Contactor LC1E - TVS

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2.2kW tới 335kW (AC3/400V).

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ 3P 400A Coil 220Vac- LC1E400M7

LC1E400M7

Khởi động từ 3P 400A Coil 220Vac- LC1E400M7

Thương hiệu: 3P Khởi động từ LC1E4A 22V

21.890.000
- 42%
11.542.000
Có sẵn
2 Khởi động từ 3P 630A 335KW Coil 220Vac- LC1E630M7

LC1E630M7

Khởi động từ 3P 630A 335KW Coil 220Vac- LC1E630M7

Thương hiệu: Schneider

57.986.500
- 42%
30.574.700
Có sẵn
3 Khoi dong tu LC1E 3P AC3 95A

LC1E95M7

Khoi dong tu LC1E 3P AC3 95A

Thương hiệu: Schneider

4.548.500
- 42%
2.398.300
Có sẵn
4 Khởi động từ 3P 6A 1Nc 2,2Kw 220Vac- LC1E0601M5

LC1E0601M5

Khởi động từ 3P 6A 1Nc 2,2Kw 220Vac- LC1E0601M5

Thương hiệu: Schneider

385.000
- 40%
210.000
Có sẵn
5 Khởi động từ 3P 6A 1Nc 2,2Kw 380Vac- LC1E0601Q5

LC1E0601Q5

Khởi động từ 3P 6A 1Nc 2,2Kw 380Vac- LC1E0601Q5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
6 Khởi động từ 3P 6A 1No 2,2Kw 220Vac- LC1E0610M5

LC1E0610M5

Khởi động từ 3P 6A 1No 2,2Kw 220Vac- LC1E0610M5

Thương hiệu: Schneider

385.000
- 40%
210.000
Có sẵn
7 Khởi động từ 3P 6A 1No 2,2Kw 380Vac- LC1E0610Q5

LC1E0610Q5

Khởi động từ 3P 6A 1No 2,2Kw 380Vac- LC1E0610Q5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
8 Khởi động từ 3P 9A 1Nc 4Kw 220Vac- LC1E0901M5

LC1E0901M5

Khởi động từ 3P 9A 1Nc 4Kw 220Vac- LC1E0901M5

Thương hiệu: Schneider

407.000
- 40%
222.000
Có sẵn
9 Khởi động từ 3P 9A 1Nc 4Kw 380Vac- LC1E0901Q5

LC1E0901Q5

Khởi động từ 3P 9A 1Nc 4Kw 380Vac- LC1E0901Q5

Thương hiệu: Schneider

407.000
- 40%
222.000
Có sẵn
10 Khởi động từ 3P 9A 1No 4Kw 380Vac- LC1E0910Q5

LC1E0910Q5

Khởi động từ 3P 9A 1No 4Kw 380Vac- LC1E0910Q5

Thương hiệu: Schneider

407.000
- 40%
222.000
Có sẵn
11 Khởi động từ 3P 9A 1No 4Kw 220Vac- LC1E0910M5

LC1E0910M5

Khởi động từ 3P 9A 1No 4Kw 220Vac- LC1E0910M5

Thương hiệu: Schneider

407.000
- 40%
222.000
Có sẵn
12 Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 380Vac- LC1E1201Q5

LC1E1201Q5

Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 380Vac- LC1E1201Q5

Thương hiệu: Schneider

511.500
- 40%
279.000
Có sẵn
13 Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 220Vac- LC1E1201M5

LC1E1201M5

Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 220Vac- LC1E1201M5

Thương hiệu: Schneider

440.000
- 40%
240.000
Có sẵn
14 Khởi động từ 3P 12A 1No 5,5Kw 220Vac- LC1E1210M5

LC1E1210M5

Khởi động từ 3P 12A 1No 5,5Kw 220Vac- LC1E1210M5

Thương hiệu: Schneider

440.000
- 40%
240.000
Có sẵn
15 Khởi động từ 3P 12A 1No 5,5Kw 380Vac- LC1E1210Q5

LC1E1210Q5

Khởi động từ 3P 12A 1No 5,5Kw 380Vac- LC1E1210Q5

Thương hiệu: Schneider

451.000
- 40%
246.000
Có sẵn
16 Khởi động từ 3P 18A 1Nc 7,5Kw 220Vac- LC1E1801M5

LC1E1801M5

Khởi động từ 3P 18A 1Nc 7,5Kw 220Vac- LC1E1801M5

Thương hiệu: Schneider

638.000
- 40%
348.000
Có sẵn
17 Khởi động từ 3P 18A 1Nc 7,5Kw 380Vac- LC1E1801Q5

LC1E1801Q5

Khởi động từ 3P 18A 1Nc 7,5Kw 380Vac- LC1E1801Q5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
18 Khởi động từ 3P 18A 1No 7,5Kw 380Vac- LC1E1810Q5

LC1E1810Q5

Khởi động từ 3P 18A 1No 7,5Kw 380Vac- LC1E1810Q5

Thương hiệu: Schneider

638.000
- 40%
348.000
Có sẵn
19 Khởi động từ 3P 18A 1No 7,5Kw 220Vac- LC1E1810M5

LC1E1810M5

Khởi động từ 3P 18A 1No 7,5Kw 220Vac- LC1E1810M5

Thương hiệu: Schneider

638.000
- 40%
348.000
Có sẵn
20 Khởi động từ 3P 25A 1Nc 11Kw 220Vac- LC1E2501M5

LC1E2501M5

Khởi động từ 3P 25A 1Nc 11Kw 220Vac- LC1E2501M5

Thương hiệu: Schneider

775.500
- 40%
423.000
Có sẵn
21 Khởi động từ 3P 25A 1Nc 11Kw 380Vac- LC1E2501Q5

LC1E2501Q5

Khởi động từ 3P 25A 1Nc 11Kw 380Vac- LC1E2501Q5

Thương hiệu: Schneider

836.000
- 40%
456.000
Có sẵn
22 Khởi động từ 3P 25A 1No 11Kw 380Vac- LC1E2510Q5

LC1E2510Q5

Khởi động từ 3P 25A 1No 11Kw 380Vac- LC1E2510Q5

Thương hiệu: Schneider

836.000
- 40%
456.000
Có sẵn
23 Khởi động từ 3P 25A 1No 11Kw 220V- LC1E2510M5

LC1E2510M5

Khởi động từ 3P 25A 1No 11Kw 220V- LC1E2510M5

Thương hiệu: Schneider

775.500
- 40%
423.000
Có sẵn
24 Khởi động từ 3P 32A 1Nc 15Kw 220Vac- LC1E3201M5

LC1E3201M5

Khởi động từ 3P 32A 1Nc 15Kw 220Vac- LC1E3201M5

Thương hiệu: Schneider

1.171.500
- 40%
639.000
Có sẵn
25 Khởi động từ 3P 1Nc 15Kw 380Vac- LC1E3201Q5

LC1E3201Q5

Khởi động từ 3P 1Nc 15Kw 380Vac- LC1E3201Q5

Thương hiệu: Schneider

1.138.500
- 40%
621.000
Có sẵn
26 Khởi động từ 3P 1No 15Kw 220Vac- LC1E3210M5

LC1E3210M5

Khởi động từ 3P 1No 15Kw 220Vac- LC1E3210M5

Thương hiệu: Schneider

1.171.500
- 40%
639.000
Có sẵn
27 Khởi động từ 3P 1No 15Kw 380Vac- LC1E3210Q5

LC1E3210Q5

Khởi động từ 3P 1No 15Kw 380Vac- LC1E3210Q5

Thương hiệu: Schneider

1.138.500
- 40%
621.000
Có sẵn
28 Khởi động từ 3P 38A 1Nc 18,5Kw 220Vac- LC1E3801M5

LC1E3801M5

Khởi động từ 3P 38A 1Nc 18,5Kw 220Vac- LC1E3801M5

Thương hiệu: Schneider

1.375.000
- 40%
750.000
Có sẵn
29 Khởi động từ 3P 38A 1Nc 18,5Kw 380Vac- LC1E3801Q5

LC1E3801Q5

Khởi động từ 3P 38A 1Nc 18,5Kw 380Vac- LC1E3801Q5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
30 Khởi động từ 3P 38A 1No 18,5Kw 380Vac- LC1E3810Q5

LC1E3810Q5

Khởi động từ 3P 38A 1No 18,5Kw 380Vac- LC1E3810Q5

Thương hiệu: Schneider

1.402.500
- 40%
765.000
Có sẵn
31 Khởi động từ 3P 38A 1No 18,5Kw 220Vac- LC1E3810M5

LC1E3810M5

Khởi động từ 3P 38A 1No 18,5Kw 220Vac- LC1E3810M5

Thương hiệu: Schneider

1.375.000
- 40%
750.000
Có sẵn
32 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 220Vac- LC1E40M5

LC1E40M5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 220Vac- LC1E40M5

Thương hiệu: Schneider

1.672.000
- 40%
912.000
Có sẵn
33 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 380Vac- LC1E40Q5

LC1E40Q5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 380Vac- LC1E40Q5

Thương hiệu: Schneider

1.672.000
- 40%
912.000
Có sẵn
34 Khởi động từ 3P 50A 22Kw 220Vac- LC1E50M5

LC1E50M5

Khởi động từ 3P 50A 22Kw 220Vac- LC1E50M5

Thương hiệu: Schneider

1.738.000
- 40%
948.000
Có sẵn
35 Khởi động từ 3P 50A 22Kw 380Vac- LC1E50Q5

LC1E50Q5

Khởi động từ 3P 50A 22Kw 380Vac- LC1E50Q5

Thương hiệu: Schneider

1.925.000
- 40%
1.050.000
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.