Relay trung gian – Premium Schneider

- Dòng relay kiếng cơ bản phổ biến nhất với dòng điện từ 3A-12A.
- Tích hợp cờ báo trạng thái tiếp điểm.
- Relay có đèn led báo trạng thái (Tùy loại relay).
- Nút ấn tự nhả để kiểm tra tiếp điểm.
- Điện áp coil 12Vdc-240Vac.
- Máy móc trong công nghiệp.
- Máy móc và Thiết bị trong xây dựng.
- HVAC.
- Điều khiển, PLC.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 110 V DC - RXM2AB2FD

RXM2AB2FD

Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 110 V DC - RXM2AB2FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
2 Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 120 V AC - RXM2AB2F7

RXM2AB2F7

Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 120 V AC - RXM2AB2F7

Thương hiệu: Schneider

189.200
- 40%
103.200
Có sẵn
3 Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 48 V DC - RXM2AB2ED

RXM2AB2ED

Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 48 V DC - RXM2AB2ED

Thương hiệu: Schneider

178.200
- 40%
97.200
Có sẵn
4 Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 48 V AC - RXM2AB2E7

RXM2AB2E7

Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 48 V AC - RXM2AB2E7

Thương hiệu: Schneider

189.200
- 40%
103.200
Có sẵn
5 Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 24 V DC - RXM2AB2BD

RXM2AB2BD

Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 24 V DC - RXM2AB2BD

Thương hiệu: Schneider

178.200
- 40%
97.200
Có sẵn
6 Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 24 V AC - RXM2AB2B7

RXM2AB2B7

Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 24 V AC - RXM2AB2B7

Thương hiệu: Schneider

189.200
- 40%
103.200
Có sẵn
7 Rơ le trung gian 3A 2 CO 230 V AC - RXM2AB1P7

RXM2AB1P7

Rơ le trung gian 3A 2 CO 230 V AC - RXM2AB1P7

Thương hiệu: Schneider

174.900
- 40%
95.400
Có sẵn
8 Rơ le trung gian 3A 2 CO 12 V DC - RXM2AB1JD

RXM2AB1JD

Rơ le trung gian 3A 2 CO 12 V DC - RXM2AB1JD

Thương hiệu: Schneider

163.900
- 40%
89.400
Có sẵn
9 Rơ le trung gian 3A 2 CO 110 V DC - RXM2AB1FD

RXM2AB1FD

Rơ le trung gian 3A 2 CO 110 V DC - RXM2AB1FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
10 Rơ le trung gian 3A 2 CO 120 V AC - RXM2AB1F7

RXM2AB1F7

Rơ le trung gian 3A 2 CO 120 V AC - RXM2AB1F7

Thương hiệu: Schneider

174.900
- 40%
95.400
Có sẵn
11 Rơ le trung gian 3A 2 CO 48 V DC - RXM2AB1ED

RXM2AB1ED

Rơ le trung gian 3A 2 CO 48 V DC - RXM2AB1ED

Thương hiệu: Schneider

163.900
- 40%
89.400
Có sẵn
12 Rơ le trung gian 3A 2 CO 24 V AC - RXM2AB1B7

RXM2AB1B7

Rơ le trung gian 3A 2 CO 24 V AC - RXM2AB1B7

Thương hiệu: Schneider

174.900
- 40%
95.400
Có sẵn
13 Rơ le trung gian 3A 2 CO 24 V DC - RXM2AB1BD

RXM2AB1BD

Rơ le trung gian 3A 2 CO 24 V DC - RXM2AB1BD

Thương hiệu: Schneider

163.900
- 40%
89.400
Có sẵn
14 Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 12 V DC - RXM2AB2JD

RXM2AB2JD

Rơ le trung gian 3A 2 CO with LED 12 V DC - RXM2AB2JD

Thương hiệu: Schneider

178.200
- 40%
97.200
Có sẵn
15 Rơ le trung gian 3A LED 2C/O 230VAC - RXM2AB2P7

RXM2AB2P7

Rơ le trung gian 3A LED 2C/O 230VAC - RXM2AB2P7

Thương hiệu: Schneider

189.200
- 40%
103.200
Có sẵn
16 Rơ le trung gian 3A 3 CO 24 V AC - RXM3AB1B7

RXM3AB1B7

Rơ le trung gian 3A 3 CO 24 V AC - RXM3AB1B7

Thương hiệu: Schneider

195.800
- 40%
106.800
Có sẵn
17 Rơ le trung gian 3A 3 CO 24 V DC - RXM3AB1BD

RXM3AB1BD

Rơ le trung gian 3A 3 CO 24 V DC - RXM3AB1BD

Thương hiệu: Schneider

187.000
- 40%
102.000
Có sẵn
18 Rơ le trung gian 3A 3 CO 48 V AC - RXM3AB1E7

RXM3AB1E7

Rơ le trung gian 3A 3 CO 48 V AC - RXM3AB1E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
19 Rơ le trung gian 3A 3 CO 48 V DC - RXM3AB1ED

RXM3AB1ED

Rơ le trung gian 3A 3 CO 48 V DC - RXM3AB1ED

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
20 Rơ le trung gian 3A 3 CO 120 V AC - RXM3AB1F7

RXM3AB1F7

Rơ le trung gian 3A 3 CO 120 V AC - RXM3AB1F7

Thương hiệu: Schneider

195.800
- 40%
106.800
Có sẵn
21 Rơ le trung gian 3A 3 CO 110 V DC - RXM3AB1FD

RXM3AB1FD

Rơ le trung gian 3A 3 CO 110 V DC - RXM3AB1FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
22 Rơ le trung gian 3A 3 CO 12 V DC - RXM3AB1JD

RXM3AB1JD

Rơ le trung gian 3A 3 CO 12 V DC - RXM3AB1JD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
23 Rơ le trung gian 3A 3 CO 230 V AC - RXM3AB1P7

RXM3AB1P7

Rơ le trung gian 3A 3 CO 230 V AC - RXM3AB1P7

Thương hiệu: Schneider

195.800
- 40%
106.800
Có sẵn
24 Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 24 V AC - RXM3AB2B7

RXM3AB2B7

Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 24 V AC - RXM3AB2B7

Thương hiệu: Schneider

210.100
- 40%
114.600
Có sẵn
25 Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 24 V DC - RXM3AB2BD

RXM3AB2BD

Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 24 V DC - RXM3AB2BD

Thương hiệu: Schneider

201.300
- 40%
109.800
Có sẵn
26 Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 48 V AC - RXM3AB2E7

RXM3AB2E7

Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 48 V AC - RXM3AB2E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
27 Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 48 V DC - RXM3AB2ED

RXM3AB2ED

Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 48 V DC - RXM3AB2ED

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
28 Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 120 V AC - RXM3AB2F7

RXM3AB2F7

Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 120 V AC - RXM3AB2F7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
29 Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 110 V DC - RXM3AB2FD

RXM3AB2FD

Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 110 V DC - RXM3AB2FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
30 Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 12 V DC - RXM3AB2JD

RXM3AB2JD

Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 12 V DC - RXM3AB2JD

Thương hiệu: Schneider

201.300
- 40%
109.800
Có sẵn
31 Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 230 V AC - RXM3AB2P7

RXM3AB2P7

Rơ le trung gian 3A 3 CO with LED 230 V AC - RXM3AB2P7

Thương hiệu: Schneider

210.100
- 40%
114.600
Có sẵn
32 Rơ le trung gian 3A 4 CO / 24 V 50/60 Hz - RXM4AB1B7

RXM4AB1B7

Rơ le trung gian 3A 4 CO / 24 V 50/60 Hz - RXM4AB1B7

Thương hiệu: Schneider

243.100
- 40%
132.600
Có sẵn
33 Rơ le trung gian 3A 4 CO / 24 V DC - RXM4AB1BD

RXM4AB1BD

Rơ le trung gian 3A 4 CO / 24 V DC - RXM4AB1BD

Thương hiệu: Schneider

233.200
- 40%
127.200
Có sẵn
34 Rơ le trung gian 3A 4 CO / 48 V 50/60 Hz - RXM4AB1E7

RXM4AB1E7

Rơ le trung gian 3A 4 CO / 48 V 50/60 Hz - RXM4AB1E7

Thương hiệu: Schneider

243.100
- 40%
132.600
Có sẵn
35 Rơ le trung gian 3A 4 CO /48 V DC - RXM4AB1ED

RXM4AB1ED

Rơ le trung gian 3A 4 CO /48 V DC - RXM4AB1ED

Thương hiệu: Schneider

233.200
- 40%
127.200
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.