Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A 50kA - ATSNSX040N3FMI2
- 52%

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A 50kA - ATSNSX040N3FMI2

  • Mã SP: ATSNSX040N3FMI2
  • Price list: 165.134.200 đ
  • Giá bán: 72.058.560 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: China
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A 36kA - ATSNSX010F3FTM

ATSNSX010F3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A 36kA - ATSNSX010F3FTM

Thương hiệu: Schneider

84.207.200
- 52%
36.744.960
Có sẵn
1 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 160A 36kA - ATSNSX016F3FTM

ATSNSX016F3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 160A 36kA - ATSNSX016F3FTM

Thương hiệu: Schneider

91.184.500
- 52%
39.789.600
Có sẵn
2 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 250A 36kA - ATSNSX025F3FTM

ATSNSX025F3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 250A 36kA - ATSNSX025F3FTM

Thương hiệu: Schneider

103.495.700
- 52%
45.161.760
Có sẵn
3 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 50kA - ATSNSX063N3FMI2

ATSNSX063N3FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 50kA - ATSNSX063N3FMI2

Thương hiệu: Schneider

183.011.400
- 52%
79.859.520
Có sẵn
4 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A 36kA - ATSNSX010F4FTM

ATSNSX010F4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A 36kA - ATSNSX010F4FTM

Thương hiệu: Schneider

91.113.000
- 52%
39.758.400
Có sẵn
5 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 160A 36kA - ATSNSX016F4FTM

ATSNSX016F4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 160A 36kA - ATSNSX016F4FTM

Thương hiệu: Schneider

100.332.100
- 52%
43.781.280
Có sẵn
6 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 250A 36kA - ATSNSX025F4FTM

ATSNSX025F4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 250A 36kA - ATSNSX025F4FTM

Thương hiệu: Schneider

115.490.100
- 52%
50.395.680
Có sẵn
7 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A 50kA - ATSNSX040N4FMI2

ATSNSX040N4FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A 50kA - ATSNSX040N4FMI2

Thương hiệu: Schneider

177.018.600
- 52%
77.244.480
Có sẵn
8 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 50kA - ATSNSX063N4FMI2

ATSNSX063N4FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 50kA - ATSNSX063N4FMI2

Thương hiệu: Schneider

198.874.500
- 52%
86.781.600
Có sẵn
9 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A 70kA - ATSNSX010H3FTM

ATSNSX010H3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A 70kA - ATSNSX010H3FTM

Thương hiệu: Schneider

87.206.900
- 52%
38.053.920
Có sẵn
10 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 160A 70kA - ATSNSX016H3FTM

ATSNSX016H3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 160A 70kA - ATSNSX016H3FTM

Thương hiệu: Schneider

97.266.400
- 52%
42.443.520
Có sẵn
11 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 250A 70kA - ATSNSX025H3FTM

ATSNSX025H3FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 250A 70kA - ATSNSX025H3FTM

Thương hiệu: Schneider

111.021.900
- 52%
48.445.920
Có sẵn
12 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A 70kA - ATSNSX040H3FMI2

ATSNSX040H3FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A 70kA - ATSNSX040H3FMI2

Thương hiệu: Schneider

172.746.200
- 52%
75.380.160
Có sẵn
13 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 70kA - ATSNSX063H3FMI2

ATSNSX063H3FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 70kA - ATSNSX063H3FMI2

Thương hiệu: Schneider

191.578.200
- 52%
83.597.760
Có sẵn
14 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A 70kA - ATSNSX010H4FTM

ATSNSX010H4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A 70kA - ATSNSX010H4FTM

Thương hiệu: Schneider

93.287.700
- 52%
40.707.360
Có sẵn
15 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 160A 70kA - ATSNSX016H4FTM

ATSNSX016H4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 160A 70kA - ATSNSX016H4FTM

Thương hiệu: Schneider

103.755.300
- 52%
45.275.040
Có sẵn
16 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 250A 70kA - ATSNSX025H4FTM

ATSNSX025H4FTM

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 250A 70kA - ATSNSX025H4FTM

Thương hiệu: Schneider

125.189.900
- 52%
54.628.320
Có sẵn
17 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A 70kA - ATSNSX040H4FMI2

ATSNSX040H4FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A 70kA - ATSNSX040H4FMI2

Thương hiệu: Schneider

183.467.900
- 52%
80.058.720
Có sẵn
18 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 70kA - ATSNSX063H4FMI2

ATSNSX063H4FMI2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 70kA - ATSNSX063H4FMI2

Thương hiệu: Schneider

217.079.500
- 52%
94.725.600
Có sẵn
19 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 50kA - ATSNS06bN3E2

ATSNS06bN3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 50kA - ATSNS06bN3E2

Thương hiệu: Schneider

255.690.600
- 52%
111.574.080
Có sẵn
20 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A 50kA - ATSNS080N3E2

ATSNS080N3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A 50kA - ATSNS080N3E2

Thương hiệu: Schneider

265.207.800
- 52%
115.727.040
Có sẵn
21 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A 50kA - ATSNS100N3E2

ATSNS100N3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A 50kA - ATSNS100N3E2

Thương hiệu: Schneider

272.064.100
- 52%
118.718.880
Có sẵn
22 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1250A 50kA - ATSNS125N3E2

ATSNS125N3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1250A 50kA - ATSNS125N3E2

Thương hiệu: Schneider

326.065.300
- 52%
142.283.040
Có sẵn
23 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A 50kA - ATSNS160N3E2

ATSNS160N3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A 50kA - ATSNS160N3E2

Thương hiệu: Schneider

362.253.100
- 52%
158.074.080
Có sẵn
24 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 50kA - ATSNS06bN4E2

ATSNS06bN4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 50kA - ATSNS06bN4E2

Thương hiệu: Schneider

293.846.300
- 52%
128.223.840
Có sẵn
25 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A 50kA - ATSNS080N4E2

ATSNS080N4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A 50kA - ATSNS080N4E2

Thương hiệu: Schneider

308.420.200
- 52%
134.583.360
Có sẵn
26 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A 50kA - ATSNS100N4E2

ATSNS100N4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A 50kA - ATSNS100N4E2

Thương hiệu: Schneider

324.907.000
- 52%
141.777.600
Có sẵn
27 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1250A 50kA - ATSNS125N4E2

ATSNS125N4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1250A 50kA - ATSNS125N4E2

Thương hiệu: Schneider

394.781.200
- 52%
172.268.160
Có sẵn
28 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A 50kA - ATSNS160N4E2

ATSNS160N4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A 50kA - ATSNS160N4E2

Thương hiệu: Schneider

445.056.700
- 52%
194.206.560
Có sẵn
29 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 70kA - ATSNS06bH3E2

ATSNS06bH3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 630A 70kA - ATSNS06bH3E2

Thương hiệu: Schneider

270.717.700
- 52%
118.131.360
Có sẵn
30 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A 70kA - ATSNS080H3E2

ATSNS080H3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A 70kA - ATSNS080H3E2

Thương hiệu: Schneider

277.159.300
- 52%
120.942.240
Có sẵn
31 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A 70kA - ATSNS100H3E2

ATSNS100H3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A 70kA - ATSNS100H3E2

Thương hiệu: Schneider

298.213.300
- 52%
130.129.440
Có sẵn
32 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1250A 70kA - ATSNS125H3E2

ATSNS125H3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1250A 70kA - ATSNS125H3E2

Thương hiệu: Schneider

347.240.300
- 52%
151.523.040
Có sẵn
33 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A 70kA - ATSNS160H3E2

ATSNS160H3E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A 70kA - ATSNS160H3E2

Thương hiệu: Schneider

387.373.800
- 52%
169.035.840
Có sẵn
34 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 70kA - ATSNS06bH4E2

ATSNS06bH4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 630A 70kA - ATSNS06bH4E2

Thương hiệu: Schneider

320.625.800
- 52%
139.909.440
Có sẵn
35 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A 70kA - ATSNS080H4E2

ATSNS080H4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A 70kA - ATSNS080H4E2

Thương hiệu: Schneider

330.962.500
- 52%
144.420.000
Có sẵn
36 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A 70kA - ATSNS100H4E2

ATSNS100H4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A 70kA - ATSNS100H4E2

Thương hiệu: Schneider

347.910.200
- 52%
151.815.360
Có sẵn
37 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1250A 70kA - ATSNS125H4E2

ATSNS125H4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1250A 70kA - ATSNS125H4E2

Thương hiệu: Schneider

413.393.200
- 52%
180.389.760
Có sẵn
38 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A 70kA - ATSNS160H4E2

ATSNS160H4E2

Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A 70kA - ATSNS160H4E2

Thương hiệu: Schneider

468.222.700
- 52%
204.315.360
Có sẵn
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.