* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 EVS CB 1250A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

EVS12H4MW20

EVS CB 1250A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

103.900.500
- 50%
47.227.500
Có sẵn
2 EVS CB 1600A 65kA 3P MF ET2 fixed man

EVS16H3MF20

EVS CB 1600A 65kA 3P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

76.733.800
- 50%
34.879.000
Có sẵn
3 EVS CB 1600A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

EVS16H3MW20

EVS CB 1600A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

99.572.000
- 50%
45.260.000
Có sẵn
4 EVS CB 1600A 65kA 4P MF ET2 fixed man

EVS16H4MF20

EVS CB 1600A 65kA 4P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

92.079.900
- 50%
41.854.500
Có sẵn
5 EVS CB 1600A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

EVS16H4MW20

EVS CB 1600A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

106.158.800
- 50%
48.254.000
Có sẵn
6 EVS CB 2000A 65kA 3P MF ET2 fixed man

EVS20H3MF20

EVS CB 2000A 65kA 3P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

85.717.500
- 50%
38.962.500
Có sẵn
7 EVS CB 2000A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

EVS20H3MW20

EVS CB 2000A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

110.064.900
- 50%
50.029.500
Có sẵn
8 EVS CB 2000A 65kA 4P MF ET2 fixed man

EVS20H4MF20

EVS CB 2000A 65kA 4P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

102.280.200
- 50%
46.491.000
Có sẵn
9 EVS CB 2000A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

EVS20H4MW20

EVS CB 2000A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

124.037.100
- 50%
56.380.500
Có sẵn
10 EVS CB 2500A 65kA 3P MF ET2 fixed man

EVS25H3MF20

EVS CB 2500A 65kA 3P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

97.450.100
- 50%
44.295.500
Có sẵn
11 EVS CB 2500A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

EVS25H3MW20

EVS CB 2500A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

116.660.500
- 50%
53.027.500
Có sẵn
12 EVS CB 2500A 65kA 4P MF ET2 fixed man

EVS25H4MF20

EVS CB 2500A 65kA 4P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

108.445.700
- 50%
49.293.500
Có sẵn
13 EVS CB 2500A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

EVS25H4MW20

EVS CB 2500A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

130.193.800
- 50%
59.179.000
Có sẵn
14 EVS CB 3200A 65kA 3P MF ET2 fixed man

EVS32H3MF20

EVS CB 3200A 65kA 3P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

112.821.500
- 50%
51.282.500
Có sẵn
15 EVS CB 3200A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

EVS32H3MW20

EVS CB 3200A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

130.815.300
- 50%
59.461.500
Có sẵn
16 EVS CB 3200A 65kA 4P MF ET2 fixed man

EVS32H4MF20

EVS CB 3200A 65kA 4P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

133.515.800
- 50%
60.689.000
Có sẵn
17 EVS CB 3200A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

EVS32H4MW20

EVS CB 3200A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

154.100.100
- 50%
70.045.500
Có sẵn
18 EVS CB 4000A 65kA 3P MF ET2 fixed man

EVS40H3MF20

EVS CB 4000A 65kA 3P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

177.592.800
- 50%
80.724.000
Có sẵn
19 EVS CB 4000A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

EVS40H3MW20

EVS CB 4000A 65kA 3P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

257.799.300
- 50%
117.181.500
Có sẵn
20 EVS CB 4000A 65kA 4P MF ET2 fixed man

EVS40H4MF20

EVS CB 4000A 65kA 4P MF ET2 fixed man

Thương hiệu: Schneider

216.780.300
- 50%
98.536.500
Có sẵn
21 EVS CB 4000A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

EVS40H4MW20

EVS CB 4000A 65kA 4P MDO ET2 Drawout man

Thương hiệu: Schneider

319.668.800
- 50%
145.304.000
Có sẵn
22 EZS100E TM80D 3P3D circuit breaker

EZS100E3080

EZS100E TM80D 3P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

1.644.500
- 50%
747.500
Có sẵn
23 EZS100E TM100D 3P3D circuit breaker

EZS100E3100

EZS100E TM100D 3P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

1.644.500
- 50%
747.500
Có sẵn
24 EZS100E TM16D 4P3D circuit breaker

EZS100E4016

EZS100E TM16D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
25 EZS100E TM20D 4P3D circuit breaker

EZS100E4020

EZS100E TM20D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
26 EZS100E TM25D 4P3D circuit breaker

EZS100E4025

EZS100E TM25D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
27 EZS100E TM32D 4P3D circuit breaker

EZS100E4032

EZS100E TM32D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
28 EZS100E TM40D 4P3D circuit breaker

EZS100E4040

EZS100E TM40D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
29 EZS100E TM50D 4P3D circuit breaker

EZS100E4050

EZS100E TM50D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
30 EZS100E TM63D 4P3D circuit breaker

EZS100E4063

EZS100E TM63D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
31 EZS100E TM80D 4P3D circuit breaker

EZS100E4080

EZS100E TM80D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
32 EZS100E TM100D 4P3D circuit breaker

EZS100E4100

EZS100E TM100D 4P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

2.219.800
- 50%
1.009.000
Có sẵn
33 EZS100F TM16D 3P3D circuit breaker

EZS100F3016

EZS100F TM16D 3P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

1.846.900
- 50%
839.500
Có sẵn
34 EZS100F TM20D 3P3D circuit breaker

EZS100F3020

EZS100F TM20D 3P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

1.846.900
- 50%
839.500
Có sẵn
35 EZS100F TM25D 3P3D circuit breaker

EZS100F3025

EZS100F TM25D 3P3D circuit breaker

Thương hiệu: Schneider

1.846.900
- 50%
839.500
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.