Máy Cắt Không Khí EasyPact MVS

- ACB EasyPact MVS loại N, H kiểu Fix, Drawout.
- Dòng điện định mức từ 800 đến 4000 A.
- Điện áp định mức Ue=690 V, 50/60 Hz.
 - Điện áp cách điện định mức Ui=1000 V. 
- Điện áp chịu xung định mức Uimp=12 kV.
 - Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60947-2,3.
- Ics=Icu=Icw (1s) = 50 kA/ 65 kA

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 50kA FIXED - MVS08N3MF2L

MVS08N3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 50kA FIXED - MVS08N3MF2L

Thương hiệu: Schneider

77.193.600
- 53%
32.982.720
Có sẵn
2 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 50kA FIXED - MVS10N3MF2L

MVS10N3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 50kA FIXED - MVS10N3MF2L

Thương hiệu: Schneider

80.731.200
- 53%
34.494.240
Có sẵn
3 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 50kA FIXED - MVS12N3MF2L

MVS12N3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 50kA FIXED - MVS12N3MF2L

Thương hiệu: Schneider

82.616.600
- 53%
35.299.820
Có sẵn
4 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 50kA FIXED - MVS16N3MF2L

MVS16N3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 50kA FIXED - MVS16N3MF2L

Thương hiệu: Schneider

90.095.500
- 53%
38.495.350
Có sẵn
5 Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 50kA FIXED - MVS20N3MF2L

MVS20N3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 50kA FIXED - MVS20N3MF2L

Thương hiệu: Schneider

101.159.300
- 53%
43.222.610
Có sẵn
6 Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 50kA FIXED - MVS25N3MF2L

MVS25N3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 50kA FIXED - MVS25N3MF2L

Thương hiệu: Schneider

111.405.800
- 53%
47.600.660
Có sẵn
7 Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 50kA FIXED - MVS32N3MF2L

MVS32N3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 50kA FIXED - MVS32N3MF2L

Thương hiệu: Schneider

128.119.200
- 53%
54.741.840
Có sẵn
8 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 55kA FIXED - MVS40N3MF2L

MVS40N3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 55kA FIXED - MVS40N3MF2L

Thương hiệu: Schneider

211.756.600
- 53%
90.477.820
Có sẵn
9 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 50kA FIXED - MVS08N4MF2L

MVS08N4MF2L

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 50kA FIXED - MVS08N4MF2L

Thương hiệu: Schneider

95.719.800
- 53%
40.898.460
Có sẵn
10 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 50kA FIXED - MVS10N4MF2L

MVS10N4MF2L

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 50kA FIXED - MVS10N4MF2L

Thương hiệu: Schneider

100.106.600
- 53%
42.772.820
Có sẵn
11 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 50kA FIXED - MVS12N4MF2L

MVS12N4MF2L

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 50kA FIXED - MVS12N4MF2L

Thương hiệu: Schneider

102.443.000
- 53%
43.771.100
Có sẵn
12 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 50kA FIXED - MVS16N4MF2L

MVS16N4MF2L

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 50kA FIXED - MVS16N4MF2L

Thương hiệu: Schneider

107.477.700
- 53%
45.922.290
Có sẵn
13 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 50kA FIXED - MVS20N4MF2L

MVS20N4MF2L

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 50kA FIXED - MVS20N4MF2L

Thương hiệu: Schneider

120.705.200
- 53%
51.574.040
Có sẵn
14 Máy cắt không khí  ACB 4P 2500A 50kA FIXED - MVS25N4MF2L

MVS25N4MF2L

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 50kA FIXED - MVS25N4MF2L

Thương hiệu: Schneider

125.321.900
- 53%
53.546.630
Có sẵn
15 Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 50kA FIXED - MVS32N4MF2L

MVS32N4MF2L

Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 50kA FIXED - MVS32N4MF2L

Thương hiệu: Schneider

150.130.200
- 53%
64.146.540
Có sẵn
16 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 50kA FIXED - MVS40N4MF2L

MVS40N4MF2L

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 50kA FIXED - MVS40N4MF2L

Thương hiệu: Schneider

246.173.400
- 53%
105.183.180
Có sẵn
17 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 50kA DRAWOUT - MVS08N3MW2L

MVS08N3MW2L

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 50kA DRAWOUT - MVS08N3MW2L

Thương hiệu: Schneider

100.810.600
- 53%
43.073.620
Có sẵn
18 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 50kA DRAWOUT - MVS10N3MW2L

MVS10N3MW2L

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 50kA DRAWOUT - MVS10N3MW2L

Thương hiệu: Schneider

101.395.800
- 53%
43.323.660
Có sẵn
19 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 50kA DRAWOUT - MVS12N3MW2L

MVS12N3MW2L

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 50kA DRAWOUT - MVS12N3MW2L

Thương hiệu: Schneider

105.740.800
- 53%
45.180.160
Có sẵn
20 Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 50kA DRAWOUT - MVS16N3MW2L

MVS16N3MW2L

Máy cắt không khí ACB 3P 1600A 50kA DRAWOUT - MVS16N3MW2L

Thương hiệu: Schneider

116.883.800
- 53%
49.941.260
Có sẵn
21 Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 50kA DRAWOUT - MVS20N3MW2L

MVS20N3MW2L

Máy cắt không khí ACB 3P 2000A 50kA DRAWOUT - MVS20N3MW2L

Thương hiệu: Schneider

129.202.700
- 53%
55.204.790
Có sẵn
22 Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 50kA DRAWOUT - MVS25N3MW2L

MVS25N3MW2L

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A 50kA DRAWOUT - MVS25N3MW2L

Thương hiệu: Schneider

132.479.600
- 53%
56.604.920
Có sẵn
23 Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 50kA DRAWOUT - MVS32N3MW2L

MVS32N3MW2L

Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 50kA DRAWOUT - MVS32N3MW2L

Thương hiệu: Schneider

150.777.000
- 53%
64.422.900
Có sẵn
24 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 55kA DRAWOUT - MVS40N3MW2L

MVS40N3MW2L

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 55kA DRAWOUT - MVS40N3MW2L

Thương hiệu: Schneider

292.752.900
- 53%
125.085.330
Có sẵn
25 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 50kA DRAWOUT - MVS08N4MW2L

MVS08N4MW2L

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 50kA DRAWOUT - MVS08N4MW2L

Thương hiệu: Schneider

110.839.300
- 53%
47.358.610
Có sẵn
26 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 50kA DRAWOUT - MVS10N4MW2L

MVS10N4MW2L

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 50kA DRAWOUT - MVS10N4MW2L

Thương hiệu: Schneider

113.157.000
- 53%
48.348.900
Có sẵn
27 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 50kA DRAWOUT - MVS12N4MW2L

MVS12N4MW2L

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 50kA DRAWOUT - MVS12N4MW2L

Thương hiệu: Schneider

118.468.900
- 53%
50.618.530
Có sẵn
28 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 50kA DRAWOUT - MVS16N4MW2L

MVS16N4MW2L

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 50kA DRAWOUT - MVS16N4MW2L

Thương hiệu: Schneider

121.965.800
- 53%
52.112.660
Có sẵn
29 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 50kA DRAWOUT - MVS20N4MW2L

MVS20N4MW2L

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 50kA DRAWOUT - MVS20N4MW2L

Thương hiệu: Schneider

145.602.600
- 53%
62.212.020
Có sẵn
30 Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 50kA DRAWOUT - MVS25N4MW2L

MVS25N4MW2L

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 50kA DRAWOUT - MVS25N4MW2L

Thương hiệu: Schneider

147.846.600
- 53%
63.170.820
Có sẵn
31 Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 50kA DRAWOUT - MVS32N4MW2L

MVS32N4MW2L

Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 50kA DRAWOUT - MVS32N4MW2L

Thương hiệu: Schneider

174.994.600
- 53%
74.770.420
Có sẵn
32 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 50kA DRAWOUT - MVS40N4MW2L

MVS40N4MW2L

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 50kA DRAWOUT - MVS40N4MW2L

Thương hiệu: Schneider

363.013.200
- 53%
155.105.640
Có sẵn
33 Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA FIXED - MVS08H3MF2L

MVS08H3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 800A 65kA FIXED - MVS08H3MF2L

Thương hiệu: Schneider

90.883.100
- 53%
38.831.870
Có sẵn
34 Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA FIXED - MVS10H3MF2L

MVS10H3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 1000A 65kA FIXED - MVS10H3MF2L

Thương hiệu: Schneider

92.721.200
- 53%
39.617.240
Có sẵn
35 Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA FIXED - MVS12H3MF2L

MVS12H3MF2L

Máy cắt không khí ACB 3P 1250A 65kA FIXED - MVS12H3MF2L

Thương hiệu: Schneider

94.967.400
- 53%
40.576.980
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.