CT tropi. DIN 100 5 cables d. 21 - METSECT5CC010
- 40%

CT tropi. DIN 100 5 cables d. 21 - METSECT5CC010

  • Mã SP: METSECT5CC010
  • Price list: 1.028.500 đ
  • Giá bán: 561.000 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: Tunisia
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 CT tropi. DIN 40 5 cables d. 21 - METSECT5CC004

METSECT5CC004

CT tropi. DIN 40 5 cables d. 21 - METSECT5CC004

Thương hiệu: Schneider

1.210.000
- 40%
660.000
Có sẵn
1 CT tropi. DIN 50 5 cables d. 21 - METSECT5CC005

METSECT5CC005

CT tropi. DIN 50 5 cables d. 21 - METSECT5CC005

Thương hiệu: Schneider

1.265.000
- 40%
690.000
Có sẵn
2 CT tropi. DIN 60 5 cables d. 21 - METSECT5CC006

METSECT5CC006

CT tropi. DIN 60 5 cables d. 21 - METSECT5CC006

Thương hiệu: Schneider

1.254.000
- 40%
684.000
Có sẵn
3 CT tropi. DIN 75 5 cables d. 21 - METSECT5CC008

METSECT5CC008

CT tropi. DIN 75 5 cables d. 21 - METSECT5CC008

Thương hiệu: Schneider

1.254.000
- 40%
684.000
Có sẵn
4 CT tropi. DIN 125 5 cables d. 21 - METSECT5CC013

METSECT5CC013

CT tropi. DIN 125 5 cables d. 21 - METSECT5CC013

Thương hiệu: Schneider

1.218.800
- 40%
664.800
Có sẵn
5 CT tropi. DIN 150 5 cables d. 21 - METSECT5CC015

METSECT5CC015

CT tropi. DIN 150 5 cables d. 21 - METSECT5CC015

Thương hiệu: Schneider

1.320.000
- 40%
720.000
Có sẵn
6 CT tropi. DIN 200 5 cables d. 21 - METSECT5CC020

METSECT5CC020

CT tropi. DIN 200 5 cables d. 21 - METSECT5CC020

Thương hiệu: Schneider

1.369.500
- 40%
747.000
Có sẵn
7 CT tropi. DIN 250 5 cables d. 21 - METSECT5CC025

METSECT5CC025

CT tropi. DIN 250 5 cables d. 21 - METSECT5CC025

Thương hiệu: Schneider

1.430.000
- 40%
780.000
Có sẵn
8 CT tropi. 200 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA020

METSECT5DA020

CT tropi. 200 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA020

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
9 CT tropi. 250 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA025

METSECT5DA025

CT tropi. 250 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA025

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
10 CT tropi. 300 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA030

METSECT5DA030

CT tropi. 300 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA030

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
11 CT tropi. 400 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA040

METSECT5DA040

CT tropi. 400 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA040

Thương hiệu: Schneider

2.849.000
- 40%
1.554.000
Có sẵn
12 CT tropi. 500 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA050

METSECT5DA050

CT tropi. 500 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA050

Thương hiệu: Schneider

2.975.500
- 40%
1.623.000
Có sẵn
13 CT tropi. 600 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA060

METSECT5DA060

CT tropi. 600 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA060

Thương hiệu: Schneider

3.190.000
- 40%
1.740.000
Có sẵn
14 CT tropi. 800 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA080

METSECT5DA080

CT tropi. 800 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA080

Thương hiệu: Schneider

3.036.000
- 40%
1.656.000
Có sẵn
15 CT tropi. 1000 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA100

METSECT5DA100

CT tropi. 1000 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA100

Thương hiệu: Schneider

3.036.000
- 40%
1.656.000
Có sẵn
16 CT tropi. 1250 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA125

METSECT5DA125

CT tropi. 1250 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA125

Thương hiệu: Schneider

3.228.500
- 40%
1.761.000
Có sẵn
17 CT tropi. 1500 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA150

METSECT5DA150

CT tropi. 1500 5 dual out. bars 32x65 - METSECT5DA150

Thương hiệu: Schneider

3.415.500
- 40%
1.863.000
Có sẵn
18 CT tropi. 1000 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB100

METSECT5DB100

CT tropi. 1000 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB100

Thương hiệu: Schneider

4.422.000
- 40%
2.412.000
Có sẵn
19 CT tropi. 1250 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB125

METSECT5DB125

CT tropi. 1250 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB125

Thương hiệu: Schneider

4.625.500
- 40%
2.523.000
Có sẵn
20 CT tropi. 1500 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB150

METSECT5DB150

CT tropi. 1500 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB150

Thương hiệu: Schneider

4.928.000
- 40%
2.688.000
Có sẵn
21 CT tropi. 2000 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB200

METSECT5DB200

CT tropi. 2000 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB200

Thương hiệu: Schneider

5.687.000
- 40%
3.102.000
Có sẵn
22 CT tropi. 2500 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB250

METSECT5DB250

CT tropi. 2500 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB250

Thương hiệu: Schneider

6.440.500
- 40%
3.513.000
Có sẵn
23 CT tropi. 3000 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB300

METSECT5DB300

CT tropi. 3000 5 dual out. bars 38x127 - METSECT5DB300

Thương hiệu: Schneider

7.205.000
- 40%
3.930.000
Có sẵn
24 CT tropi. 2000 5 dual out. bars 52x127 - METSECT5DC200

METSECT5DC200

CT tropi. 2000 5 dual out. bars 52x127 - METSECT5DC200

Thương hiệu: Schneider

5.813.500
- 40%
3.171.000
Có sẵn
25 CT tropi. 2500 5 dual out. bars 52x127 - METSECT5DC250

METSECT5DC250

CT tropi. 2500 5 dual out. bars 52x127 - METSECT5DC250

Thương hiệu: Schneider

6.440.500
- 40%
3.513.000
Có sẵn
26 CT tropi. 3000 5 dual out. bars 52x127 - METSECT5DC300

METSECT5DC300

CT tropi. 3000 5 dual out. bars 52x127 - METSECT5DC300

Thương hiệu: Schneider

6.820.000
- 40%
3.720.000
Có sẵn
27 CT tropi. 4000 5 dual out. bars 52x127 - METSECT5DC400

METSECT5DC400

CT tropi. 4000 5 dual out. bars 52x127 - METSECT5DC400

Thương hiệu: Schneider

7.579.000
- 40%
4.134.000
Có sẵn
28 CT tropi. 1000 5 dual out. bars 34x84 - METSECT5DD100

METSECT5DD100

CT tropi. 1000 5 dual out. bars 34x84 - METSECT5DD100

Thương hiệu: Schneider

3.602.500
- 40%
1.965.000
Có sẵn
29 CT tropi. 1250 5 dual out. bars 34x84 - METSECT5DD125

METSECT5DD125

CT tropi. 1250 5 dual out. bars 34x84 - METSECT5DD125

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
30 CT tropi. 1500 5 dual out. bars 34x84 - METSECT5DD150

METSECT5DD150

CT tropi. 1500 5 dual out. bars 34x84 - METSECT5DD150

Thương hiệu: Schneider

4.053.500
- 40%
2.211.000
Có sẵn
31 CT tropi. 1000 5 dual out. bars 54x102 - METSECT5DE100

METSECT5DE100

CT tropi. 1000 5 dual out. bars 54x102 - METSECT5DE100

Thương hiệu: Schneider

5.307.500
- 40%
2.895.000
Có sẵn
32 CT tropi. 1250 5 dual out. bars 54x102 - METSECT5DE125

METSECT5DE125

CT tropi. 1250 5 dual out. bars 54x102 - METSECT5DE125

Thương hiệu: Schneider

5.687.000
- 40%
3.102.000
Có sẵn
33 CT tropi. 1500 5 dual out. bars 54x102 - METSECT5DE150

METSECT5DE150

CT tropi. 1500 5 dual out. bars 54x102 - METSECT5DE150

Thương hiệu: Schneider

6.066.500
- 40%
3.309.000
Có sẵn
34 CT tropi. 2000 5 dual out. bars 54x102 - METSECT5DE200

METSECT5DE200

CT tropi. 2000 5 dual out. bars 54x102 - METSECT5DE200

Thương hiệu: Schneider

6.440.500
- 40%
3.513.000
Có sẵn
35 CT tropi. 1250 5 dual out. bars 38x102 - METSECT5DH125

METSECT5DH125

CT tropi. 1250 5 dual out. bars 38x102 - METSECT5DH125

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
36 CT tropi. 1500 5 dual out. bars 38x102 - METSECT5DH150

METSECT5DH150

CT tropi. 1500 5 dual out. bars 38x102 - METSECT5DH150

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
37 CT tropi. 2000 5 dual out. bars 38x102 - METSECT5DH200

METSECT5DH200

CT tropi. 2000 5 dual out. bars 38x102 - METSECT5DH200

Thương hiệu: Schneider

5.687.000
- 40%
3.102.000
Có sẵn
38 CT tropi. DIN 150 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA015

METSECT5MA015

CT tropi. DIN 150 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA015

Thương hiệu: Schneider

1.457.500
- 40%
795.000
Có sẵn
39 CT tropi. DIN 200 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA020

METSECT5MA020

CT tropi. DIN 200 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA020

Thương hiệu: Schneider

1.369.500
- 40%
747.000
Có sẵn
40 CT tropi. DIN 250 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA025

METSECT5MA025

CT tropi. DIN 250 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA025

Thương hiệu: Schneider

1.578.500
- 40%
861.000
Có sẵn
41 CT tropi. DIN 300 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA030

METSECT5MA030

CT tropi. DIN 300 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA030

Thương hiệu: Schneider

1.545.500
- 40%
843.000
Có sẵn
42 CT tropi. DIN 400 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA040

METSECT5MA040

CT tropi. DIN 400 5 mix d. 27 bars mult. - METSECT5MA040

Thương hiệu: Schneider

1.595.000
- 40%
870.000
Có sẵn
43 CT tropi. DIN 250 5 mix d. 26 bars mult. - METSECT5MB025

METSECT5MB025

CT tropi. DIN 250 5 mix d. 26 bars mult. - METSECT5MB025

Thương hiệu: Schneider

1.639.000
- 40%
894.000
Có sẵn
44 CT tropi. DIN 300 5 mix d. 26 bars mult. - METSECT5MB030

METSECT5MB030

CT tropi. DIN 300 5 mix d. 26 bars mult. - METSECT5MB030

Thương hiệu: Schneider

1.710.500
- 40%
933.000
Có sẵn
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.