3623 1293


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 602

Tổng truy cập Tổng truy cập: 2099964

MCCB Easypact EZC100

MCCB EasyPact EZC250

MCCB Easypact EZC400

MCCB EasyPact EZCV250 ELCB

MCCB Easypact CVS LV5

MCCB Compact NSX LV4

MCCB Compact NS>630A

Phụ kiện cho Easypact EZC, EZCV, CVS

Phụ kiện cho MCCB