Banner khuyến mại
- 31.5%
- 31.5%
Relay điện tử EOCR-SS-30S : Dòng từ 3-30A, Điện áp làm việc220VAC

Relay điện tử EOCR-SS-30S : Dòng từ 3-30A, Điện áp làm việc220VAC

Price List: 739.200 đ

Giá bán: 460.320 đ

Có sẵn

- 31.5%
Relay điện tử EOCR-SS-30W : Dòng từ 3-30A, Điện áp làm việc 380VAC

Relay điện tử EOCR-SS-30W : Dòng từ 3-30A, Điện áp làm việc 380VAC

Price List: 739.200 đ

Giá bán: 460.320 đ

Có sẵn

- 31.5%
Kyoritsu 1009 - Đồng hồ đo đa năng hiển thị số K1009

Kyoritsu 1009 - Đồng hồ đo đa năng hiển thị số K1009

Price List: 913.000 đ

Giá bán: 830.000 đ

Có sẵn

- 0%
Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R (1000A/600V)

Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R (1000A/600V)

Price List: 1.606.000 đ

Giá bán: 1.460.000 đ

Có sẵn

- 0%
- 31.5%
- 31.5%
Biến tần ATV32HD11N4 - ATV32 400V 11kw

Biến tần ATV32HD11N4 - ATV32 400V 11kw

Price List: 24.926.000 đ

Giá bán: 10.650.200 đ

Có sẵn

- 53%
Biến tần ATV32HD15N4 - ATV32 400V 15 kw

Biến tần ATV32HD15N4 - ATV32 400V 15 kw

Price List: 30.008.000 đ

Giá bán: 12.821.600 đ

Có sẵn

- 53%
Biến tần ATV32HU55N4 - ATV32 400V 5,5 kw

Biến tần ATV32HU55N4 - ATV32 400V 5,5 kw

Price List: 15.851.000 đ

Giá bán: 6.772.700 đ

Có sẵn

- 53%
Biến tần ATV32HU75N4 - ATV32 400V 7,5 kw

Biến tần ATV32HU75N4 - ATV32 400V 7,5 kw

Price List: 18.997.000 đ

Giá bán: 8.116.900 đ

Có sẵn

- 53%
Át tô mát MCCB 3P 125A 25kA LV516302

Át tô mát MCCB 3P 125A 25kA LV516302

Price List: 3.402.300 đ

Giá bán: 1.360.920 đ

Có sẵn

- 56%
Át tô mát MCCB 3P 160A 25kA LV516303

Át tô mát MCCB 3P 160A 25kA LV516303

Price List: 4.325.200 đ

Giá bán: 1.730.080 đ

Có sẵn

- 56%
Át tô mát MCCB 3P 200A 25kA LV525302

Át tô mát MCCB 3P 200A 25kA LV525302

Price List: 5.052.300 đ

Giá bán: 2.020.920 đ

Có sẵn

- 56%
Át tô mát MCCB 3P 250A 25kA LV525303

Át tô mát MCCB 3P 250A 25kA LV525303

Price List: 5.666.100 đ

Giá bán: 2.266.440 đ

Có sẵn

- 56%
 Át tô mát MCCB 4P 16A 25kA LV510310

Át tô mát MCCB 4P 16A 25kA LV510310

Price List: 3.556.300 đ

Giá bán: 1.454.850 đ

Có sẵn

- 55%