Đang truy cập Đang truy cập: 245

Tổng truy cập Tổng truy cập: 573101

Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay XB2

Sản phẩm tiết kiệm chi phí, màu sắc đa dạng, cấp bảo vệ IP54, tuổi thọ cao

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Nút dừng khẩn cấp Φ22 mầu đỏ 1NC

XA2ES642

Nút dừng khẩn cấp Φ22 mầu đỏ 1NC

Thương hiệu: Schneider

99.000
- 45%
49.500
Có sẵn
2 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu trắng

XA2EVB1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu trắng

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
3 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu xanh lá

XA2EVB3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu xanh lá

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
4 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu đỏ

XA2EVB4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu đỏ

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
5 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu vàng

XA2EVB5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu vàng

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
6 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu xanh dương

XA2EVB6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu xanh dương

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
7 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu trắng

XA2EVF1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu trắng

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
8 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh lá

XA2EVF3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh lá

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
9 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu đỏ

XA2EVF4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu đỏ

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
10 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu vàng

XA2EVF5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu vàng

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
11 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh dương

XA2EVF6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh dương

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
12 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu trắng

XA2EVFD1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu trắng

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
13 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu xanh lá

XA2EVFD3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu xanh lá

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
14 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu đỏ

XA2EVFD4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu đỏ

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
15 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu vàng

XA2EVFD5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu vàng

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
16 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu xanh dương

XA2EVFD6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu xanh dương

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
17 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu trắng

XA2EVM1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu trắng

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
18 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu xanh lá

XA2EVM3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu xanh lá

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
19 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu đỏ

XA2EVM4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu đỏ

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
20 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu vàng

XA2EVM5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu vàng

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
21 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu xanh dương

XA2EVM6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu xanh dương

Thương hiệu: Schneider

59.400
- 45%
29.700
Có sẵn
22 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu trắng

XA2EVMD1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu trắng

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
23 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu xanh lá

XA2EVMD3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu xanh lá

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
24 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu đỏ

XA2EVMD4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu đỏ

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
25 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu vàng

XA2EVMD5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu vàng

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
26 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu xanh dương

XA2EVMD6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu xanh dương

Thương hiệu: Schneider

62.700
- 45%
31.350
Có sẵn
27 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu trắng

XA2EVQ1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu trắng

Thương hiệu: Schneider

64.900
- 45%
32.450
Có sẵn
28 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu xanh lá

XA2EVQ3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu xanh lá

Thương hiệu: Schneider

64.900
- 45%
32.450
Có sẵn
29 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu đỏ

XA2EVQ4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu đỏ

Thương hiệu: Schneider

64.900
- 45%
32.450
Có sẵn
30 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu vàng

XA2EVQ5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu vàng

Thương hiệu: Schneider

64.900
- 45%
32.450
Có sẵn
31 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu xanh dương

XA2EVQ6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu xanh dương

Thương hiệu: Schneider

64.900
- 45%
32.450
Có sẵn
32 Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu trắng

XA2EA11

Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu trắng

Thương hiệu: Schneider

56.100
- 45%
28.050
Có sẵn
33 Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu đen

XA2EA21

Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu đen

Thương hiệu: Schneider

56.100
- 45%
28.050
Có sẵn
34 Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu xanh lá

XA2EA31

Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu xanh lá

Thương hiệu: Schneider

56.100
- 45%
28.050
Có sẵn
35 Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu vàng

XA2EA51

Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu vàng

Thương hiệu: Schneider

56.100
- 45%
28.050
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.