Máy Cắt Không Khí MasterPact NW

- Masterpact NW 3P,4P loại H1, H2 kiểu Fixed, Drawout.
- Dòng điện định mức từ 800 đến 6300A.
- Điện áp định mức 690/1000V, 50/60Hz.
- Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60947-1 và 2.
 - Masterpact NW cơ bản bao gồm: Bộ đấu dây cáp, Micrologic 2.0A, 4 tiếp điểm báo trạng thái và 1 tiếp điểm báo sự cố.
- Ics=100% Icu = 65-150 kA

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
106 Cuộn Thấp Áp 380/480Vac

47385

Cuộn Thấp Áp 380/480Vac

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
107 Tiếp điểm báo On/OFF cho ACB cố định

48198

Tiếp điểm báo On/OFF cho ACB cố định

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
108 Phụ Kiện ACB

48203

Phụ Kiện ACB

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
109 Động cơ 24Vdc xạc tiếp điểm ACB Cố định

48206

Động cơ 24Vdc xạc tiếp điểm ACB Cố định

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
110 Động cơ 220Vac xạc tiếp điểm ACB Cố định

48212

Động cơ 220Vac xạc tiếp điểm ACB Cố định

Thương hiệu: Schneider

26.626.600
- 49%
12.345.060
Có sẵn
111 Động cơ 380/480 xạc tiếp điểm ACB Cố định

48214

Động cơ 380/480 xạc tiếp điểm ACB Cố định

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
112 Micrologic 5.0 A - Cho Thiết Bị Đóng Cắt Loại Kéo Đẩy

48360

Micrologic 5.0 A - Cho Thiết Bị Đóng Cắt Loại Kéo Đẩy

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
113 Micrologic 6.0 A - Cho Thiết Bị Đóng Cắt Loại Kéo Đẩy

48361

Micrologic 6.0 A - Cho Thiết Bị Đóng Cắt Loại Kéo Đẩy

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
114 Micrologic 7.0 A - Cho Acb Nw Loại Kéo Đẩy

48362

Micrologic 7.0 A - Cho Acb Nw Loại Kéo Đẩy

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
115 Micrologic 5.0 P - Cho Thiết Bị Đóng Cắt Loại Kéo Đẩy

48363

Micrologic 5.0 P - Cho Thiết Bị Đóng Cắt Loại Kéo Đẩy

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
116 Micrologic 7.0 P - Cho Acb Loại Kéo Đẩy

48365

Micrologic 7.0 P - Cho Acb Loại Kéo Đẩy

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
117 Cuộn Ngắt 220Vac/Dc

47363

Cuộn Ngắt 220Vac/Dc

Thương hiệu: Schneider

9.771.300
- 49%
4.530.330
Có sẵn
118 Tiếp điểm báo On/OFF cho ACB di động

48468

Tiếp điểm báo On/OFF cho ACB di động

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
119 Tiếp điểm đóng sẵn sàng chuyển đổi ACB di động

48469

Tiếp điểm đóng sẵn sàng chuyển đổi ACB di động

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
120 Reset lỗi từ xa sau khi ACB di động báo lỗi

48473

Reset lỗi từ xa sau khi ACB di động báo lỗi

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
121 Cuộn Đóng Xf 024/030 Vac/Vdc

48481

Cuộn Đóng Xf 024/030 Vac/Vdc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
122 Cuộn Đóng Xf 200/250 Vac/Vdc

48484

Cuộn Đóng Xf 200/250 Vac/Vdc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
123 Cuộn Đóng Xf 380/480 Vac

48486

Cuộn Đóng Xf 380/480 Vac

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
124 Cuộn Cắt Mx024/030 Vac/Vdc

48491

Cuộn Cắt Mx024/030 Vac/Vdc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
125 Cuộn Cắt Mx 200/250 Vac

48494

Cuộn Cắt Mx 200/250 Vac

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
126 Cuộn Cắt Mx380/480 Vac

48496

Cuộn Cắt Mx380/480 Vac

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
127 Micrologic 2.0 E - Cho Acb Nw Loại Kéo Đẩy

48498

Micrologic 2.0 E - Cho Acb Nw Loại Kéo Đẩy

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
128 Micrologic 5.0 E - Cho Acb Nw Loại Kéo Đẩy

48499

Micrologic 5.0 E - Cho Acb Nw Loại Kéo Đẩy

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
129 Micrologic 6.0 E - Cho Acb Nw Loại Kéo Đẩy

48500

Micrologic 6.0 E - Cho Acb Nw Loại Kéo Đẩy

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
130 Cuộn Thấp Áp 24/30Vd cho ACB di động

48501

Cuộn Thấp Áp 24/30Vd cho ACB di động

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
131 Cuộn Thấp Áp 220/250Vac cho ACB di động

48504

Cuộn Thấp Áp 220/250Vac cho ACB di động

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
132 Cuộn Thấp Áp 380/480Vac cho ACB di động

48506

Cuộn Thấp Áp 380/480Vac cho ACB di động

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
133 Cuộn Cắt Mx024/030 Vac/Vdc

48511

Cuộn Cắt Mx024/030 Vac/Vdc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
134 Cuộn Cắt Mx 200/250 Vac/Vdc

48514

Cuộn Cắt Mx 200/250 Vac/Vdc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
135 Cuộn Cắt Mx380/480 Vac/Vdc

48516

Cuộn Cắt Mx380/480 Vac/Vdc

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
136 Động cơ 24Vdc xạc tiếp điểm cho ACB Drawout

48521

Động cơ 24Vdc xạc tiếp điểm cho ACB Drawout

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
137 Động cơ 220Vac xạc tiếp điểm cho ACB Drawout

48527

Động cơ 220Vac xạc tiếp điểm cho ACB Drawout

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
138 Động cơ 380/480Vac xạc tiếp điểm cho ACB Drawout

48529

Động cơ 380/480Vac xạc tiếp điểm cho ACB Drawout

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
139 Phụ kiện nút nhấn đóng điện ACB Drawout

48534

Phụ kiện nút nhấn đóng điện ACB Drawout

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
140 Phụ Kiện ACB

48579

Phụ Kiện ACB

Thương hiệu: Schneider

0
- 49%
0
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.