Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khoi dong tu LC1D 3P AC3 25A

LC1D25C7

Khoi dong tu LC1D 3P AC3 25A

Thương hiệu: Schneider

1.468.500
- 42%
774.300
Có sẵn
2 Khoi dong tu LC1D 80A 3P AC3 230VAC

LC1D80AP7

Khoi dong tu LC1D 80A 3P AC3 230VAC

Thương hiệu: Schneider

6.055.500
- 40%
3.303.000
Có sẵn
3 Khởi động từ  4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC- LC1D65004E7

LC1D65004E7

Khởi động từ 4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC- LC1D65004E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
4 Khởi động từ 3P 150A 36VDC coil- LC1D150CD

LC1D150CD

Khởi động từ 3P 150A 36VDC coil- LC1D150CD

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
5 Khoi dong tu LC1D 4P AC3 40A

LC1D40008E7

Khoi dong tu LC1D 4P AC3 40A

Thương hiệu: Schneider

7.859.500
- 42%
4.144.100
Có sẵn
6 Khoi dong tu LC1D 25A Coil 36 VDC

LC1D25CD

Khoi dong tu LC1D 25A Coil 36 VDC

Thương hiệu: Schneider

1.716.000
- 42%
904.800
Có sẵn
7 Khoi dong tu LC1D 80A 3P AC3 220VAC

LC1D80AM7

Khoi dong tu LC1D 80A 3P AC3 220VAC

Thương hiệu: Schneider

6.226.000
- 40%
3.396.000
Có sẵn
8 Khoi dong tu LC1D 80A 3P AC3 Coil 110VAC

LC1D80AF7

Khoi dong tu LC1D 80A 3P AC3 Coil 110VAC

Thương hiệu: Schneider

6.055.500
- 40%
3.303.000
Có sẵn
9 3P EVLK CONTACTOR 80A 37KW AC3 24VAC

LC1D80AB7

3P EVLK CONTACTOR 80A 37KW AC3 24VAC

Thương hiệu: Schneider

6.055.500
- 40%
3.303.000
Có sẵn
10 CONTACTOR 25KVAR COIL 220V 50/60HZ

LC1DMKM7

CONTACTOR 25KVAR COIL 220V 50/60HZ

Thương hiệu: Schneider

5.049.000
- 40%
2.754.000
Có sẵn
11 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V DC coil- LC1D098ED

LC1D098ED

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V DC coil- LC1D098ED

Thương hiệu: Schneider

2.909.500
- 42%
1.534.100
Có sẵn
12 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil- LC1D098F7

LC1D098F7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil- LC1D098F7

Thương hiệu: Schneider

1.958.000
- 42%
1.032.400
Có sẵn
13 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC coil- LC1D098BD

LC1D098BD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC coil- LC1D098BD

Thương hiệu: Schneider

2.909.500
- 42%
1.534.100
Có sẵn
14 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 42 V AC coil- LC1D098D7

LC1D098D7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 42 V AC coil- LC1D098D7

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
15 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V AC coil- LC1D098E7

LC1D098E7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V AC coil- LC1D098E7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 42%
1.073.000
Có sẵn
16 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V AC coil- LC1D098B7

LC1D098B7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V AC coil- LC1D098B7

Thương hiệu: Schneider

1.958.000
- 42%
1.032.400
Có sẵn
17 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BL

LC1D09BL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BL

Thương hiệu: Schneider

1.182.500
- 42%
623.500
Có sẵn
18 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V DC coil- LC1D098FD

LC1D098FD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V DC coil- LC1D098FD

Thương hiệu: Schneider

2.909.500
- 42%
1.534.100
Có sẵn
19 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 125 V DC coil- LC1D098GD

LC1D098GD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 125 V DC coil- LC1D098GD

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
20 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 12 V DC coil- LC1D098JD

LC1D098JD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 12 V DC coil- LC1D098JD

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
21 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V AC coil- LC1D098M7

LC1D098M7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V AC coil- LC1D098M7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 42%
1.073.000
Có sẵn
22 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC coil- LC1D098MD

LC1D098MD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC coil- LC1D098MD

Thương hiệu: Schneider

3.019.500
- 42%
1.592.100
Có sẵn
23 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 415 V AC coil- LC1D098N7

LC1D098N7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 415 V AC coil- LC1D098N7

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
24 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 230 V AC coil- LC1D098P7

LC1D098P7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 230 V AC coil- LC1D098P7

Thương hiệu: Schneider

2.035.000
- 42%
1.073.000
Có sẵn
25 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 380 V AC coil- LC1D098Q7

LC1D098Q7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 380 V AC coil- LC1D098Q7

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
26 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 440 V AC coil- LC1D098R7

LC1D098R7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 440 V AC coil- LC1D098R7

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
27 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 72 V DC coil- LC1D098SD

LC1D098SD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 72 V DC coil- LC1D098SD

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
28 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 240 V AC coil- LC1D098U7

LC1D098U7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 240 V AC coil- LC1D098U7

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
29 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 250 V DC coil- LC1D098UD

LC1D098UD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 250 V DC coil- LC1D098UD

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
30 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 400 V AC coil- LC1D098V7

LC1D098V7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 400 V AC coil- LC1D098V7

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
31 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A -  5 V DC coil- LC1D09AL

LC1D09AL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A -  5 V DC coil- LC1D09AL

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
32 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil- LC1D09B7

LC1D09B7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil- LC1D09B7

Thương hiệu: Schneider

649.000
- 42%
342.200
Có sẵn
33 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BD

LC1D09BD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BD

Thương hiệu: Schneider

1.133.000
- 42%
597.400
Có sẵn
34 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil- LC1D09F7

LC1D09F7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil- LC1D09F7

Thương hiệu: Schneider

649.000
- 42%
342.200
Có sẵn
35 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC coil- LC1D09FD

LC1D09FD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC coil- LC1D09FD

Thương hiệu: Schneider

1.111.000
- 42%
585.800
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.