Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
71 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 230 V AC coil- LC1D115P7

LC1D115P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 230 V AC coil- LC1D115P7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
72 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 380 V AC coil- LC1D115Q7

LC1D115Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 380 V AC coil- LC1D115Q7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
73 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V AC coil- LC1D115R7

LC1D115R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V AC coil- LC1D115R7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
74 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V DC coil- LC1D115RD

LC1D115RD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V DC coil- LC1D115RD

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
75 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 500 V AC coil- LC1D115S7

LC1D115S7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 500 V AC coil- LC1D115S7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
76 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 72 V DC coil- LC1D115SD

LC1D115SD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 72 V DC coil- LC1D115SD

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
77 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V AC coil- LC1D115M7

LC1D115M7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V AC coil- LC1D115M7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
78 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 125 V DC coil- LC1D115GD

LC1D115GD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 125 V DC coil- LC1D115GD

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
79 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 48 V AC coil- LC1D115FE7

LC1D115FE7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 48 V AC coil- LC1D115FE7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
80 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 110 V DC coil- LC1D115FD

LC1D115FD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 110 V DC coil- LC1D115FD

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
81 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 110 V AC coil- LC1D115F7

LC1D115F7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 110 V AC coil- LC1D115F7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
82 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 48 V AC coil- LC1D115E7

LC1D115E7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 48 V AC coil- LC1D115E7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
83 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 48 V DC coil- LC1D115ED

LC1D115ED

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 48 V DC coil- LC1D115ED

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
84 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC coil- LC1D128FD

LC1D128FD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC coil- LC1D128FD

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
85 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V AC coil- LC1D128F7

LC1D128F7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V AC coil- LC1D128F7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
86 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 48 V DC coil- LC1D128ED

LC1D128ED

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 48 V DC coil- LC1D128ED

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
87 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 48 V AC coil- LC1D128E7

LC1D128E7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 48 V AC coil- LC1D128E7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
88 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 42 V AC coil- LC1D128D7

LC1D128D7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 42 V AC coil- LC1D128D7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
89 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil- LC1D128BD

LC1D128BD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil- LC1D128BD

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
90 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 24 V AC coil- LC1D128B7

LC1D128B7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 24 V AC coil- LC1D128B7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
91 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 240 V AC coil- LC1D115U7

LC1D115U7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 240 V AC coil- LC1D115U7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
92 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 250 V DC coil- LC1D115UD

LC1D115UD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 250 V DC coil- LC1D115UD

Thương hiệu: Schneider

12.883.200
- 43%
6.675.840
Có sẵn
93 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 400 V AC coil- LC1D115V7

LC1D115V7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 400 V AC coil- LC1D115V7

Thương hiệu: Schneider

7.581.200
- 43%
3.928.440
Có sẵn
94 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 125 V DC coil- LC1D128GD

LC1D128GD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 125 V DC coil- LC1D128GD

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
95 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 12 V DC coil- LC1D128JD

LC1D128JD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 12 V DC coil- LC1D128JD

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
96 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 220 V AC coil- LC1D128M7

LC1D128M7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 220 V AC coil- LC1D128M7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
97 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 220 V DC coil- LC1D128MD

LC1D128MD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 220 V DC coil- LC1D128MD

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
98 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 415 V AC coil- LC1D128N7

LC1D128N7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 415 V AC coil- LC1D128N7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
99 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 60 V DC coil- LC1D128ND

LC1D128ND

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 60 V DC coil- LC1D128ND

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
100 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil- LC1D128P7

LC1D128P7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil- LC1D128P7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
101 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 380 V AC coil- LC1D128Q7

LC1D128Q7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 380 V AC coil- LC1D128Q7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
102 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V AC coil- LC1D128R7

LC1D128R7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V AC coil- LC1D128R7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
103 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V DC coil- LC1D128RD

LC1D128RD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V DC coil- LC1D128RD

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
104 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 240 V AC coil- LC1D128U7

LC1D128U7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 240 V AC coil- LC1D128U7

Thương hiệu: Schneider

1.729.200
- 43%
896.040
Có sẵn
105 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 250 V DC coil- LC1D128UD

LC1D128UD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 250 V DC coil- LC1D128UD

Thương hiệu: Schneider

2.539.900
- 43%
1.316.130
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.