Relay RPM Schneider

- Relay RPM dòng điện 15A với 1,2,3 và 4 tiếp điểm ngõ ra.
- Đế relay được lắp trên Din rail.
- Điện áp coil 12Vdc-230Vac.
- Module bảo vệ chống sốc bằng diode, mạch RC cộng hưởng, biến.
- Máy móc trong công nghiệp
- Máy móc và Thiết bị trong xây dựng.
- HVAC.
- Điều khiển, PLC.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Power relay 1 CO 24 V AC - RPM11B7

RPM11B7

Power relay 1 CO 24 V AC - RPM11B7

Thương hiệu: Schneider

128.700
- 40%
70.200
Có sẵn
2 Power relay 1 CO 24 V DC - RPM11BD

RPM11BD

Power relay 1 CO 24 V DC - RPM11BD

Thương hiệu: Schneider

121.000
- 40%
66.000
Có sẵn
3 Power relay 1 CO 48 V AC - RPM11E7

RPM11E7

Power relay 1 CO 48 V AC - RPM11E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
4 Power relay 1 CO 48 V DC - RPM11ED

RPM11ED

Power relay 1 CO 48 V DC - RPM11ED

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
5 Power relay 1 CO 120 V AC - RPM11F7

RPM11F7

Power relay 1 CO 120 V AC - RPM11F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
6 Power relay 1 CO 110 V DC - RPM11FD

RPM11FD

Power relay 1 CO 110 V DC - RPM11FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
7 Power relay 1 CO 12 V DC - RPM11JD

RPM11JD

Power relay 1 CO 12 V DC - RPM11JD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
8 Power relay 1 CO 230 V AC - RPM11P7

RPM11P7

Power relay 1 CO 230 V AC - RPM11P7

Thương hiệu: Schneider

128.700
- 40%
70.200
Có sẵn
9 Power relay 1 CO with LED 24 V AC - RPM12B7

RPM12B7

Power relay 1 CO with LED 24 V AC - RPM12B7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
10 Power relay 1 CO with LED 24 V DC - RPM12BD

RPM12BD

Power relay 1 CO with LED 24 V DC - RPM12BD

Thương hiệu: Schneider

161.700
- 40%
88.200
Có sẵn
11 Power relay 1 CO with LED 48 V AC - RPM12E7

RPM12E7

Power relay 1 CO with LED 48 V AC - RPM12E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
12 Power relay 1 CO with LED 48 V DC - RPM12ED

RPM12ED

Power relay 1 CO with LED 48 V DC - RPM12ED

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
13 Power relay 1 CO with LED 120 V AC - RPM12F7

RPM12F7

Power relay 1 CO with LED 120 V AC - RPM12F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
14 Power relay 1 CO with LED 110 V DC - RPM12FD

RPM12FD

Power relay 1 CO with LED 110 V DC - RPM12FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
15 Power relay 1 CO with LED 12 V DC - RPM12JD

RPM12JD

Power relay 1 CO with LED 12 V DC - RPM12JD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
16 Power relay 1 CO with LED 230 V AC - RPM12P7

RPM12P7

Power relay 1 CO with LED 230 V AC - RPM12P7

Thương hiệu: Schneider

158.400
- 40%
86.400
Có sẵn
17 Power relay 2 CO 24 V AC - RPM21B7

RPM21B7

Power relay 2 CO 24 V AC - RPM21B7

Thương hiệu: Schneider

181.500
- 40%
99.000
Có sẵn
18 Power relay 2 CO 24 V DC - RPM21BD

RPM21BD

Power relay 2 CO 24 V DC - RPM21BD

Thương hiệu: Schneider

170.500
- 40%
93.000
Có sẵn
19 Power relay 2 CO 48 V AC - RPM21E7

RPM21E7

Power relay 2 CO 48 V AC - RPM21E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
20 Power relay 2 CO 48 V DC - RPM21ED

RPM21ED

Power relay 2 CO 48 V DC - RPM21ED

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
21 Power relay 2 CO 120 V AC - RPM21F7

RPM21F7

Power relay 2 CO 120 V AC - RPM21F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
22 Power relay 2 CO 110 V DC - RPM21FD

RPM21FD

Power relay 2 CO 110 V DC - RPM21FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
23 Power relay 2 CO 12 V DC - RPM21JD

RPM21JD

Power relay 2 CO 12 V DC - RPM21JD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
24 Power relay 2 CO 230 V AC - RPM21P7

RPM21P7

Power relay 2 CO 230 V AC - RPM21P7

Thương hiệu: Schneider

190.300
- 40%
103.800
Có sẵn
25 Power relay 2 CO with LED 24 V AC - RPM22B7

RPM22B7

Power relay 2 CO with LED 24 V AC - RPM22B7

Thương hiệu: Schneider

213.400
- 40%
116.400
Có sẵn
26 Power relay 2 CO with LED 24 V DC - RPM22BD

RPM22BD

Power relay 2 CO with LED 24 V DC - RPM22BD

Thương hiệu: Schneider

211.200
- 40%
115.200
Có sẵn
27 Power relay 2 CO with LED 48 V AC - RPM22E7

RPM22E7

Power relay 2 CO with LED 48 V AC - RPM22E7

Thương hiệu: Schneider

213.400
- 40%
116.400
Có sẵn
28 Power relay 2 CO with LED 48 V DC - RPM22ED

RPM22ED

Power relay 2 CO with LED 48 V DC - RPM22ED

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
29 Power relay 2 CO with LED 120 V AC - RPM22F7

RPM22F7

Power relay 2 CO with LED 120 V AC - RPM22F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
30 Power relay 2 CO with LED 110 V DC - RPM22FD

RPM22FD

Power relay 2 CO with LED 110 V DC - RPM22FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
31 Power relay 2 CO with LED 12 V DC - RPM22JD

RPM22JD

Power relay 2 CO with LED 12 V DC - RPM22JD

Thương hiệu: Schneider

211.200
- 40%
115.200
Có sẵn
32 Power relay 2 CO with LED 230 V AC - RPM22P7

RPM22P7

Power relay 2 CO with LED 230 V AC - RPM22P7

Thương hiệu: Schneider

213.400
- 40%
116.400
Có sẵn
33 Power relay 3 CO 24 V AC - RPM31B7

RPM31B7

Power relay 3 CO 24 V AC - RPM31B7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
34 Power relay 3 CO 24 V DC - RPM31BD

RPM31BD

Power relay 3 CO 24 V DC - RPM31BD

Thương hiệu: Schneider

343.200
- 40%
187.200
Có sẵn
35 Power relay 3 CO 48 V AC - RPM31E7

RPM31E7

Power relay 3 CO 48 V AC - RPM31E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.