Máy cắt không khí ACB 3P 630A 50kA FIXED - NT06H23F2
- 51%

Máy cắt không khí ACB 3P 630A 50kA FIXED - NT06H23F2

  • Mã SP: NT06H23F2
  • Price list: 94.837.600 đ
  • Giá bán: 42.245.840 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: China
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 Máy cắt không khí ACB 3P 630A 42kA FIXED - NT06H13F2

NT06H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 630A 42kA FIXED - NT06H13F2

Thương hiệu: Schneider

89.823.800
- 51%
40.012.420
Có sẵn
1 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 42kA FIXED - NT08H13F2

NT08H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 42kA FIXED - NT08H13F2

Thương hiệu: Schneider

97.867.000
- 51%
43.595.300
Có sẵn
2 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 42kA FIXED - NT10H13F2

NT10H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 42kA FIXED - NT10H13F2

Thương hiệu: Schneider

103.228.400
- 51%
45.983.560
Có sẵn
3 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 42kA FIXED - NT12H13F2

NT12H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 42kA FIXED - NT12H13F2

Thương hiệu: Schneider

116.910.200
- 53.5%
49.421.130
Có sẵn
4 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 42kA FIXED - NT16H13F2

NT16H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 42kA FIXED - NT16H13F2

Thương hiệu: Schneider

128.833.100
- 53.5%
54.461.265
Có sẵn
5 Máy cắt không khí ACB 3P 630A 42kA DRAWOUT - NT06H13D2

NT06H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 630A 42kA DRAWOUT - NT06H13D2

Thương hiệu: Schneider

124.680.600
- 51%
55.539.540
Có sẵn
6 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 42kA DRAWOUT - NT08H13D2

NT08H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 42kA DRAWOUT - NT08H13D2

Thương hiệu: Schneider

131.385.100
- 51%
58.526.090
Có sẵn
7 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 42kA DRAWOUT - NT10H13D2

NT10H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 42kA DRAWOUT - NT10H13D2

Thương hiệu: Schneider

138.087.400
- 51%
61.511.660
Có sẵn
8 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 42kA DRAWOUT - NT12H13D2

NT12H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 42kA DRAWOUT - NT12H13D2

Thương hiệu: Schneider

158.268.000
- 53.5%
66.904.200
Có sẵn
9 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 42kA DRAWOUT - NT16H13D2

NT16H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 42kA DRAWOUT - NT16H13D2

Thương hiệu: Schneider

179.642.100
- 53.5%
75.939.615
Có sẵn
10 Máy cắt không khí ACB 4P 630A 42kA FIXED - NT06H14F2

NT06H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 630A 42kA FIXED - NT06H14F2

Thương hiệu: Schneider

107.922.100
- 51%
48.074.390
Có sẵn
11 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 42kA FIXED - NT08H14F2

NT08H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 42kA FIXED - NT08H14F2

Thương hiệu: Schneider

119.315.900
- 51%
53.149.810
Có sẵn
12 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 42kA FIXED - NT10H14F2

NT10H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 42kA FIXED - NT10H14F2

Thương hiệu: Schneider

126.021.500
- 51%
56.136.850
Có sẵn
13 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 42kA FIXED - NT12H14F2

NT12H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 42kA FIXED - NT12H14F2

Thương hiệu: Schneider

143.292.600
- 53.5%
60.573.690
Có sẵn
14 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 42kA FIXED - NT16H14F2

NT16H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 42kA FIXED - NT16H14F2

Thương hiệu: Schneider

165.195.800
- 53.5%
69.832.770
Có sẵn
15 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 42kA DRAWOUT - NT08H14D2

NT08H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 42kA DRAWOUT - NT08H14D2

Thương hiệu: Schneider

156.855.600
- 51%
69.872.040
Có sẵn
16 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 42kA DRAWOUT - NT10H14D2

NT10H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 42kA DRAWOUT - NT10H14D2

Thương hiệu: Schneider

167.579.500
- 51%
74.649.050
Có sẵn
17 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 42kA DRAWOUT - NT12H14D2

NT12H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 42kA DRAWOUT - NT12H14D2

Thương hiệu: Schneider

187.915.200
- 53.5%
79.436.880
Có sẵn
18 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 42kA DRAWOUT - NT16H14D2

NT16H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 42kA DRAWOUT - NT16H14D2

Thương hiệu: Schneider

220.515.900
- 53.5%
93.218.085
Có sẵn
19 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 50kA FIXED - NT08H23F2

NT08H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 50kA FIXED - NT08H23F2

Thương hiệu: Schneider

102.507.900
- 51%
45.662.610
Có sẵn
20 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 50kA FIXED - NT10H23F2

NT10H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 50kA FIXED - NT10H23F2

Thương hiệu: Schneider

106.144.500
- 51%
47.282.550
Có sẵn
21 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 50kA FIXED - NT12H23F2

NT12H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 50kA FIXED - NT12H23F2

Thương hiệu: Schneider

119.915.400
- 53.5%
50.691.510
Có sẵn
22 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 50kA FIXED - NT16H23F2

NT16H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 50kA FIXED - NT16H23F2

Thương hiệu: Schneider

132.079.200
- 53.5%
55.833.480
Có sẵn
23 Máy cắt không khí ACB 3P 630A 50kA DRAWOUT - NT06H23D2

NT06H23D2

Máy cắt không khí ACB 3P 630A 50kA DRAWOUT - NT06H23D2

Thương hiệu: Schneider

129.374.300
- 51%
57.630.370
Có sẵn
24 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 50kA DRAWOUT - NT08H23D2

NT08H23D2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 50kA DRAWOUT - NT08H23D2

Thương hiệu: Schneider

138.114.900
- 51%
61.523.910
Có sẵn
25 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 50kA DRAWOUT - NT10H23D2

NT10H23D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 50kA DRAWOUT - NT10H23D2

Thương hiệu: Schneider

147.688.200
- 51%
65.788.380
Có sẵn
26 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 50kA DRAWOUT - NT12H23D2

NT12H23D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 50kA DRAWOUT - NT12H23D2

Thương hiệu: Schneider

164.528.100
- 53.5%
69.550.515
Có sẵn
27 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 50kA DRAWOUT - NT16H23D2

NT16H23D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 50kA DRAWOUT - NT16H23D2

Thương hiệu: Schneider

183.592.200
- 53.5%
77.609.430
Có sẵn
28 Máy cắt không khí ACB 4P 630A 50kA FIXED - NT06H24F2

NT06H24F2

Máy cắt không khí ACB 4P 630A 50kA FIXED - NT06H24F2

Thương hiệu: Schneider

111.032.900
- 53.5%
46.936.635
Có sẵn
29 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 50kA FIXED - NT08H24F2

NT08H24F2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 50kA FIXED - NT08H24F2

Thương hiệu: Schneider

121.865.700
- 53.5%
51.515.955
Có sẵn
30 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 50kA FIXED - NT12H24F2

NT12H24F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 50kA FIXED - NT12H24F2

Thương hiệu: Schneider

146.006.300
- 53.5%
61.720.845
Có sẵn
31 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 50kA FIXED - NT16H24F2

NT16H24F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 50kA FIXED - NT16H24F2

Thương hiệu: Schneider

168.368.200
- 53.5%
71.173.830
Có sẵn
32 Máy cắt không khí ACB 4P 630A 50kA DRAWOUT - NT06H24D2

NT06H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 630A 50kA DRAWOUT - NT06H24D2

Thương hiệu: Schneider

153.155.200
- 51%
68.223.680
Có sẵn
33 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 50kA DRAWOUT - NT08H24D2

NT08H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 50kA DRAWOUT - NT08H24D2

Thương hiệu: Schneider

162.728.500
- 51%
72.488.150
Có sẵn
34 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 50kA DRAWOUT - NT10H24D2

NT10H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 50kA DRAWOUT - NT10H24D2

Thương hiệu: Schneider

171.603.300
- 51%
76.441.470
Có sẵn
35 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 50kA DRAWOUT - NT12H24D2

NT12H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 50kA DRAWOUT - NT12H24D2

Thương hiệu: Schneider

192.424.100
- 55%
78.718.950
Có sẵn
36 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 50kA DRAWOUT - NT16H24D2

NT16H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 50kA DRAWOUT - NT16H24D2

Thương hiệu: Schneider

226.507.600
- 55%
92.662.200
Có sẵn
37 Động Cơ Điều Khiển 200/240VAC

47396

Động Cơ Điều Khiển 200/240VAC

Thương hiệu: Schneider

25.119.600
- 51%
11.189.640
Có sẵn
38 Động Cơ Điều Khiển 440/480 VAC

47400

Động Cơ Điều Khiển 440/480 VAC

Thương hiệu: Schneider

25.119.600
- 51%
11.189.640
Có sẵn
39 Động Cơ Điều Khiển 24VDC

47390

Động Cơ Điều Khiển 24VDC

Thương hiệu: Schneider

25.119.600
- 51%
11.189.640
Có sẵn
40 Nút Nhấn Điện

47512

Nút Nhấn Điện

Thương hiệu: Schneider

5.335.000
- 51%
2.376.500
Có sẵn
41 Reset lỗi từ xa sau khi ACB báo lỗi

47345

Reset lỗi từ xa sau khi ACB báo lỗi

Thương hiệu: Schneider

8.210.400
- 51%
3.657.360
Có sẵn
42 Motor Điều Khiển 200/240 Vac

47466

Motor Điều Khiển 200/240 Vac

Thương hiệu: Schneider

25.119.600
- 51%
11.189.640
Có sẵn
43 Motor Điều Khiển 277/415 Vac

47468

Motor Điều Khiển 277/415 Vac

Thương hiệu: Schneider

25.119.600
- 51%
11.189.640
Có sẵn
44 Motor Điều Khiển 024/030 Vac

47460

Motor Điều Khiển 024/030 Vac

Thương hiệu: Schneider

25.119.600
- 51%
11.189.640
Có sẵn
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.