Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA FIXED - NW32H14F2
- 55%

Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA FIXED - NW32H14F2

  • Mã SP: NW32H14F2
  • Price list: 283.930.900 đ
  • Giá bán: 116.153.550 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: India
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 100kA FIXED - NW16H23F2

NW16H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 100kA FIXED - NW16H23F2

Thương hiệu: Schneider

157.221.900
- 55%
64.318.050
Có sẵn
1 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA FIXED - NW08H13F2

NW08H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA FIXED - NW08H13F2

Thương hiệu: Schneider

96.093.800
- 51%
42.805.420
Có sẵn
2 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA FIXED - NW10H13F2

NW10H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA FIXED - NW10H13F2

Thương hiệu: Schneider

100.661.000
- 51%
44.839.900
Có sẵn
3 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA FIXED - NW12H13F2

NW12H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA FIXED - NW12H13F2

Thương hiệu: Schneider

113.820.300
- 55%
46.562.850
Có sẵn
4 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 65kA FIXED - NW16H13F2

NW16H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 65kA FIXED - NW16H13F2

Thương hiệu: Schneider

123.987.600
- 55%
50.722.200
Có sẵn
5 Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 65kA FIXED - NW20H13F2

NW20H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 65kA FIXED - NW20H13F2

Thương hiệu: Schneider

138.504.300
- 55%
56.660.850
Có sẵn
6 Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 65kA FIXED - NW25H13F2

NW25H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 65kA FIXED - NW25H13F2

Thương hiệu: Schneider

190.939.100
- 55%
78.111.450
Có sẵn
7 Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 65kA FIXED - NW32H13F2

NW32H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 65kA FIXED - NW32H13F2

Thương hiệu: Schneider

227.335.900
- 55%
93.001.050
Có sẵn
8 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 65kA FIXED - NW40H13F2

NW40H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 65kA FIXED - NW40H13F2

Thương hiệu: Schneider

345.654.100
- 55%
141.403.950
Có sẵn
9 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA FIXED - NW4BH13F2

NW4BH13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA FIXED - NW4BH13F2

Thương hiệu: Schneider

459.572.300
- 55%
188.006.850
Có sẵn
10 Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 100kA FIXED - NW50H13F2

NW50H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 100kA FIXED - NW50H13F2

Thương hiệu: Schneider

596.536.600
- 55%
244.037.700
Có sẵn
11 Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 100kA FIXED - NW63H13F2

NW63H13F2

Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 100kA FIXED - NW63H13F2

Thương hiệu: Schneider

797.500.000
- 55%
326.250.000
Có sẵn
12 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 65kA FIXED - NW08H14F2

NW08H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 65kA FIXED - NW08H14F2

Thương hiệu: Schneider

117.788.000
- 51%
52.469.200
Có sẵn
13 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA FIXED - NW10H14F2

NW10H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA FIXED - NW10H14F2

Thương hiệu: Schneider

123.986.500
- 51%
55.230.350
Có sẵn
14 Máy cắt không khí ACB 4P 1200A 65kA FIXED - NW12H14F2

NW12H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1200A 65kA FIXED - NW12H14F2

Thương hiệu: Schneider

141.506.200
- 55%
57.888.900
Có sẵn
15 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA FIXED - NW16H14F2

NW16H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA FIXED - NW16H14F2

Thương hiệu: Schneider

162.793.400
- 55%
66.597.300
Có sẵn
16 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA FIXED - NW20H14F2

NW20H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA FIXED - NW20H14F2

Thương hiệu: Schneider

182.811.200
- 55%
74.786.400
Có sẵn
17 Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA FIXED - NW25H14F2

NW25H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA FIXED - NW25H14F2

Thương hiệu: Schneider

242.050.600
- 55%
99.020.700
Có sẵn
18 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA FIXED - NW40H14F2

NW40H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA FIXED - NW40H14F2

Thương hiệu: Schneider

432.960.000
- 55%
177.120.000
Có sẵn
19 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA FIXED - NW4BH14F2

NW4BH14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA FIXED - NW4BH14F2

Thương hiệu: Schneider

567.970.700
- 55%
232.351.650
Có sẵn
20 Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA FIXED - NW50H14F2

NW50H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA FIXED - NW50H14F2

Thương hiệu: Schneider

737.008.800
- 55%
301.503.600
Có sẵn
21 Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA FIXED - NW63H14F2

NW63H14F2

Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA FIXED - NW63H14F2

Thương hiệu: Schneider

972.627.700
- 55%
397.893.150
Có sẵn
22 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA DRAWOUT - NW08H13D2

NW08H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA DRAWOUT - NW08H13D2

Thương hiệu: Schneider

132.664.400
- 51%
59.095.960
Có sẵn
23 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H13D2

NW10H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H13D2

Thương hiệu: Schneider

140.103.700
- 51%
62.409.830
Có sẵn
24 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H13D2

NW12H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H13D2

Thương hiệu: Schneider

157.669.600
- 55%
64.501.200
Có sẵn
25 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H13D2

NW16H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H13D2

Thương hiệu: Schneider

179.520.000
- 55%
73.440.000
Có sẵn
26 Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 65kA DRAWOU - NW20H13D2

NW20H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 65kA DRAWOU - NW20H13D2

Thương hiệu: Schneider

198.437.800
- 55%
81.179.100
Có sẵn
27 Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H13D2

NW25H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H13D2

Thương hiệu: Schneider

248.647.300
- 55%
101.719.350
Có sẵn
28 Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H13D2

NW32H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H13D2

Thương hiệu: Schneider

320.207.800
- 55%
130.994.100
Có sẵn
29 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H13D2

NW40H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H13D2

Thương hiệu: Schneider

450.557.800
- 55%
184.319.100
Có sẵn
30 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH13D2

NW4BH13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH13D2

Thương hiệu: Schneider

613.376.500
- 55%
250.926.750
Có sẵn
31 Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H13D2

NW50H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H13D2

Thương hiệu: Schneider

765.911.300
- 55%
313.327.350
Có sẵn
32 Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H13D2

NW63H13D2

Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H13D2

Thương hiệu: Schneider

990.422.400
- 55%
405.172.800
Có sẵn
33 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 65kA DRAWOUT - NW08H14D2

NW08H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 65kA DRAWOUT - NW08H14D2

Thương hiệu: Schneider

159.317.400
- 51%
70.968.660
Có sẵn
34 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H14D2

NW10H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 65kA DRAWOUT - NW10H14D2

Thương hiệu: Schneider

163.662.400
- 51%
72.904.160
Có sẵn
35 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H14D2

NW12H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 65kA DRAWOUT - NW12H14D2

Thương hiệu: Schneider

181.514.300
- 55%
74.255.850
Có sẵn
36 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H14D2

NW16H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 65kA DRAWOUT - NW16H14D2

Thương hiệu: Schneider

212.461.700
- 55%
86.916.150
Có sẵn
37 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA DRAWOUT - NW20H14D2

NW20H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA DRAWOUT - NW20H14D2

Thương hiệu: Schneider

241.775.600
- 55%
98.908.200
Có sẵn
38 Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H14D2

NW25H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 65kA DRAWOUT - NW25H14D2

Thương hiệu: Schneider

304.419.500
- 55%
124.535.250
Có sẵn
39 Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H14D2

NW32H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 65kA DRAWOUT - NW32H14D2

Thương hiệu: Schneider

379.649.600
- 55%
155.311.200
Có sẵn
40 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H14D2

NW40H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 65kA DRAWOUT - NW40H14D2

Thương hiệu: Schneider

557.936.500
- 53.3%
236.869.405
Có sẵn
41 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH14D2

NW4BH14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW4BH14D2

Thương hiệu: Schneider

801.501.800
- 55%
327.887.100
Có sẵn
42 Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H14D2

NW50H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 100kA DRAWOUT - NW50H14D2

Thương hiệu: Schneider

997.206.100
- 55%
407.947.950
Có sẵn
43 Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H14D2

NW63H14D2

Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 100kA DRAWOUT - NW63H14D2

Thương hiệu: Schneider

1.326.252.400
- 55%
542.557.800
Có sẵn
44 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 100kA FIXED - NW08H23F2

NW08H23F2

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 100kA FIXED - NW08H23F2

Thương hiệu: Schneider

113.427.600
- 51%
50.526.840
Có sẵn
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.