Relay trung gian – Medium Schneider

- Dòng relay kiếng cơ bản phổ biến nhất với dòng điện từ 3A-5 A.
- Tích hợp cờ báo trạng thái tiếp điểm.
- Relay có đèn led báo trạng thái (Tùy loại relay).
- Nút ấn tự nhả để kiểm tra tiếp điểm.
- Điện áp coil 12Vdc-230Vac
- Máy móc trong công nghiệp.
- Máy móc và Thiết bị trong xây dựng.
- HVAC.
- Điều khiển, PLC.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 24VAC - RXM4LB1B7

RXM4LB1B7

Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 24VAC - RXM4LB1B7

Thương hiệu: Schneider

110.000
- 40%
60.000
Có sẵn
2 Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 24VDC - RXM4LB1BD

RXM4LB1BD

Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 24VDC - RXM4LB1BD

Thương hiệu: Schneider

110.000
- 40%
60.000
Có sẵn
3 Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 48VDC - RXM4LB1ED

RXM4LB1ED

Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 48VDC - RXM4LB1ED

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
4 Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 120VAC - RXM4LB1F7

RXM4LB1F7

Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 120VAC - RXM4LB1F7

Thương hiệu: Schneider

171.600
- 40%
93.600
Có sẵn
5 Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 12VDC - RXM4LB1JD

RXM4LB1JD

Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 12VDC - RXM4LB1JD

Thương hiệu: Schneider

171.600
- 40%
93.600
Có sẵn
6 Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 230VAC - RXM4LB1P7

RXM4LB1P7

Rơ le trung gian 3A,4C/O, without LED, 230VAC - RXM4LB1P7

Thương hiệu: Schneider

110.000
- 40%
60.000
Có sẵn
7 Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 24VAC - RXM4LB2B7

RXM4LB2B7

Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 24VAC - RXM4LB2B7

Thương hiệu: Schneider

129.800
- 40%
70.800
Có sẵn
8 Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 24VDC - RXM4LB2BD

RXM4LB2BD

Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 24VDC - RXM4LB2BD

Thương hiệu: Schneider

129.800
- 40%
70.800
Có sẵn
9 Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 36VDC - RXM4LB2CD

RXM4LB2CD

Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 36VDC - RXM4LB2CD

Thương hiệu: Schneider

200.200
- 40%
109.200
Có sẵn
10 Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 48VDC - RXM4LB2ED

RXM4LB2ED

Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 48VDC - RXM4LB2ED

Thương hiệu: Schneider

136.400
- 40%
74.400
Có sẵn
11 Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 120VAC - RXM4LB2F7

RXM4LB2F7

Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 120VAC - RXM4LB2F7

Thương hiệu: Schneider

140.800
- 40%
76.800
Có sẵn
12 Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 110VDC - RXM4LB2FD

RXM4LB2FD

Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 110VDC - RXM4LB2FD

Thương hiệu: Schneider

140.800
- 40%
76.800
Có sẵn
13 Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 12VDC - RXM4LB2JD

RXM4LB2JD

Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 12VDC - RXM4LB2JD

Thương hiệu: Schneider

136.400
- 40%
74.400
Có sẵn
14 Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 230VAC - RXM4LB2P7

RXM4LB2P7

Rơ le trung gian 3A,4C/O, with LED, 230VAC - RXM4LB2P7

Thương hiệu: Schneider

129.800
- 40%
70.800
Có sẵn
15 Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 24VAC - RXM2LB1B7

RXM2LB1B7

Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 24VAC - RXM2LB1B7

Thương hiệu: Schneider

99.000
- 40%
54.000
Có sẵn
16 Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 24VDC - RXM2LB1BD

RXM2LB1BD

Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 24VDC - RXM2LB1BD

Thương hiệu: Schneider

99.000
- 40%
54.000
Có sẵn
17 Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 48VDC - RXM2LB1ED

RXM2LB1ED

Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 48VDC - RXM2LB1ED

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
18 Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 120VAC - RXM2LB1F7

RXM2LB1F7

Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 120VAC - RXM2LB1F7

Thương hiệu: Schneider

105.600
- 40%
57.600
Có sẵn
19 Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 12VDC - RXM2LB1JD

RXM2LB1JD

Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 12VDC - RXM2LB1JD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
20 Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 230VAC - RXM2LB1P7

RXM2LB1P7

Rơ le trung gian 5A,2C/O, without LED, 230VAC - RXM2LB1P7

Thương hiệu: Schneider

99.000
- 40%
54.000
Có sẵn
21 Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 24VAC - RXM2LB2B7

RXM2LB2B7

Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 24VAC - RXM2LB2B7

Thương hiệu: Schneider

107.800
- 40%
58.800
Có sẵn
22 Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 24VDC - RXM2LB2BD

RXM2LB2BD

Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 24VDC - RXM2LB2BD

Thương hiệu: Schneider

107.800
- 40%
58.800
Có sẵn
23 Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 36VDC - RXM2LB2CD

RXM2LB2CD

Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 36VDC - RXM2LB2CD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
24 Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 48VDC - RXM2LB2ED

RXM2LB2ED

Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 48VDC - RXM2LB2ED

Thương hiệu: Schneider

125.400
- 40%
68.400
Có sẵn
25 Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 120VAC - RXM2LB2F7

RXM2LB2F7

Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 120VAC - RXM2LB2F7

Thương hiệu: Schneider

125.400
- 40%
68.400
Có sẵn
26 Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 110VDC - RXM2LB2FD

RXM2LB2FD

Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 110VDC - RXM2LB2FD

Thương hiệu: Schneider

125.400
- 40%
68.400
Có sẵn
27 Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 12VDC - RXM2LB2JD

RXM2LB2JD

Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 12VDC - RXM2LB2JD

Thương hiệu: Schneider

125.400
- 40%
68.400
Có sẵn
28 Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 230VAC - RXM2LB2P7

RXM2LB2P7

Rơ le trung gian 5A,2C/O, with LED, 230VAC - RXM2LB2P7

Thương hiệu: Schneider

107.800
- 40%
58.800
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.