Tay điều khiển cẩu trục

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2014

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

2.994.200
- 36%
1.742.080
Có sẵn
2 PUSHBUTTON STATION

XACA205

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
3 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2054

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
4 PUSHBUTTON STATION

XACA201

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
5 PUSHBUTTON STATION

XACA207

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
6 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2074

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

3.600.300
- 36%
2.094.720
Có sẵn
7 PUSHBUTTON STATION

XACA211

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.547.600
- 36%
1.482.240
Có sẵn
8 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2114

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
9 PUSHBUTTON STATION

XACA215

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
10 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2154

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

3.425.400
- 36%
1.992.960
Có sẵn
11 PUSHBUTTON STATION

XACA217

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
12 PISTOL PENDANT STATION  2 PB + EMERGEN

XACA2174

PISTOL PENDANT STATION 2 PB + EMERGEN

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
13 PUSHBUTTON STATION

XACA271

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

1.557.600
- 36%
906.240
Có sẵn
14 JOYSTICK CONTROLLER

XD5PA22

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
15 JOYSTICK CONTROLLER

XD5PA24

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

3.100.900
- 36%
1.804.160
Có sẵn
16 JOYSTICK CONTROLLER

XD5PA14

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

3.030.500
- 36%
1.763.200
Có sẵn
17 JOYSTICK CONTROLLER

XD5PA12

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
18 JOYSTICK CONTROLLER

XD2GA8451

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

8.816.500
- 36%
5.129.600
Có sẵn
19 JOYSTICK CONTROLLER

XD2GA8441

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
20 JOYSTICK CONTROLLER

XD2GA8251

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
21 JOYSTICK CONTROLLER

XD2GA8241

JOYSTICK CONTROLLER

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
22 bang dieu khienPUSHBUTTON STATION

XACA6713

bang dieu khienPUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
23 PUSHBUTTON STATION

XACA49141

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

5.188.700
- 36%
3.018.880
Có sẵn
24 PUSHBUTTON STATION

XACA2714

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.814.900
- 36%
1.637.760
Có sẵn
25 PUSHBUTTON STATION

XACA27141

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

0
- 36%
0
Có sẵn
26 PUSHBUTTON STATION

XACA281

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

1.614.800
- 36%
939.520
Có sẵn
27 PUSHBUTTON STATION

XACA2814

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

2.928.200
- 36%
1.703.680
Có sẵn
28 PUSHBUTTON STATION

XACA28141

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

4.434.100
- 36%
2.579.840
Có sẵn
29 PENDANT CONTROL STATION

XACA491

PENDANT CONTROL STATION

Thương hiệu: Schneider

3.668.500
- 36%
2.134.400
Có sẵn
30 PUSHBUTTON STATION

XACA4914

PUSHBUTTON STATION

Thương hiệu: Schneider

4.090.900
- 36%
2.380.160
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.