Banner khuyến mại
Kyoritsu 1009 - Đồng hồ đo đa năng hiển thị số K1009

Kyoritsu 1009 - Đồng hồ đo đa năng hiển thị số K1009

Price List: 946.000 đ

Giá bán: 860.000 đ

Có sẵn

- 0%
Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R (1000A/600V)

Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R (1000A/600V)

Price List: 1.672.000 đ

Giá bán: 1.520.000 đ

Có sẵn

- 0%
- 30%
- 20%
Relay điện tử EOCR-SS-30S : Dòng từ 3-30A, Điện áp làm việc220VAC

Relay điện tử EOCR-SS-30S : Dòng từ 3-30A, Điện áp làm việc220VAC

Price List: 594.000 đ

Giá bán: 540.000 đ

Có sẵn

- 0%
Relay điện tử EOCR-SS-30W : Dòng từ 3-30A, Điện áp làm việc 380VAC

Relay điện tử EOCR-SS-30W : Dòng từ 3-30A, Điện áp làm việc 380VAC

Price List: 739.200 đ

Giá bán: 537.600 đ

Có sẵn

- 20%
- 20%
Át tô mát MCCB 3P 125A 25kA LV516302

Át tô mát MCCB 3P 125A 25kA LV516302

Price List: 3.699.300 đ

Giá bán: 1.681.500 đ

Có sẵn

- 50%
Át tô mát MCCB 3P 160A 25kA LV516303

Át tô mát MCCB 3P 160A 25kA LV516303

Price List: 4.702.500 đ

Giá bán: 2.137.500 đ

Có sẵn

- 50%
Át tô mát MCCB 3P 200A 25kA LV525302

Át tô mát MCCB 3P 200A 25kA LV525302

Price List: 5.492.300 đ

Giá bán: 2.496.500 đ

Có sẵn

- 50%
Át tô mát MCCB 3P 250A 25kA LV525303

Át tô mát MCCB 3P 250A 25kA LV525303

Price List: 6.160.000 đ

Giá bán: 2.800.000 đ

Có sẵn

- 50%
 Át tô mát MCCB 4P 16A 25kA LV510310

Át tô mát MCCB 4P 16A 25kA LV510310

Price List: 3.866.500 đ

Giá bán: 1.757.500 đ

Có sẵn

- 50%
Biến tần ATV32HD11N4 - ATV32 400V 11kw

Biến tần ATV32HD11N4 - ATV32 400V 11kw

Price List: 0 đ

Giá bán: 0 đ

Có sẵn

- 47.5%
Biến tần ATV32HD15N4 - ATV32 400V 15 kw

Biến tần ATV32HD15N4 - ATV32 400V 15 kw

Price List: 0 đ

Giá bán: 0 đ

Có sẵn

- 47.5%
Biến tần ATV32HU55N4 - ATV32 400V 5,5 kw

Biến tần ATV32HU55N4 - ATV32 400V 5,5 kw

Price List: 0 đ

Giá bán: 0 đ

Có sẵn

- 47.5%
Biến tần ATV32HU75N4 - ATV32 400V 7,5 kw

Biến tần ATV32HU75N4 - ATV32 400V 7,5 kw

Price List: 0 đ

Giá bán: 0 đ

Có sẵn

- 47.5%