Phụ kiên relay sepam Schneider
Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 IEC 61850 Configuration software CD

59726AA

IEC 61850 Configuration software CD

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
2 8 temperature sensor module MET148-2 for Sepam series 20, 40, 60, 80

59641

8 temperature sensor module MET148-2 for Sepam series 20, 40, 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
3 I/O module MES120H - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 110...125V DC

59722

I/O module MES120H - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 110...125V DC

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
4 I/O module MES120G - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 220...250V DC

59716

I/O module MES120G - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 220...250V DC

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
5 I/O module MES120 - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 24...250V DC

59715

I/O module MES120 - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 24...250V DC

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
6 I/O module MES114F - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 220...250V

59652

I/O module MES114F - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 220...250V

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
7 I/O module MES114E - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 110...125V

59651

I/O module MES114E - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 110...125V

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
8 I/O module MES114 - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 24...250V DC

59646

I/O module MES114 - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 24...250V DC

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Liên hệ
Có sẵn
9 analog output module MSA141 for Sepam series 20, 40, 60, 80

59647

analog output module MSA141 for Sepam series 20, 40, 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
10 remote advanced UMI module DSM303 Sepam series 20, 40, 60, 80

59608

remote advanced UMI module DSM303 Sepam series 20, 40, 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
11 injection adaptor ACE917 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 115..230 V AC - 0.25A

59667

injection adaptor ACE917 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 115..230 V AC - 0.25A

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
12 core balance CT interface ACE990 Sepam series 20,40,80

59672

core balance CT interface ACE990 Sepam series 20,40,80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
13 interposing ring CSH30 -Sepam series 20,60,40,80 - fixed on symmetrical DIN rail

59634

interposing ring CSH30 -Sepam series 20,60,40,80 - fixed on symmetrical DIN rail

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
14 Split core balance CT - Schneider Electric (Sepam) - GO110 - Diameter (inner) 110m - For series 10

50134

Split core balance CT - Schneider Electric (Sepam) - GO110 - Diameter (inner) 110m - For series 10

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
15 core balance current transformer CSH200 - Sepam series 20,40,60,80 - diam. 200mm

59636

core balance current transformer CSH200 - Sepam series 20,40,60,80 - diam. 200mm

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
16 core balance current transformer CSH120 - Sepam series 20,40,60,80 - diam.120 mm

59635

core balance current transformer CSH120 - Sepam series 20,40,60,80 - diam.120 mm

Thương hiệu: Schneider

8.250.000
- 0%
7.500.000
Có sẵn
17 RS485 interface ACE919CC for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 24...48 V DC

59650

RS485 interface ACE919CC for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 24...48 V DC

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
18 RS485 interface ACE919CA for Sepam series 20,40, 60, 80 - 110...220 V AC

59649

RS485 interface ACE919CA for Sepam series 20,40, 60, 80 - 110...220 V AC

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
19 RS232/RS485 converter ACE909-2 for Sepam series 20, 40, 60, 80

59648

RS232/RS485 converter ACE909-2 for Sepam series 20, 40, 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
20 Fiber optic interface - Schneider Electric (Sepam) - ACE850FO - For series 40;series 60;series 80

59659

Fiber optic interface - Schneider Electric (Sepam) - ACE850FO - For series 40;series 60;series 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
21 RJ45 interface - Schneider Electric (Sepam) - ACE850TP - For series 40;series 60;series 80

59658

RJ45 interface - Schneider Electric (Sepam) - ACE850TP - For series 40;series 60;series 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
22 Communication unit ACE969FO-2 Modbus RTU network

59638

Communication unit ACE969FO-2 Modbus RTU network

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
23 Communication unit  ACE969FO-2 Modbus RTU networ

59724

Communication unit ACE969FO-2 Modbus RTU networ

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
24 Communication unit ACE969TP-2 Modbus RTU network

59723

Communication unit ACE969TP-2 Modbus RTU network

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
25 connection cord CCA612 Sepam series 20,40,80 - L 3 m

59663

connection cord CCA612 Sepam series 20,40,80 - L 3 m

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
26 fiber optic interface ACE937 for Sepam series 20, 40, 60, 80

59644

fiber optic interface ACE937 for Sepam series 20, 40, 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
27 RS485 interface 4 wires ACE959 for Sepam 20, 40, 60, 80

59643

RS485 interface 4 wires ACE959 for Sepam 20, 40, 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
28 RS485 interface 2 wires ACE949-2 for Sepam 20, 40, 60, 80

59642

RS485 interface 2 wires ACE949-2 for Sepam 20, 40, 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
29 remote module connection cord CCA785 Sepam series 20 - type RJ45 - orange

59665

remote module connection cord CCA785 Sepam series 20 - type RJ45 - orange

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
30 synchro-check module MCS025 Sepam series 60, 80

59712

synchro-check module MCS025 Sepam series 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
31 remote module connection cord CCA774 Sepam series 20,40,80 - L 4 m

59662

remote module connection cord CCA774 Sepam series 20,40,80 - L 4 m

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
32 remote module connection cord CCA772 Sepam series 20,40,80 - L 2 m

59661

remote module connection cord CCA772 Sepam series 20,40,80 - L 2 m

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
33 remote module connection cord CCA770 Sepam series 20,40,80 - L 0.6 m

59660

remote module connection cord CCA770 Sepam series 20,40,80 - L 0.6 m

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
34 remote LPCT test plug CCA613 for Sepam series 20, 40, 60, 80

59666

remote LPCT test plug CCA613 for Sepam series 20, 40, 60, 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
35 programming software SFT2885 for Sepam series 80

59727

programming software SFT2885 for Sepam series 80

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.