Công tắc, ổ cắm dân dụng và công nghiệp

Công tắc, ổ cắm dân dụng Schneider Electric

Ổ cắm, phích cắm điện công nghiệp Isolator