Đang truy cập Đang truy cập: 299

Tổng truy cập Tổng truy cập: 573209

ATS Compact NS và NSX

Bộ tự động chuyển đổi nguồn gồm có:
- 2 MCCB 3P hoặc 4P đóng cắt bằng điện.
- 2 cơ cấu motor gắn vào CB, 2 cuộn dây cắt.
- Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động.
- Khoá liên động cơ khí.
- Khoá liên động điện (IVE) (tuỳ chọn đối với Compact NS 630 đến 1600).
- Bộ điều khiển tự động (tuỳ chọn thêm)

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 ATS 3P 100A 36kA

ATSNSX010F3FTM

ATS 3P 100A 36kA

Thương hiệu: Schneider

61.050.000
- 47%
29.415.000
Có sẵn
2 ATS 3P 160A 36kA

ATSNSX016F3FTM

ATS 3P 160A 36kA

Thương hiệu: Schneider

66.106.700
- 47%
31.851.410
Có sẵn
3 ATSNSX016F3FTM.jpg

ATSNSX025F3FTM

ATSNSX016F3FTM.jpg

Thương hiệu: Schneider

75.034.300
- 47%
36.152.890
Có sẵn
4 ATS 3P 400A 50kA

ATSNSX040N3FMI2

ATS 3P 400A 50kA

Thương hiệu: Schneider

119.720.700
- 47%
57.683.610
Có sẵn
5 ATS 3P 630A 50kA

ATSNSX063N3FMI2

ATS 3P 630A 50kA

Thương hiệu: Schneider

132.682.000
- 47%
63.928.600
Có sẵn
6 ATS 4P 100A 36kA

ATSNSX010F4FTM

ATS 4P 100A 36kA

Thương hiệu: Schneider

66.055.000
- 47%
31.826.500
Có sẵn
7 ATS 4P 160A 36kA

ATSNSX016F4FTM

ATS 4P 160A 36kA

Thương hiệu: Schneider

72.738.600
- 47%
35.046.780
Có sẵn
8 ATS 4P 250A 36kA

ATSNSX025F4FTM

ATS 4P 250A 36kA

Thương hiệu: Schneider

83.727.600
- 47%
40.341.480
Có sẵn
9 ATS 4P 400A 50kA

ATSNSX040N4FMI2

ATS 4P 400A 50kA

Thương hiệu: Schneider

128.337.000
- 47%
61.835.100
Có sẵn
10 ATS 4P 630A 50kA

ATSNSX063N4FMI2

ATS 4P 630A 50kA

Thương hiệu: Schneider

144.183.600
- 47%
69.470.280
Có sẵn
11 ATS 3P 100A 70kA

ATSNSX010H3FTM

ATS 3P 100A 70kA

Thương hiệu: Schneider

63.223.600
- 47%
30.462.280
Có sẵn
12 ATS 3P 160A 70kA

ATSNSX016H3FTM

ATS 3P 160A 70kA

Thương hiệu: Schneider

70.517.700
- 47%
33.976.710
Có sẵn
13 ATS 3P 250A 70kA

ATSNSX025H3FTM

ATS 3P 250A 70kA

Thương hiệu: Schneider

80.490.300
- 47%
38.781.690
Có sẵn
14 ATS 3P 400A 70kA

ATSNSX040H3FMI2

ATS 3P 400A 70kA

Thương hiệu: Schneider

125.239.400
- 47%
60.342.620
Có sẵn
15 ATS 3P 630A 70kA

ATSNSX063H3FMI2

ATS 3P 630A 70kA

Thương hiệu: Schneider

138.892.600
- 47%
66.920.980
Có sẵn
16 ATS 4P 100A 70kA

ATSNSX010H4FTM

ATS 4P 100A 70kA

Thương hiệu: Schneider

67.631.300
- 47%
32.585.990
Có sẵn
17 ATS 4P 160A 70kA

ATSNSX016H4FTM

ATS 4P 160A 70kA

Thương hiệu: Schneider

75.221.300
- 47%
36.242.990
Có sẵn
18 ATS 4P 250A 70kA

ATSNSX025H4FTM

ATS 4P 250A 70kA

Thương hiệu: Schneider

90.761.000
- 47%
43.730.300
Có sẵn
19 ATS 4P 400A 70kA

ATSNSX040H4FMI2

ATS 4P 400A 70kA

Thương hiệu: Schneider

133.014.200
- 47%
64.088.660
Có sẵn
20 ATS 4P 630A 70kA

ATSNSX063H4FMI2

ATS 4P 630A 70kA

Thương hiệu: Schneider

157.379.200
- 47%
75.828.160
Có sẵn
21 ATS 3P 630A 50kA

ATSNS06bN3E2

ATS 3P 630A 50kA

Thương hiệu: Schneider

210.989.900
- 47%
101.658.770
Có sẵn
22 ATS 3P 800A 50kA

ATSNS080N3E2

ATS 3P 800A 50kA

Thương hiệu: Schneider

218.843.900
- 47%
105.442.970
Có sẵn
23 ATS 3P 1000A 50kA

ATSNS100N3E2

ATS 3P 1000A 50kA

Thương hiệu: Schneider

224.501.200
- 47%
108.168.760
Có sẵn
24 ATS 3P 1250A 50kA

ATSNS125N3E2

ATS 3P 1250A 50kA

Thương hiệu: Schneider

269.063.300
- 47%
129.639.590
Có sẵn
25 ATS 3P 1600A 50kA

ATSNS160N3E2

ATS 3P 1600A 50kA

Thương hiệu: Schneider

298.923.900
- 47%
144.026.970
Có sẵn
26 ATS 4P 630A 50kA

ATSNS06bN4E2

ATS 4P 630A 50kA

Thương hiệu: Schneider

242.476.300
- 47%
116.829.490
Có sẵn
27 ATS 4P 800A 50kA

ATSNS080N4E2

ATS 4P 800A 50kA

Thương hiệu: Schneider

254.502.600
- 47%
122.623.980
Có sẵn
28 ATS 4P 1000A 50kA

ATSNS100N4E2

ATS 4P 1000A 50kA

Thương hiệu: Schneider

268.107.400
- 47%
129.179.020
Có sẵn
29 ATS 4P 1250A 50kA

ATSNS125N4E2

ATS 4P 1250A 50kA

Thương hiệu: Schneider

325.766.100
- 47%
156.960.030
Có sẵn
30 ATS 4P 1600A 50kA

ATSNS160N4E2

ATS 4P 1600A 50kA

Thương hiệu: Schneider

367.252.600
- 47%
176.948.980
Có sẵn
31 ATS 3P 630A 70kA

ATSNS06bH3E2

ATS 3P 630A 70kA

Thương hiệu: Schneider

223.391.300
- 47%
107.633.990
Có sẵn
32 ATS 3P 800A 70kA

ATSNS080H3E2

ATS 3P 800A 70kA

Thương hiệu: Schneider

228.706.500
- 47%
110.194.950
Có sẵn
33 ATS 3P 1000A 70kA

ATSNS100H3E2

ATS 3P 1000A 70kA

Thương hiệu: Schneider

246.078.800
- 47%
118.565.240
Có sẵn
34 ATS 3P 1250A 70kA

ATSNS125H3E2

ATS 3P 1250A 70kA

Thương hiệu: Schneider

286.536.800
- 47%
138.058.640
Có sẵn
35 ATS 3P 1600A 70kA

ATSNS160H3E2

ATS 3P 1600A 70kA

Thương hiệu: Schneider

319.653.400
- 47%
154.014.820
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.