Đang truy cập Đang truy cập: 167

Tổng truy cập Tổng truy cập: 592956

CT - Biến dòng Schneider

- Biến dòng được lắp đặt kèm theo các thiết bị đo lường gián tiếp.
- Biến dòng Schneider đa dạng các kiểu như C, M, V, D.
- Biến dòng kiểu vuông hoặc kiểu tròn.
- CT có dòng từ 40-6000A.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 CT tropi. DIN 300 5 bars mult.

METSECT5MC030

CT tropi. DIN 300 5 bars mult.

Thương hiệu: Schneider

1.452.000
- 40%
792.000
Có sẵn
2 CT tropi. DIN 400 5 bars mult.

METSECT5MC040

CT tropi. DIN 400 5 bars mult.

Thương hiệu: Schneider

1.508.100
- 40%
822.600
Có sẵn
3 CT tropi. DIN 500 5 bars mult.

METSECT5MC050

CT tropi. DIN 500 5 bars mult.

Thương hiệu: Schneider

1.564.200
- 40%
853.200
Có sẵn
4 CT tropi. DIN 600 5 bars mult.

METSECT5MC060

CT tropi. DIN 600 5 bars mult.

Thương hiệu: Schneider

1.620.300
- 40%
883.800
Có sẵn
5 CT tropi. DIN 800 5 bars mult.

METSECT5MC080

CT tropi. DIN 800 5 bars mult.

Thương hiệu: Schneider

1.675.300
- 40%
913.800
Có sẵn
6 CT tropi. DIN 500 5 mix d. 40 bars mult.

METSECT5MD050

CT tropi. DIN 500 5 mix d. 40 bars mult.

Thương hiệu: Schneider

1.257.300
- 40%
685.800
Có sẵn
7 CT tropi. DIN 600 5 mix d. 40 bars mult.

METSECT5MD060

CT tropi. DIN 600 5 mix d. 40 bars mult.

Thương hiệu: Schneider

1.675.300
- 40%
913.800
Có sẵn
8 CT tropi. DIN 800 5 mix d. 40 bars mult.

METSECT5MD080

CT tropi. DIN 800 5 mix d. 40 bars mult.

Thương hiệu: Schneider

2.094.400
- 40%
1.142.400
Có sẵn
9 CT tropi. DIN 150 5 mix d. 22 bars 10x30

METSECT5ME015

CT tropi. DIN 150 5 mix d. 22 bars 10x30

Thương hiệu: Schneider

1.168.200
- 40%
637.200
Có sẵn
10 CT tropi. DIN 200 5 mix d. 22 bars 10x30

METSECT5ME020

CT tropi. DIN 200 5 mix d. 22 bars 10x30

Thương hiệu: Schneider

1.168.200
- 40%
637.200
Có sẵn
11 CT tropi. DIN 250 5 mix d. 22 bars 10x30

METSECT5ME025

CT tropi. DIN 250 5 mix d. 22 bars 10x30

Thương hiệu: Schneider

1.166.000
- 40%
636.000
Có sẵn
12 CT tropi. DIN 300 5 mix d. 22 bars 10x30

METSECT5ME030

CT tropi. DIN 300 5 mix d. 22 bars 10x30

Thương hiệu: Schneider

1.251.800
- 40%
682.800
Có sẵn
13 CT tropi. DIN 400 5 mix d. 22 bars 10x30

METSECT5ME040

CT tropi. DIN 400 5 mix d. 22 bars 10x30

Thương hiệu: Schneider

1.384.900
- 40%
755.400
Có sẵn
14 CT tropi. DIN 500 5 mix d. 22 bars 10x30

METSECT5ME050

CT tropi. DIN 500 5 mix d. 22 bars 10x30

Thương hiệu: Schneider

1.476.200
- 40%
805.200
Có sẵn
15 CT tropi. DIN 600 5 mix d. 22 bars 10x30

METSECT5ME060

CT tropi. DIN 600 5 mix d. 22 bars 10x30

Thương hiệu: Schneider

1.545.500
- 40%
843.000
Có sẵn
16 CT tropi. DIN 250 5 mix d. 35 bars 10x40

METSECT5MF025

CT tropi. DIN 250 5 mix d. 35 bars 10x40

Thương hiệu: Schneider

1.373.900
- 40%
749.400
Có sẵn
17 CT tropi. DIN 300 5 mix d. 35 bars 10x40

METSECT5MF030

CT tropi. DIN 300 5 mix d. 35 bars 10x40

Thương hiệu: Schneider

1.408.000
- 40%
768.000
Có sẵn
18 CT tropi. DIN 400 5 mix d. 35 bars 10x40

METSECT5MF040

CT tropi. DIN 400 5 mix d. 35 bars 10x40

Thương hiệu: Schneider

1.439.900
- 40%
785.400
Có sẵn
19 CT tropi. DIN 500 5 mix d. 35 bars 10x40

METSECT5MF050

CT tropi. DIN 500 5 mix d. 35 bars 10x40

Thương hiệu: Schneider

1.476.200
- 40%
805.200
Có sẵn
20 CT tropi. 500 5 bars 11x64 or 31x51

METSECT5VF050

CT tropi. 500 5 bars 11x64 or 31x51

Thương hiệu: Schneider

1.954.700
- 40%
1.066.200
Có sẵn
21 CT tropi. 600 5 bars 11x64 or 31x51

METSECT5VF060

CT tropi. 600 5 bars 11x64 or 31x51

Thương hiệu: Schneider

1.954.700
- 40%
1.066.200
Có sẵn
22 CT tropi. 5000 5 bars 55x165

METSECT5VV500

CT tropi. 5000 5 bars 55x165

Thương hiệu: Schneider

23.178.100
- 40%
12.642.600
Có sẵn
23 CT tropi. 6000 5 bars 55x165

METSECT5VV600

CT tropi. 6000 5 bars 55x165

Thương hiệu: Schneider

23.178.100
- 40%
12.642.600
Có sẵn
24 CT tropi. DIN 40 5 cables d. 21

METSECT5CC004

CT tropi. DIN 40 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

837.100
- 40%
456.600
Có sẵn
25 CT tropi. DIN 50 5 cables d. 21

METSECT5CC005

CT tropi. DIN 50 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

837.100
- 40%
456.600
Có sẵn
26 CT tropi. DIN 60 5 cables d. 21

METSECT5CC006

CT tropi. DIN 60 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

893.200
- 40%
487.200
Có sẵn
27 CT tropi. DIN 75 5 cables d. 21

METSECT5CC008

CT tropi. DIN 75 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

893.200
- 40%
487.200
Có sẵn
28 CT tropi. DIN 100 5 cables d. 21

METSECT5CC010

CT tropi. DIN 100 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
29 CT tropi. DIN 125 5 cables d. 21

METSECT5CC013

CT tropi. DIN 125 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

949.300
- 40%
517.800
Có sẵn
30 CT tropi. DIN 150 5 cables d. 21

METSECT5CC015

CT tropi. DIN 150 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

949.300
- 40%
517.800
Có sẵn
31 CT tropi. DIN 200 5 cables d. 21

METSECT5CC020

CT tropi. DIN 200 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

1.005.400
- 40%
548.400
Có sẵn
32 CT tropi. DIN 250 5 cables d. 21

METSECT5CC025

CT tropi. DIN 250 5 cables d. 21

Thương hiệu: Schneider

1.005.400
- 40%
548.400
Có sẵn
33 CT tropi. 200 5 dual out. bars 32x65

METSECT5DA020

CT tropi. 200 5 dual out. bars 32x65

Thương hiệu: Schneider

2.094.400
- 40%
1.142.400
Có sẵn
34 CT tropi. 250 5 dual out. bars 32x65

METSECT5DA025

CT tropi. 250 5 dual out. bars 32x65

Thương hiệu: Schneider

2.094.400
- 40%
1.142.400
Có sẵn
35 CT tropi. 300 5 dual out. bars 32x65

METSECT5DA030

CT tropi. 300 5 dual out. bars 32x65

Thương hiệu: Schneider

2.094.400
- 40%
1.142.400
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.