Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA FIXED - NW12H13F2
- 53.5%

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA FIXED - NW12H13F2

  • Mã SP: NW12H13F2
  • Price list: 126.753.000 đ
  • Giá bán: 53.581.950 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: India
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 100kA FIXED - NW16H23F2

NW16H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 100kA FIXED - NW16H23F2

Thương hiệu: Schneider

175.089.200
- 53.5%
74.014.980
Có sẵn
1 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA FIXED - NW08H13F2

NW08H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA FIXED - NW08H13F2

Thương hiệu: Schneider

107.013.500
- 51%
47.669.650
Có sẵn
2 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA FIXED - NW10H13F2

NW10H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA FIXED - NW10H13F2

Thương hiệu: Schneider

112.098.800
- 51%
49.934.920
Có sẵn
3 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 65kA FIXED - NW16H13F2

NW16H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 65kA FIXED - NW16H13F2

Thương hiệu: Schneider

138.076.400
- 53.5%
58.368.660
Có sẵn
4 Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 65kA FIXED - NW20H13F2

NW20H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 65kA FIXED - NW20H13F2

Thương hiệu: Schneider

154.243.100
- 53.5%
65.202.765
Có sẵn
5 Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 65kA FIXED - NW25H13F2

NW25H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 65kA FIXED - NW25H13F2

Thương hiệu: Schneider

212.637.700
- 53.5%
89.887.755
Có sẵn
6 Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 65kA FIXED - NW32H13F2

NW32H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 65kA FIXED - NW32H13F2

Thương hiệu: Schneider

253.169.400
- 53.5%
107.021.610
Có sẵn
7 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 65kA FIXED - NW40H13F2

NW40H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 65kA FIXED - NW40H13F2

Thương hiệu: Schneider

384.932.900
- 53.5%
162.721.635
Có sẵn
8 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA FIXED - NW4BH13F2

NW4BH13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA FIXED - NW4BH13F2

Thương hiệu: Schneider

511.795.900
- 53.5%
216.350.085
Có sẵn
9 Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 100kA FIXED - NW50H13F2

NW50H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 100kA FIXED - NW50H13F2

Thương hiệu: Schneider

664.325.200
- 53.5%
280.828.380
Có sẵn
10 Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 100kA FIXED - NW63H13F2

NW63H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 100kA FIXED - NW63H13F2

Thương hiệu: Schneider

888.124.600
- 53.5%
375.434.490
Có sẵn
11 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 65kA FIXED - NW08H14F2

NW08H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 65kA FIXED - NW08H14F2

Thương hiệu: Schneider

131.173.900
- 51%
58.432.010
Có sẵn
12 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA FIXED - NW10H14F2

NW10H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA FIXED - NW10H14F2

Thương hiệu: Schneider

138.075.300
- 51%
61.506.270
Có sẵn
13 Máy cắt không khí ACB 4P 1200A 65kA FIXED - NW12H14F2

NW12H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1200A 65kA FIXED - NW12H14F2

Thương hiệu: Schneider

157.586.000
- 53.5%
66.615.900
Có sẵn
14 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA FIXED - NW16H14F2

NW16H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA FIXED - NW16H14F2

Thương hiệu: Schneider

181.293.200
- 53.5%
76.637.580
Có sẵn
15 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA FIXED - NW20H14F2

NW20H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA FIXED - NW20H14F2

Thương hiệu: Schneider

203.584.700
- 53.5%
86.060.805
Có sẵn
16 Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA FIXED - NW25H14F2

NW25H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA FIXED - NW25H14F2

Thương hiệu: Schneider

269.556.100
- 53.5%
113.948.715
Có sẵn
17 Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA FIXED - NW32H14F2

NW32H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA FIXED - NW32H14F2

Thương hiệu: Schneider

316.195.000
- 53.5%
133.664.250
Có sẵn
18 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA FIXED - NW40H14F2

NW40H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA FIXED - NW40H14F2

Thương hiệu: Schneider

482.159.700
- 53.5%
203.822.055
Có sẵn
19 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA FIXED - NW4BH14F2

NW4BH14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA FIXED - NW4BH14F2

Thương hiệu: Schneider

632.513.200
- 53.5%
267.380.580
Có sẵn
20 Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA FIXED - NW50H14F2

NW50H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA FIXED - NW50H14F2

Thương hiệu: Schneider

820.759.500
- 53.5%
346.957.425
Có sẵn
21 Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA FIXED - NW63H14F2

NW63H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA FIXED - NW63H14F2

Thương hiệu: Schneider

1.083.153.500
- 53.5%
457.878.525
Có sẵn
22 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA DRAWOUT - NW08H13D2

NW08H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA DRAWOUT - NW08H13D2

Thương hiệu: Schneider

147.738.800
- 51%
65.810.920
Có sẵn
23 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H13D2

NW10H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H13D2

Thương hiệu: Schneider

156.024.000
- 51%
69.501.600
Có sẵn
24 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H13D2

NW12H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H13D2

Thương hiệu: Schneider

175.586.400
- 53.5%
74.225.160
Có sẵn
25 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H13D2

NW16H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H13D2

Thương hiệu: Schneider

199.919.500
- 53.5%
84.511.425
Có sẵn
26 Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 65kA DRAWOU - NW20H13D2

NW20H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 65kA DRAWOU - NW20H13D2

Thương hiệu: Schneider

220.987.800
- 53.5%
93.417.570
Có sẵn
27 Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H13D2

NW25H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H13D2

Thương hiệu: Schneider

276.903.000
- 53.5%
117.054.450
Có sẵn
28 Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H13D2

NW32H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H13D2

Thương hiệu: Schneider

356.595.800
- 53.5%
150.742.770
Có sẵn
29 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H13D2

NW40H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H13D2

Thương hiệu: Schneider

501.757.300
- 53.5%
212.106.495
Có sẵn
30 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH13D2

NW4BH13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH13D2

Thương hiệu: Schneider

683.078.000
- 53.5%
288.755.700
Có sẵn
31 Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H13D2

NW50H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H13D2

Thương hiệu: Schneider

852.946.600
- 53.5%
360.563.790
Có sẵn
32 Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H13D2

NW63H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H13D2

Thương hiệu: Schneider

1.102.971.100
- 53.5%
466.255.965
Có sẵn
33 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 65kA DRAWOUT - NW08H14D2

NW08H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 65kA DRAWOUT - NW08H14D2

Thương hiệu: Schneider

177.422.300
- 51%
79.033.570
Có sẵn
34 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H14D2

NW10H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H14D2

Thương hiệu: Schneider

182.261.200
- 51%
81.189.080
Có sẵn
35 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H14D2

NW12H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H14D2

Thương hiệu: Schneider

202.140.400
- 53.5%
85.450.260
Có sẵn
36 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H14D2

NW16H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H14D2

Thương hiệu: Schneider

236.604.500
- 53.5%
100.019.175
Có sẵn
37 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA DRAWOUT - NW20H14D2

NW20H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA DRAWOUT - NW20H14D2

Thương hiệu: Schneider

269.250.300
- 53.5%
113.819.445
Có sẵn
38 Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H14D2

NW25H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H14D2

Thương hiệu: Schneider

339.012.300
- 53.5%
143.309.745
Có sẵn
39 Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H14D2

NW32H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H14D2

Thương hiệu: Schneider

422.791.600
- 53.5%
178.725.540
Có sẵn
40 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H14D2

NW40H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H14D2

Thương hiệu: Schneider

621.338.300
- 53.5%
262.656.645
Có sẵn
41 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH14D2

NW4BH14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH14D2

Thương hiệu: Schneider

892.580.700
- 53.5%
377.318.205
Có sẵn
42 Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H14D2

NW50H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H14D2

Thương hiệu: Schneider

1.110.523.700
- 53.5%
469.448.655
Có sẵn
43 Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H14D2

NW63H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H14D2

Thương hiệu: Schneider

1.476.963.400
- 53.5%
624.352.710
Có sẵn
44 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 100kA FIXED - NW08H23F2

NW08H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 100kA FIXED - NW08H23F2

Thương hiệu: Schneider

126.316.300
- 51%
56.268.170
Có sẵn
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.