Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay XB2

Sản phẩm tiết kiệm chi phí, màu sắc đa dạng, cấp bảo vệ IP54, tuổi thọ cao

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 HỘP NÚT NHẤN 1 LỖ

XALK01

HỘP NÚT NHẤN 1 LỖ

Thương hiệu: Schneider

242.000
- 0%
220.000
Có sẵn
2 Nút dừng khẩn cấp Φ22 mầu đỏ 1NC - XA2ES642

XA2ES642

Nút dừng khẩn cấp Φ22 mầu đỏ 1NC - XA2ES642

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
3 Den bao XA2 mau vang 24VACDC

XA2EVB8LC

Den bao XA2 mau vang 24VACDC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 40%
36.000
Có sẵn
4 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu trắng - XA2EVB1LC

XA2EVB1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu trắng - XA2EVB1LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
5 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu xanh lá - XA2EVB3LC

XA2EVB3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu xanh lá - XA2EVB3LC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 42%
34.800
Có sẵn
6 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu đỏ - XA2EVB4LC

XA2EVB4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu đỏ - XA2EVB4LC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 42%
34.800
Có sẵn
7 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu vàng - XA2EVB5LC

XA2EVB5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu vàng - XA2EVB5LC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 42%
34.800
Có sẵn
8 Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu xanh dương - XA2EVB6LC

XA2EVB6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 24V AC/DC màu xanh dương - XA2EVB6LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
9 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu trắng - XA2EVF1LC

XA2EVF1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu trắng - XA2EVF1LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
10 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh lá - XA2EVF3LC

XA2EVF3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh lá - XA2EVF3LC

Thương hiệu: Schneider

77.000
- 42%
40.600
Có sẵn
11 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu đỏ - XA2EVF4LC

XA2EVF4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu đỏ - XA2EVF4LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
12 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu vàng - XA2EVF5LC

XA2EVF5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu vàng - XA2EVF5LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
13 Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh dương - XA2EVF6LC

XA2EVF6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V AC màu xanh dương - XA2EVF6LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
14 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu trắng - XA2EVFD1LC

XA2EVFD1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu trắng - XA2EVFD1LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
15 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu xanh lá - XA2EVFD3LC

XA2EVFD3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu xanh lá - XA2EVFD3LC

Thương hiệu: Schneider

77.000
- 42%
40.600
Có sẵn
16 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu đỏ - XA2EVFD4LC

XA2EVFD4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu đỏ - XA2EVFD4LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
17 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu vàng - XA2EVFD5LC

XA2EVFD5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu vàng - XA2EVFD5LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
18 Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu xanh dương - XA2EVFD6LC

XA2EVFD6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 110V DC màu xanh dương - XA2EVFD6LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
19 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu trắng - XA2EVM1LC

XA2EVM1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu trắng - XA2EVM1LC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 42%
34.800
Có sẵn
20 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu xanh lá - XA2EVM3LC

XA2EVM3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu xanh lá - XA2EVM3LC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 40%
36.000
Có sẵn
21 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu đỏ - XA2EVM4LC

XA2EVM4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu đỏ - XA2EVM4LC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 42%
34.800
Có sẵn
22 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu vàng - XA2EVM5LC

XA2EVM5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu vàng - XA2EVM5LC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 42%
34.800
Có sẵn
23 Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu xanh dương - XA2EVM6LC

XA2EVM6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V AC màu xanh dương - XA2EVM6LC

Thương hiệu: Schneider

66.000
- 42%
34.800
Có sẵn
24 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu trắng - XA2EVMD1LC

XA2EVMD1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu trắng - XA2EVMD1LC

Thương hiệu: Schneider

79.200
- 42%
41.760
Có sẵn
25 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu xanh lá - XA2EVMD3LC

XA2EVMD3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu xanh lá - XA2EVMD3LC

Thương hiệu: Schneider

79.200
- 42%
41.760
Có sẵn
26 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu đỏ - XA2EVMD4LC

XA2EVMD4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu đỏ - XA2EVMD4LC

Thương hiệu: Schneider

79.200
- 42%
41.760
Có sẵn
27 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu vàng - XA2EVMD5LC

XA2EVMD5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu vàng - XA2EVMD5LC

Thương hiệu: Schneider

79.200
- 42%
41.760
Có sẵn
28 Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu xanh dương - XA2EVMD6LC

XA2EVMD6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 220V DC màu xanh dương - XA2EVMD6LC

Thương hiệu: Schneider

79.200
- 42%
41.760
Có sẵn
29 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu trắng - XA2EVQ1LC

XA2EVQ1LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu trắng - XA2EVQ1LC

Thương hiệu: Schneider

82.500
- 42%
43.500
Có sẵn
30 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu xanh lá - XA2EVQ3LC

XA2EVQ3LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu xanh lá - XA2EVQ3LC

Thương hiệu: Schneider

82.500
- 42%
43.500
Có sẵn
31 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu đỏ - XA2EVQ4LC

XA2EVQ4LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu đỏ - XA2EVQ4LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
32 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu vàng - XA2EVQ5LC

XA2EVQ5LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu vàng - XA2EVQ5LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
33 Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu xanh dương - XA2EVQ6LC

XA2EVQ6LC

Đèn báo Ø22 điện áp 380-400V AC màu xanh dương - XA2EVQ6LC

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
34 Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu trắng - XA2EA11

XA2EA11

Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu trắng - XA2EA11

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
35 Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu đen - XA2EA21

XA2EA21

Nút nhấn thả Ø22, N/O, không ký hiệu, màu đen - XA2EA21

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.