Phụ kiên relay sepam Schneider

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 8 temperature sensor module MET148-2 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59641 Schneider Electric

59641

8 temperature sensor module MET148-2 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59641 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
2 I/O module MES120H - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 110...125V DC - 59722 Schneider Electric

59722

I/O module MES120H - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 110...125V DC - 59722 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
3 analog output module MSA141 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59647 Schneider Electric

59647

analog output module MSA141 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59647 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
4 remote advanced UMI module DSM303 Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59608 Schneider Electric

59608

remote advanced UMI module DSM303 Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59608 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
5 injection adaptor ACE917 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 115..230 V AC - 0.25A - 59667 Schneider Electric

59667

injection adaptor ACE917 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 115..230 V AC - 0.25A - 59667 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
6 core balance CT interface ACE990 Sepam series 20,40,80 - 59672 Schneider Electric

59672

core balance CT interface ACE990 Sepam series 20,40,80 - 59672 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
7 interposing ring CSH30 -Sepam series 20,60,40,80 - fixed on symmetrical DIN rail - 59634 Schneider Electric

59634

interposing ring CSH30 -Sepam series 20,60,40,80 - fixed on symmetrical DIN rail - 59634 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
8 Split core balance CT - Schneider Electric (Sepam) - GO110 - Diameter (inner) 110m - For series 10 - 50134 Schneider Electric

50134

Split core balance CT - Schneider Electric (Sepam) - GO110 - Diameter (inner) 110m - For series 10 - 50134 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
9 core balance current transformer CSH200 - Sepam series 20,40,60,80 - diam. 200mm - 59636 Schneider Electric

59636

core balance current transformer CSH200 - Sepam series 20,40,60,80 - diam. 200mm - 59636 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

11.561.000
- 54%
4.834.600
Có sẵn
10 core balance current transformer CSH120 - Sepam series 20,40,60,80 - diam.120 mm - 59635 Schneider Electric

59635

core balance current transformer CSH120 - Sepam series 20,40,60,80 - diam.120 mm - 59635 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

3.300.000
- 0%
3.000.000
Có sẵn
11 RS485 interface ACE919CC for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 24...48 V DC - 59650 Schneider Electric

59650

RS485 interface ACE919CC for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 24...48 V DC - 59650 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
12 RS485 interface ACE919CA for Sepam series 20,40, 60, 80 - 110...220 V AC - 59649 Schneider Electric

59649

RS485 interface ACE919CA for Sepam series 20,40, 60, 80 - 110...220 V AC - 59649 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
13 RS232/RS485 converter ACE909-2 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59648 Schneider Electric

59648

RS232/RS485 converter ACE909-2 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59648 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
14 Fiber optic interface - Schneider Electric (Sepam) - ACE850FO - For series 40;series 60;series 80 - 59659 Schneider Electric

59659

Fiber optic interface - Schneider Electric (Sepam) - ACE850FO - For series 40;series 60;series 80 - 59659 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
15 RJ45 interface - Schneider Electric (Sepam) - ACE850TP - For series 40;series 60;series 80 - 59658 Schneider Electric

59658

RJ45 interface - Schneider Electric (Sepam) - ACE850TP - For series 40;series 60;series 80 - 59658 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
16 Communication unit ACE969FO-2 Modbus RTU network - 59638 Schneider Electric

59638

Communication unit ACE969FO-2 Modbus RTU network - 59638 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
17 Communication unit  ACE969FO-2 Modbus RTU networ - 59724 Schneider Electric

59724

Communication unit ACE969FO-2 Modbus RTU networ - 59724 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
18 Communication unit ACE969TP-2 Modbus RTU network - 59723 Schneider Electric

59723

Communication unit ACE969TP-2 Modbus RTU network - 59723 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
19 connection cord CCA612 Sepam series 20,40,80 - L 3 m - 59663 Schneider Electric

59663

connection cord CCA612 Sepam series 20,40,80 - L 3 m - 59663 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

1.100.000
- 0%
1.000.000
Có sẵn
20 fiber optic interface ACE937 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59644 Schneider Electric

59644

fiber optic interface ACE937 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59644 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
21 RS485 interface 4 wires ACE959 for Sepam 20, 40, 60, 80 - 59643 Schneider Electric

59643

RS485 interface 4 wires ACE959 for Sepam 20, 40, 60, 80 - 59643 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
22 RS485 interface 2 wires ACE949-2 for Sepam 20, 40, 60, 80 - 59642 Schneider Electric

59642

RS485 interface 2 wires ACE949-2 for Sepam 20, 40, 60, 80 - 59642 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
23 remote module connection cord CCA785 Sepam series 20 - type RJ45 - orange - 59665 Schneider Electric

59665

remote module connection cord CCA785 Sepam series 20 - type RJ45 - orange - 59665 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
24 synchro-check module MCS025 Sepam series 60, 80 - 59712 Schneider Electric

59712

synchro-check module MCS025 Sepam series 60, 80 - 59712 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
25 remote module connection cord CCA774 Sepam series 20,40,80 - L 4 m - 59662 Schneider Electric

59662

remote module connection cord CCA774 Sepam series 20,40,80 - L 4 m - 59662 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
26 remote module connection cord CCA772 Sepam series 20,40,80 - L 2 m - 59661 Schneider Electric

59661

remote module connection cord CCA772 Sepam series 20,40,80 - L 2 m - 59661 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
27 remote module connection cord CCA770 Sepam series 20,40,80 - L 0.6 m - 59660 Schneider Electric

59660

remote module connection cord CCA770 Sepam series 20,40,80 - L 0.6 m - 59660 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
28 remote LPCT test plug CCA613 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59666 Schneider Electric

59666

remote LPCT test plug CCA613 for Sepam series 20, 40, 60, 80 - 59666 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
29 IEC 61850 Configuration software CD - 59726AA Schneider Electric

59726AA

IEC 61850 Configuration software CD - 59726AA Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
30 I/O module MES120G - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 220...250V DC - 59716 Schneider Electric

59716

I/O module MES120G - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 220...250V DC - 59716 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
31 I/O module MES120 - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 24...250V DC - 59715 Schneider Electric

59715

I/O module MES120 - Sepam series 60, 80 - 14 inputs+ 6 outputs 24...250V DC - 59715 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
32 I/O module MES114F - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 220...250V - 59652 Schneider Electric

59652

I/O module MES114F - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 220...250V - 59652 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

9.100.000
- 50%
4.136.364
Có sẵn
33 I/O module MES114E - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 110...125V - 59651 Schneider Electric

59651

I/O module MES114E - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 110...125V - 59651 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
34 I/O module MES114 - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 24...250V DC - 59646 Schneider Electric

59646

I/O module MES114 - Sepam series 20, 40 - 10 inputs+ 4 outputs 24...250V DC - 59646 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ
Liên hệ
Có sẵn
35 programming software SFT2885 for Sepam series 80 - 59727 Schneider Electric

59727

programming software SFT2885 for Sepam series 80 - 59727 Schneider Electric

Thương hiệu: Schneider

0
- 50%
0
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.