Tay điều khiển cẩu trục

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2014

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
2 PUSHBUTTON STATION

XACA205

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.508.000
- 36%
1.459.200
Có sẵn
3 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2054

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
4 PUSHBUTTON STATION

XACA201

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.288.000
- 36%
1.331.200
Có sẵn
5 JOYSTICK CONTROLLER

XD5PA22

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

1.826.000
- 36%
1.062.400
Có sẵn
6 JOYSTICK CONTROLLER

XD5PA24

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

3.547.500
- 36%
2.064.000
Có sẵn
7 JOYSTICK CONTROLLER

XD5PA14

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

3.311.000
- 36%
1.926.400
Có sẵn
8 JOYSTICK CONTROLLER

XD5PA12

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

1.716.000
- 36%
998.400
Có sẵn
9 JOYSTICK CONTROLLER

XD2GA8451

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

10.444.500
- 36%
6.076.800
Có sẵn
10 JOYSTICK CONTROLLER

XD2GA8441

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

7.496.500
- 36%
4.361.600
Có sẵn
11 JOYSTICK CONTROLLER

XD2GA8251

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

4.983.000
- 36%
2.899.200
Có sẵn
12 JOYSTICK CONTROLLER

XD2GA8241

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

5.115.000
- 36%
2.976.000
Có sẵn
13 bang dieu khienPUSHBUTTON STATION

XACA6713

bang dieu khienPUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

4.361.500
- 36%
2.537.600
Có sẵn
14 PUSHBUTTON STATION

XACA49141

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

5.505.500
- 36%
3.203.200
Có sẵn
15 PUSHBUTTON STATION

XACA207

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.904.000
- 36%
1.689.600
Có sẵn
16 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2074

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
17 PUSHBUTTON STATION

XACA211

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.700.500
- 36%
1.571.200
Có sẵn
18 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2114

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
19 PUSHBUTTON STATION

XACA215

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.926.000
- 36%
1.702.400
Có sẵn
20 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2154

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
21 PUSHBUTTON STATION

XACA217

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.992.000
- 36%
1.740.800
Có sẵn
22 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2174

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
23 PUSHBUTTON STATION

XACA271

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

1.732.500
- 36%
1.008.000
Có sẵn
24 PUSHBUTTON STATION

XACA2714

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
25 PUSHBUTTON STATION

XACA27141

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

4.356.000
- 36%
2.534.400
Có sẵn
26 PUSHBUTTON STATION

XACA281

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

1.980.000
- 36%
1.152.000
Có sẵn
27 PUSHBUTTON STATION

XACA2814

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
28 PUSHBUTTON STATION

XACA28141

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

4.702.500
- 36%
2.736.000
Có sẵn
29 PENDANT CONTROL STATION

XACA491

PENDANT CONTROL STATION

Thương hiệu: Schneider

3.888.500
- 36%
2.262.400
Có sẵn
30 PUSHBUTTON STATION

XACA4914

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.