Đang truy cập Đang truy cập: 281

Tổng truy cập Tổng truy cập: 573173

Bộ khởi động Tesys U

Bộ khởi động mô-tơ có công suất lên đến 15kW.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor

LUA1C11

Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor

Thương hiệu: Schneider

722.700
- 40%
394.200
Có sẵn
2 Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor

LUA1C20

Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor

Thương hiệu: Schneider

722.700
- 40%
394.200
Có sẵn
3 Tiếp Điểm Phụ 2Nc

LUFN02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc

Thương hiệu: Schneider

722.700
- 40%
394.200
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 1No 1Nc

LUFN11

Tiếp Điểm Phụ 1No 1Nc

Thương hiệu: Schneider

722.700
- 40%
394.200
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 2No

LUFN20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

722.700
- 40%
394.200
Có sẵn
6 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 24Vac

LUCAX6B

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

1.970.100
- 40%
1.074.600
Có sẵn
7 Phụ Kiện Motor Startor 0,15-0,6A 24Vdc

LUCAX6BL

Phụ Kiện Motor Startor 0,15-0,6A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

1.970.100
- 40%
1.074.600
Có sẵn
8 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 48-72V

LUCAX6ES

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 48-72V

Thương hiệu: Schneider

1.970.100
- 40%
1.074.600
Có sẵn
9 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 110-240V

LUCAX6FU

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

1.970.100
- 40%
1.074.600
Có sẵn
10 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 24Vac

LUCA1XB

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 40%
1.131.000
Có sẵn
11 Bộ Khởi Động Motor 0,35-1,4A 24Vdc

LUCA1XBL

Bộ Khởi Động Motor 0,35-1,4A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 40%
1.131.000
Có sẵn
12 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 48-72V

LUCA1XES

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 48-72V

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 40%
1.131.000
Có sẵn
13 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 110-240V

LUCA1XFU

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 40%
1.131.000
Có sẵn
14 Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vac

LUCA05B

Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vac

Thương hiệu: Schneider

2.115.300
- 40%
1.153.800
Có sẵn
15 Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vdc

LUCA05BL

Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

2.115.300
- 40%
1.153.800
Có sẵn
16 Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 48-72V

LUCA05ES

Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 48-72V

Thương hiệu: Schneider

2.115.300
- 40%
1.153.800
Có sẵn
17 Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 110-240V

LUCA05FU

Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

2.115.300
- 40%
1.153.800
Có sẵn
18 Bộ Khởi Động Motor 3-12A 24Vac

LUCA12B

Bộ Khởi Động Motor 3-12A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

2.370.500
- 40%
1.293.000
Có sẵn
19 Phụ Kiện Motor Startor 3-12A 24Vdc

LUCA12BL

Phụ Kiện Motor Startor 3-12A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

2.370.500
- 40%
1.293.000
Có sẵn
20 Phụ Kiện Bộ Khởi Động 3-12A 110-240V

LUCA12FU

Phụ Kiện Bộ Khởi Động 3-12A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

2.370.500
- 40%
1.293.000
Có sẵn
21 Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 24Vac

LUCA18B

Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

2.561.900
- 40%
1.397.400
Có sẵn
22 Bộ Khởi Động Motor 4,5-18A 24Vdc

LUCA18BL

Bộ Khởi Động Motor 4,5-18A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

2.561.900
- 40%
1.397.400
Có sẵn
23 Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 48-72V

LUCA18ES

Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 48-72V

Thương hiệu: Schneider

2.561.900
- 40%
1.397.400
Có sẵn
24 Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 110-240V

LUCA18FU

Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

2.561.900
- 40%
1.397.400
Có sẵn
25 Bộ Khởi Động Motor 12A, 380Vac

LUB12

Bộ Khởi Động Motor 12A, 380Vac

Thương hiệu: Schneider

3.195.500
- 40%
1.743.000
Có sẵn
26 Bộ Khởi Động Motorl 8-32A 24Vac

LUCA32B

Bộ Khởi Động Motorl 8-32A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

3.819.200
- 40%
2.083.200
Có sẵn
27 Bộ Khởi Động Motor 8-32A 24Vdc

LUCA32BL

Bộ Khởi Động Motor 8-32A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

3.819.200
- 40%
2.083.200
Có sẵn
28 Bộ Khởi Động Motor 8-32A 48-72V

LUCA32ES

Bộ Khởi Động Motor 8-32A 48-72V

Thương hiệu: Schneider

3.819.200
- 40%
2.083.200
Có sẵn
29 Bộ Khởi Động Motor 8-32A 110-240V

LUCA32FU

Bộ Khởi Động Motor 8-32A 110-240V

Thương hiệu: Schneider

3.819.200
- 40%
2.083.200
Có sẵn
30 Phụ Kiện Motor Startor 32A

LUB32

Phụ Kiện Motor Startor 32A

Thương hiệu: Schneider

4.645.300
- 40%
2.533.800
Có sẵn
31 Bộ Khởi Động Motor 12A 24V Ac

LU2B12B

Bộ Khởi Động Motor 12A 24V Ac

Thương hiệu: Schneider

11.394.900
- 40%
6.215.400
Có sẵn
32 Bộ Khởi Động Motor 3P 12A 24Vdc

LU2B12BL

Bộ Khởi Động Motor 3P 12A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

11.394.900
- 40%
6.215.400
Có sẵn
33 Bộ Khởi Động Motor 12A 48-72V Ac/Dc

LU2B12ES

Bộ Khởi Động Motor 12A 48-72V Ac/Dc

Thương hiệu: Schneider

11.394.900
- 40%
6.215.400
Có sẵn
34 Bộ Khởi Động Motor 12A 110-240V Ac/Dc

LU2B12FU

Bộ Khởi Động Motor 12A 110-240V Ac/Dc

Thương hiệu: Schneider

11.394.900
- 40%
6.215.400
Có sẵn
35 Bộ Khởi Động Motor 32A 24V Ac

LU2B32B

Bộ Khởi Động Motor 32A 24V Ac

Thương hiệu: Schneider

12.862.300
- 40%
7.015.800
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.