Banner khuyến mại
Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R (1000A/600V)

Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R (1000A/600V)

Price List: 1.540.000 đ

Giá bán: 1.400.000 đ

Có sẵn

- 0%
Kyoritsu 1009 - Đồng hồ đo đa năng hiển thị số K1009

Kyoritsu 1009 - Đồng hồ đo đa năng hiển thị số K1009

Price List: 880.000 đ

Giá bán: 800.000 đ

Có sẵn

- 0%
Biến tần ATV32HD11N4 - ATV32 400V 11kw

Biến tần ATV32HD11N4 - ATV32 400V 11kw

Price List: 24.926.000 đ

Giá bán: 11.896.500 đ

Có sẵn

- 47.5%
Biến tần ATV32HD15N4 - ATV32 400V 15 kw

Biến tần ATV32HD15N4 - ATV32 400V 15 kw

Price List: 30.008.000 đ

Giá bán: 14.322.000 đ

Có sẵn

- 47.5%
Biến tần ATV32HU55N4 - ATV32 400V 5,5 kw

Biến tần ATV32HU55N4 - ATV32 400V 5,5 kw

Price List: 15.851.000 đ

Giá bán: 7.565.250 đ

Có sẵn

- 47.5%
Biến tần ATV32HU75N4 - ATV32 400V 7,5 kw

Biến tần ATV32HU75N4 - ATV32 400V 7,5 kw

Price List: 18.997.000 đ

Giá bán: 9.066.750 đ

Có sẵn

- 47.5%