• Ms Hà

  Ms Hà

  0971 236 148

  ceo_hopphat@hopphat.net


  Skype  

 • 
Ms Trang

  Ms Trang

  kd1.hopphat@hopphat.net

  0965 882 278


  Skype  

 • 
Mr Yên

  Mr Yên

  kd3.hopphat@hopphat.net

  0989 786 727


  Skype  

 • 
Ms Mai

  Ms Mai

  kd2.hopphat@hopphat.net

  0983 971 329


  Skype  

 • 
Ms Duyên

  Ms Duyên

  kd5.hopphat@hopphat.net

  0983 971 746


  Skype  

 • 
Mr Đức

  Mr Đức

  kd4.hopphat@hopphat.net

  0983 971 891


  Skype  


 • Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 1164

Tổng truy cập Tổng truy cập: 5144450

Phân tích công suất

Thiết bị đo và phân tích công suất 1 pha và 3 pha, độ chính xác cao

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Sản phẩm đang được cập nhật

Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.