Relay điều khiển Schneider

Relay xung Impulse iTL Schneider

Relay xung Impulse iTL Schneider

- Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung. - Có...

IC cảm biến ánh sáng Schneider

IC cảm biến ánh sáng Schneider

Cảm biến ánh sáng IC có các dòng: - IC100:...

Relay trung gian , bán dẫn Schneider

Relay RPM Schneider

Relay RPM Schneider

- Relay RPM dòng điện 15A với 1,2,3 và 4 tiếp điểm ngõ...

Relay trung gian – Medium Schneider

Relay trung gian – Medium Schneider

- Dòng relay kiếng cơ bản phổ biến nhất với dòng điện...

Relay trung gian – Premium Schneider

Relay trung gian – Premium Schneider

- Dòng relay kiếng cơ bản phổ biến nhất với dòng điện...

Relay RSB Schneider

Relay RSB Schneider

- Dòng relay với dòng điện từ 8A, 12A và 16A. - RSB relay...

Relay bán dẫn SSP SSM Schneider

Relay bán dẫn SSP SSM Schneider

- SSP gắn trên Din rail, SSP gắn trên mặt tủ. - Dải điện...

Relay bảo vệ pha , thời gian điện tử RM22 RE22

Relay bảo vệ pha quá áp thấp áp RM22 schneider

Relay bảo vệ pha quá áp thấp áp RM22 schneider

-Bảo vệ quá áp/thấp áp -Bảo vệ mất pha, thứ...

Relay bảo vệ điện áp RM22 schneider

Relay bảo vệ điện áp RM22 schneider

Relay RM22 là dòng thiết bị bảo vệ quá áp từ...

Relay bao vệ dòng RM22 schneider

Relay bao vệ dòng RM22 schneider

Rờ le bảo vệ dòng điện thế hệ mới với tính năng, mẫu...

Relay điều khiển mức nước RM22 Schneider

Relay điều khiển mức nước RM22 Schneider

Dòng relay bảo vệ gắn DIN rail RM22, RM35 Relay điều khiển mức...

Bộ hẹn giờ Schneider

Bộ đóng ngắt hẹn giờ IH/IHP Schneider

Bộ đóng ngắt hẹn giờ IH/IHP Schneider

- IH bộ đóng ngắt hẹn giờ bằng cơ khí. - IHP bộ...

Timers RE17 Schneider

Timers RE17 Schneider

- Timer RE17 được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61812-1 và...

Timers RE48 Schneider

Timers RE48 Schneider

- Timer RE48 vừa có loại 1 chức năng, loại đa năng. - Điện...

Timers REXL Schneider

Timers REXL Schneider

- Timer RXEL On delay loại 2 C/O và 4 C/O. - Điện áp hoạt...

Timers RE7 Schneider

Timers RE7 Schneider

- Timer RE7 được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61812-1 và...

Timers RE8 Schneider

Timers RE8 Schneider

- Timer RE8 được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61812-1. - Điện...

Timers RE9 Schneider

Timers RE9 Schneider

- Timer RE9 được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61812-1 và...

Bộ nguồn ABL1 - ABL7 - ABL8 Schneider

Bộ nguồn ABL1 Schneider

Bộ nguồn ABL1 Schneider

Bộ nguồn ABL1 có 2 dòng ra: - Loại ABL1REM1 pha 60W điện...

Bộ nguồn ABL7, ABL8 Schneider

Bộ nguồn ABL7, ABL8 Schneider

- Đối với bộ nguồn điện áp 1 pha 100-240V. - Điện áp ra:...