Relay RSB Schneider

- Dòng relay với dòng điện từ 8A, 12A và 16A.
- RSB relay có loại 1CO, 2CO.
- Các modul bảo vệ chống sốc do phóng điện.
- Đấu nối trên đế cắm hoặc trên Board mạch.
- Máy móc trong công nghiệp.
- Máy móc và Thiết bị trong xây dựng.
- HVAC.
- Điều khiển, PLC.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 PCB RELAY.1CO.24VAC - RSB1A120B7

RSB1A120B7

PCB RELAY.1CO.24VAC - RSB1A120B7

Thương hiệu: Schneider

157.300
- 40%
85.800
Có sẵn
2 PCB RELAY.1CO.24VDC - RSB1A120BD

RSB1A120BD

PCB RELAY.1CO.24VDC - RSB1A120BD

Thương hiệu: Schneider

92.400
- 40%
50.400
Có sẵn
3 PCB RELAY.1CO.48VAC - RSB1A120E7

RSB1A120E7

PCB RELAY.1CO.48VAC - RSB1A120E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
4 PCB RELAY.1CO.48V DC - RSB1A120ED

RSB1A120ED

PCB RELAY.1CO.48V DC - RSB1A120ED

Thương hiệu: Schneider

103.400
- 40%
56.400
Có sẵn
5 PCB RELAY.1CO.120VAC - RSB1A120F7

RSB1A120F7

PCB RELAY.1CO.120VAC - RSB1A120F7

Thương hiệu: Schneider

178.200
- 40%
97.200
Có sẵn
6 PCB RELAY.1CO.110V DC - RSB1A120FD

RSB1A120FD

PCB RELAY.1CO.110V DC - RSB1A120FD

Thương hiệu: Schneider

132.000
- 40%
72.000
Có sẵn
7 PCB RELAY.1CO.12VDC - RSB1A120JD

RSB1A120JD

PCB RELAY.1CO.12VDC - RSB1A120JD

Thương hiệu: Schneider

92.400
- 40%
50.400
Có sẵn
8 PCB RELAY.1CO.220VAC - RSB1A120M7

RSB1A120M7

PCB RELAY.1CO.220VAC - RSB1A120M7

Thương hiệu: Schneider

228.800
- 40%
124.800
Có sẵn
9 PCB RELAY.1CO.60VDC - RSB1A120ND

RSB1A120ND

PCB RELAY.1CO.60VDC - RSB1A120ND

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
10 PCB RELAY.1CO.230VAC - RSB1A120P7

RSB1A120P7

PCB RELAY.1CO.230VAC - RSB1A120P7

Thương hiệu: Schneider

236.500
- 40%
129.000
Có sẵn
11 PCB RELAY.1CO.6VDC - RSB1A120RD

RSB1A120RD

PCB RELAY.1CO.6VDC - RSB1A120RD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
12 PCB RELAY.1CO.240VAC - RSB1A120U7

RSB1A120U7

PCB RELAY.1CO.240VAC - RSB1A120U7

Thương hiệu: Schneider

277.200
- 40%
151.200
Có sẵn
13 PCB RELAY.1CO.24VAC - RSB1A160B7

RSB1A160B7

PCB RELAY.1CO.24VAC - RSB1A160B7

Thương hiệu: Schneider

167.200
- 40%
91.200
Có sẵn
14 PCB RELAY.1CO.24VDC - RSB1A160BD

RSB1A160BD

PCB RELAY.1CO.24VDC - RSB1A160BD

Thương hiệu: Schneider

97.900
- 40%
53.400
Có sẵn
15 PCB RELAY.1CO.48VAC - RSB1A160E7

RSB1A160E7

PCB RELAY.1CO.48VAC - RSB1A160E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
16 PCB RELAY.1CO.48VDC - RSB1A160ED

RSB1A160ED

PCB RELAY.1CO.48VDC - RSB1A160ED

Thương hiệu: Schneider

105.600
- 40%
57.600
Có sẵn
17 PCB RELAY.1CO.110V AC - RSB1A160F7

RSB1A160F7

PCB RELAY.1CO.110V AC - RSB1A160F7

Thương hiệu: Schneider

273.900
- 40%
149.400
Có sẵn
18 PCB RELAY.1CO.110VDC - RSB1A160FD

RSB1A160FD

PCB RELAY.1CO.110VDC - RSB1A160FD

Thương hiệu: Schneider

138.600
- 40%
75.600
Có sẵn
19 PCB RELAY.1CO.12VDC - RSB1A160JD

RSB1A160JD

PCB RELAY.1CO.12VDC - RSB1A160JD

Thương hiệu: Schneider

94.600
- 40%
51.600
Có sẵn
20 PCB RELAY.1CO.220VAC - RSB1A160M7

RSB1A160M7

PCB RELAY.1CO.220VAC - RSB1A160M7

Thương hiệu: Schneider

224.400
- 40%
122.400
Có sẵn
21 PCB RELAY.1CO.230VAC - RSB1A160P7

RSB1A160P7

PCB RELAY.1CO.230VAC - RSB1A160P7

Thương hiệu: Schneider

248.600
- 40%
135.600
Có sẵn
22 PCB RELAY.1CO.6VDC - RSB1A160RD

RSB1A160RD

PCB RELAY.1CO.6VDC - RSB1A160RD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
23 PCB RELAY.1CO.240VAC - RSB1A160U7

RSB1A160U7

PCB RELAY.1CO.240VAC - RSB1A160U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
24 PCB RELAY.2CO.24VAC - RSB2A080B7

RSB2A080B7

PCB RELAY.2CO.24VAC - RSB2A080B7

Thương hiệu: Schneider

181.500
- 40%
99.000
Có sẵn
25 PCB RELAY.2CO.24VDC - RSB2A080BD

RSB2A080BD

PCB RELAY.2CO.24VDC - RSB2A080BD

Thương hiệu: Schneider

104.500
- 40%
57.000
Có sẵn
26 PCB RELAY.2CO.48VAC - RSB2A080E7

RSB2A080E7

PCB RELAY.2CO.48VAC - RSB2A080E7

Thương hiệu: Schneider

181.500
- 40%
99.000
Có sẵn
27 PCB RELAY.2CO.48VDC - RSB2A080ED

RSB2A080ED

PCB RELAY.2CO.48VDC - RSB2A080ED

Thương hiệu: Schneider

118.800
- 40%
64.800
Có sẵn
28 PCB RELAY.2CO.120VAC - RSB2A080F7

RSB2A080F7

PCB RELAY.2CO.120VAC - RSB2A080F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
29 PCB RELAY.2CO.110VDC - RSB2A080FD

RSB2A080FD

PCB RELAY.2CO.110VDC - RSB2A080FD

Thương hiệu: Schneider

154.000
- 40%
84.000
Có sẵn
30 PCB RELAY .2CO.12VDC - RSB2A080JD

RSB2A080JD

PCB RELAY .2CO.12VDC - RSB2A080JD

Thương hiệu: Schneider

104.500
- 40%
57.000
Có sẵn
31 PCB RELAY.2CO.220VAC - RSB2A080M7

RSB2A080M7

PCB RELAY.2CO.220VAC - RSB2A080M7

Thương hiệu: Schneider

239.800
- 40%
130.800
Có sẵn
32 PCB RELAY .2CO.60VDC - RSB2A080ND

RSB2A080ND

PCB RELAY .2CO.60VDC - RSB2A080ND

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
33 PCB RELAY.2CO.230VAC - RSB2A080P7

RSB2A080P7

PCB RELAY.2CO.230VAC - RSB2A080P7

Thương hiệu: Schneider

276.100
- 40%
150.600
Có sẵn
34 PCB RELAY .2CO.6VDC - RSB2A080RD

RSB2A080RD

PCB RELAY .2CO.6VDC - RSB2A080RD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
35 PCB RELAY.2CO.240VAC - RSB2A080U7

RSB2A080U7

PCB RELAY.2CO.240VAC - RSB2A080U7

Thương hiệu: Schneider

294.800
- 40%
160.800
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.