Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay XB2

Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay XB7

Nút ấn đèn báo XB5 phi 22 Schneider

Đèn báo nút nhấn XB4 Schneider

Đồng hồ Ampe và chuyển mạch Ampe

Đồng hồ Volt và chuyển mạch Volt

Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000

Đồng hồ đa năng PM8000

Đồng hồ đa năng PM5000

Đồng hồ đa năng PM2000

Tụ bù hạ thế

Contactor tụ bù

Bộ điều khiển tụ bù và cuộn kháng

CT - Biến dòng Schneider

Ethernet Gateway Schneider