Máy Cắt Không Khí MasterPact NW

- Masterpact NW 3P,4P loại H1, H2 kiểu Fixed, Drawout.
- Dòng điện định mức từ 800 đến 6300A.
- Điện áp định mức 690/1000V, 50/60Hz.
- Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60947-1 và 2.
 - Masterpact NW cơ bản bao gồm: Bộ đấu dây cáp, Micrologic 2.0A, 4 tiếp điểm báo trạng thái và 1 tiếp điểm báo sự cố.
- Ics=100% Icu = 65-150 kA

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
71 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 100kA FIXED - NW20H24F2

NW20H24F2

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 100kA FIXED - NW20H24F2

Thương hiệu: Schneider

259.584.600
- 53.5%
109.733.490
Có sẵn
72 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA FIX MLOGIC 6 - NW20H14F6

NW20H14F6

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 65kA FIX MLOGIC 6 - NW20H14F6

Thương hiệu: Schneider

0
- 53.5%
0
Có sẵn
73 Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 100kA FIXED - NW25H24F2

NW25H24F2

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 100kA FIXED - NW25H24F2

Thương hiệu: Schneider

332.764.300
- 53.5%
140.668.545
Có sẵn
74 Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 100kA FIXED - NW32H24F2

NW32H24F2

Máy cắt không khí ACB 3P 3200A 100kA FIXED - NW32H24F2

Thương hiệu: Schneider

385.770.000
- 53.5%
163.075.500
Có sẵn
75 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA FIXED - NW40H24F2

NW40H24F2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA FIXED - NW40H24F2

Thương hiệu: Schneider

595.112.100
- 53.5%
251.570.115
Có sẵn
76 Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 150kA FIXED - NW4BH24F2

NW4BH24F2

Máy cắt không khí ACB 3P 4000A 150kA FIXED - NW4BH24F2

Thương hiệu: Schneider

796.579.300
- 53.5%
336.735.795
Có sẵn
77 Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 150kA FIXED - NW50H24F2

NW50H24F2

Máy cắt không khí ACB 3P 5000A 150kA FIXED - NW50H24F2

Thương hiệu: Schneider

1.028.221.700
- 53.5%
434.657.355
Có sẵn
78 Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 150kA FIXED - NW63H24F2

NW63H24F2

Máy cắt không khí ACB 3P 6300A 150kA FIXED - NW63H24F2

Thương hiệu: Schneider

1.353.944.900
- 53.5%
572.349.435
Có sẵn
79 Máy cắt không khí ACB 4P 800A 100kA DRAWOUT - NW08H24D2

NW08H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 800A 100kA DRAWOUT - NW08H24D2

Thương hiệu: Schneider

228.111.400
- 51%
101.613.260
Có sẵn
80 Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 100kA DRAWOUT - NW10H24D2

NW10H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1000A 100kA DRAWOUT - NW10H24D2

Thương hiệu: Schneider

238.447.000
- 51%
106.217.300
Có sẵn
81 Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 100kA DRAWOUT - NW12H24D2

NW12H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1250A 100kA DRAWOUT - NW12H24D2

Thương hiệu: Schneider

266.743.400
- 53.5%
112.759.710
Có sẵn
82 Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 100kA DRAWOUT - NW16H24D2

NW16H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 1600A 100kA DRAWOUT - NW16H24D2

Thương hiệu: Schneider

302.286.600
- 53.5%
127.784.790
Có sẵn
83 Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 100kA DRAWOUT - NW20H24D2

NW20H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2000A 100kA DRAWOUT - NW20H24D2

Thương hiệu: Schneider

348.955.200
- 53.5%
147.512.880
Có sẵn
84 Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 100kA DRAWOUT - NW25H24D2

NW25H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 2500A 100kA DRAWOUT - NW25H24D2

Thương hiệu: Schneider

436.341.400
- 53.5%
184.453.410
Có sẵn
85 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW40H24D2

NW40H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 100kA DRAWOUT - NW40H24D2

Thương hiệu: Schneider

757.432.500
- 53.5%
320.187.375
Có sẵn
86 Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 150kA DRAWOUT - NW4BH24D2

NW4BH24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 4000A 150kA DRAWOUT - NW4BH24D2

Thương hiệu: Schneider

1.030.746.200
- 53.5%
435.724.530
Có sẵn
87 Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 150kA DRAWOUT - NW50H24D2

NW50H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 5000A 150kA DRAWOUT - NW50H24D2

Thương hiệu: Schneider

1.274.575.500
- 53.5%
538.797.825
Có sẵn
88 Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 150kA DRAWOUT - NW63H24D2

NW63H24D2

Máy cắt không khí ACB 4P 6300A 150kA DRAWOUT - NW63H24D2

Thương hiệu: Schneider

1.631.386.900
- 53.5%
689.631.735
Có sẵn
89 Cuộn thấp áp 220/240Vac chỉnh thời gian trễ

33682

Cuộn thấp áp 220/240Vac chỉnh thời gian trễ

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
90 Tiếp điểm phụ kết nối vị trí 1NO/NC 6A 240V

33751

Tiếp điểm phụ kết nối vị trí 1NO/NC 6A 240V

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
91 Tiếp điểm phụ kiểm tra kết nối 1NO/NC 6A 240V

33752

Tiếp điểm phụ kiểm tra kết nối 1NO/NC 6A 240V

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
92 Tiếp điểm phụ kiểm tra ngắt kết nối 1NO/NC 6A 240V

33753

Tiếp điểm phụ kiểm tra ngắt kết nối 1NO/NC 6A 240V

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
93 Phụ kiện bảo vệ ACB không phù hợp

33767

Phụ kiện bảo vệ ACB không phù hợp

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
94 Micrologic 2.0 E - Cho Acb Nt/Nw Loại Cố Định

47280

Micrologic 2.0 E - Cho Acb Nt/Nw Loại Cố Định

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
95 Cuộn đóng 24Vac/dc cho ACB cố định

47350

Cuộn đóng 24Vac/dc cho ACB cố định

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
96 Cuộn đóng 220Vac/dc cho ACB cố định

47353

Cuộn đóng 220Vac/dc cho ACB cố định

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
97 Cuộn đóng 380/480Vac cho ACB cố định

47355

Cuộn đóng 380/480Vac cho ACB cố định

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
98 Cuộn Cắt Mx 024/030 Vac/Vdc

47360

Cuộn Cắt Mx 024/030 Vac/Vdc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
99 Cuộn Ngắt 220Vac/Dc

47363

Cuộn Ngắt 220Vac/Dc

Thương hiệu: Schneider

9.771.300
- 49%
4.530.330
Có sẵn
100 Cuộn Ngắt 380/480Vac/Dc

47365

Cuộn Ngắt 380/480Vac/Dc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
101 Cuộn Ngắt Mx 024/030Vac

47370

Cuộn Ngắt Mx 024/030Vac

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
102 Cuộn Ngắt Mx 200/250Vac

47373

Cuộn Ngắt Mx 200/250Vac

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
103 Cuộn Ngắt 380/480Vac

47375

Cuộn Ngắt 380/480Vac

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
104 Cuộn Thấp Áp 24/30Vdc

47380

Cuộn Thấp Áp 24/30Vdc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
105 Cuộn Thấp Áp 220/250Vac/dc

47383

Cuộn Thấp Áp 220/250Vac/dc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.