Bộ khởi động Tesys U

Bộ khởi động mô-tơ có công suất lên đến 15kW.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor- LUA1C11

LUA1C11

Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor- LUA1C11

Thương hiệu: Schneider

827.200
- 40%
451.200
Có sẵn
2 Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor- LUA1C20

LUA1C20

Phụ Kiện Bộ Khởi Động Motor- LUA1C20

Thương hiệu: Schneider

827.200
- 40%
451.200
Có sẵn
3 Tiếp Điểm Phụ 2Nc- LUFN02

LUFN02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc- LUFN02

Thương hiệu: Schneider

827.200
- 40%
451.200
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 1No 1Nc- LUFN11

LUFN11

Tiếp Điểm Phụ 1No 1Nc- LUFN11

Thương hiệu: Schneider

827.200
- 40%
451.200
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 2No- LUFN20

LUFN20

Tiếp Điểm Phụ 2No- LUFN20

Thương hiệu: Schneider

827.200
- 40%
451.200
Có sẵn
6 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 24Vac- LUCAX6B

LUCAX6B

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 24Vac- LUCAX6B

Thương hiệu: Schneider

2.241.800
- 40%
1.222.800
Có sẵn
7 Phụ Kiện Motor Startor 0,15-0,6A 24Vdc- LUCAX6BL

LUCAX6BL

Phụ Kiện Motor Startor 0,15-0,6A 24Vdc- LUCAX6BL

Thương hiệu: Schneider

2.241.800
- 40%
1.222.800
Có sẵn
8 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 48-72V- LUCAX6ES

LUCAX6ES

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 48-72V- LUCAX6ES

Thương hiệu: Schneider

2.241.800
- 40%
1.222.800
Có sẵn
9 Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 110-240V- LUCAX6FU

LUCAX6FU

Bộ Khởi Động Motor 0.15-0.6A 110-240V- LUCAX6FU

Thương hiệu: Schneider

2.241.800
- 40%
1.222.800
Có sẵn
10 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 24Vac- LUCA1XB

LUCA1XB

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 24Vac- LUCA1XB

Thương hiệu: Schneider

2.360.600
- 40%
1.287.600
Có sẵn
11 Bộ Khởi Động Motor 0,35-1,4A 24Vdc- LUCA1XBL

LUCA1XBL

Bộ Khởi Động Motor 0,35-1,4A 24Vdc- LUCA1XBL

Thương hiệu: Schneider

2.360.600
- 40%
1.287.600
Có sẵn
12 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 48-72V- LUCA1XES

LUCA1XES

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 48-72V- LUCA1XES

Thương hiệu: Schneider

2.360.600
- 40%
1.287.600
Có sẵn
13 Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 110-240V- LUCA1XFU

LUCA1XFU

Bộ Khởi Động Motor 0.35-1.4A 110-240V- LUCA1XFU

Thương hiệu: Schneider

2.360.600
- 40%
1.287.600
Có sẵn
14 Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vac- LUCA05B

LUCA05B

Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vac- LUCA05B

Thương hiệu: Schneider

2.407.900
- 40%
1.313.400
Có sẵn
15 Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vdc- LUCA05BL

LUCA05BL

Bộ Khởi Động Motor 1.25…5A, 24Vdc- LUCA05BL

Thương hiệu: Schneider

2.407.900
- 40%
1.313.400
Có sẵn
16 Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 48-72V- LUCA05ES

LUCA05ES

Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 48-72V- LUCA05ES

Thương hiệu: Schneider

2.407.900
- 40%
1.313.400
Có sẵn
17 Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 110-240V- LUCA05FU

LUCA05FU

Bộ Khởi Động Motor 1.25-5A 110-240V- LUCA05FU

Thương hiệu: Schneider

2.407.900
- 40%
1.313.400
Có sẵn
18 Bộ Khởi Động Motor 3-12A 24Vac- LUCA12B

LUCA12B

Bộ Khởi Động Motor 3-12A 24Vac- LUCA12B

Thương hiệu: Schneider

2.699.400
- 40%
1.472.400
Có sẵn
19 Phụ Kiện Motor Startor 3-12A 24Vdc- LUCA12BL

LUCA12BL

Phụ Kiện Motor Startor 3-12A 24Vdc- LUCA12BL

Thương hiệu: Schneider

2.699.400
- 40%
1.472.400
Có sẵn
20 Phụ Kiện Bộ Khởi Động 3-12A 110-240V- LUCA12FU

LUCA12FU

Phụ Kiện Bộ Khởi Động 3-12A 110-240V- LUCA12FU

Thương hiệu: Schneider

2.699.400
- 40%
1.472.400
Có sẵn
21 Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 24Vac- LUCA18B

LUCA18B

Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 24Vac- LUCA18B

Thương hiệu: Schneider

2.915.000
- 40%
1.590.000
Có sẵn
22 Bộ Khởi Động Motor 4,5-18A 24Vdc- LUCA18BL

LUCA18BL

Bộ Khởi Động Motor 4,5-18A 24Vdc- LUCA18BL

Thương hiệu: Schneider

2.915.000
- 40%
1.590.000
Có sẵn
23 Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 48-72V- LUCA18ES

LUCA18ES

Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 48-72V- LUCA18ES

Thương hiệu: Schneider

2.915.000
- 40%
1.590.000
Có sẵn
24 Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 110-240V- LUCA18FU

LUCA18FU

Bộ Khởi Động Motor 4.5-18A 110-240V- LUCA18FU

Thương hiệu: Schneider

2.915.000
- 40%
1.590.000
Có sẵn
25 Bộ Khởi Động Motor 12A, 380Vac- LUB12

LUB12

Bộ Khởi Động Motor 12A, 380Vac- LUB12

Thương hiệu: Schneider

3.657.500
- 40%
1.995.000
Có sẵn
26 Bộ Khởi Động Motorl 8-32A 24Vac- LUCA32B

LUCA32B

Bộ Khởi Động Motorl 8-32A 24Vac- LUCA32B

Thương hiệu: Schneider

4.346.100
- 40%
2.370.600
Có sẵn
27 Bộ Khởi Động Motor 8-32A 24Vdc- LUCA32BL

LUCA32BL

Bộ Khởi Động Motor 8-32A 24Vdc- LUCA32BL

Thương hiệu: Schneider

4.346.100
- 40%
2.370.600
Có sẵn
28 Bộ Khởi Động Motor 8-32A 48-72V- LUCA32ES

LUCA32ES

Bộ Khởi Động Motor 8-32A 48-72V- LUCA32ES

Thương hiệu: Schneider

4.346.100
- 40%
2.370.600
Có sẵn
29 Bộ Khởi Động Motor 8-32A 110-240V- LUCA32FU

LUCA32FU

Bộ Khởi Động Motor 8-32A 110-240V- LUCA32FU

Thương hiệu: Schneider

4.346.100
- 40%
2.370.600
Có sẵn
30 Phụ Kiện Motor Startor 32A- LUB32

LUB32

Phụ Kiện Motor Startor 32A- LUB32

Thương hiệu: Schneider

5.315.200
- 40%
2.899.200
Có sẵn
31 Bộ Khởi Động Motor 12A 24V Ac- LU2B12B

LU2B12B

Bộ Khởi Động Motor 12A 24V Ac- LU2B12B

Thương hiệu: Schneider

13.042.700
- 40%
7.114.200
Có sẵn
32 Bộ Khởi Động Motor 3P 12A 24Vdc- LU2B12BL

LU2B12BL

Bộ Khởi Động Motor 3P 12A 24Vdc- LU2B12BL

Thương hiệu: Schneider

13.042.700
- 40%
7.114.200
Có sẵn
33 Bộ Khởi Động Motor 12A 48-72V Ac/Dc- LU2B12ES

LU2B12ES

Bộ Khởi Động Motor 12A 48-72V Ac/Dc- LU2B12ES

Thương hiệu: Schneider

13.042.700
- 40%
7.114.200
Có sẵn
34 Bộ Khởi Động Motor 12A 110-240V Ac/Dc- LU2B12FU

LU2B12FU

Bộ Khởi Động Motor 12A 110-240V Ac/Dc- LU2B12FU

Thương hiệu: Schneider

13.042.700
- 40%
7.114.200
Có sẵn
35 Bộ Khởi Động Motor 32A 24V Ac- LU2B32B

LU2B32B

Bộ Khởi Động Motor 32A 24V Ac- LU2B32B

Thương hiệu: Schneider

14.722.400
- 40%
8.030.400
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.