• Mr Duy Tuyên

  Mr Duy Tuyên

  Ceo.Kinh Doanh

  097.196.0608


  Skype   ceo.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Phúc

  Mr Phúc

  Kinh Doanh

  0983 971 746


  Skype   kd1.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Thái

  Mr Thái

  Kinh Doanh

  0983 971 329


  Skype   kd2.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Nguyễn

  Mr Nguyễn

  Kinh Doanh

  0972 111 627


  Skype   kd3.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Tuấn

  Mr Tuấn

  Kinh doanh

  0983 971 891


  Skype   kd4.hopphat@hopphat.net

 • 
Ms Diệp

  Ms Diệp

  Kế toán

  024 3623 1293


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 1205

Tổng truy cập Tổng truy cập: 1586979

CB bảo vệ động cơ GV2

GV2 bảo vệ động cơ lên đến 15kW.Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A- GV2ME01

GV2ME01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A- GV2ME01

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 46%
534.600
Có sẵn
2 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A- GV2ME02

GV2ME02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A- GV2ME02

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 46%
534.600
Có sẵn
3 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A- GV2ME03

GV2ME03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A- GV2ME03

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 46%
534.600
Có sẵn
4 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A- GV2ME04

GV2ME04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A- GV2ME04

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 46%
534.600
Có sẵn
5 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A- GV2ME05

GV2ME05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A- GV2ME05

Thương hiệu: Schneider

1.131.900
- 46%
555.660
Có sẵn
6 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A- GV2ME06

GV2ME06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A- GV2ME06

Thương hiệu: Schneider

1.179.200
- 46%
578.880
Có sẵn
7 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A- GV2ME07

GV2ME07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A- GV2ME07

Thương hiệu: Schneider

1.179.200
- 46%
578.880
Có sẵn
8 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A- GV2ME08

GV2ME08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A- GV2ME08

Thương hiệu: Schneider

1.179.200
- 46%
578.880
Có sẵn
9 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A- GV2ME10

GV2ME10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A- GV2ME10

Thương hiệu: Schneider

1.179.200
- 46%
578.880
Có sẵn
10 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A- GV2ME14

GV2ME14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A- GV2ME14

Thương hiệu: Schneider

1.290.300
- 46%
633.420
Có sẵn
11 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A- GV2ME16

GV2ME16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A- GV2ME16

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
12 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A- GV2ME20

GV2ME20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A- GV2ME20

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
13 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A- GV2ME21

GV2ME21

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A- GV2ME21

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
14 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A- GV2ME22

GV2ME22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A- GV2ME22

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
15 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A- GV2ME32

GV2ME32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A- GV2ME32

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
16 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A- GV2P01

GV2P01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A- GV2P01

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 43%
706.230
Có sẵn
17 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A- GV2P02

GV2P02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A- GV2P02

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 43%
706.230
Có sẵn
18 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A- GV2P03

GV2P03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A- GV2P03

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 43%
706.230
Có sẵn
19 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A- GV2P04

GV2P04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A- GV2P04

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 43%
706.230
Có sẵn
20 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A- GV2P05

GV2P05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A- GV2P05

Thương hiệu: Schneider

1.414.600
- 43%
733.020
Có sẵn
21 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P1.0-1.6A- GV2P06

GV2P06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P1.0-1.6A- GV2P06

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 43%
763.230
Có sẵn
22 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A- GV2P07

GV2P07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A- GV2P07

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 43%
763.230
Có sẵn
23 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.4-4A- GV2P08

GV2P08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.4-4A- GV2P08

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 43%
763.230
Có sẵn
24 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A- GV2P10

GV2P10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A- GV2P10

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 43%
763.230
Có sẵn
25 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6-10A- GV2P14

GV2P14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6-10A- GV2P14

Thương hiệu: Schneider

1.612.600
- 43%
835.620
Có sẵn
26 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9-14A- GV2P16

GV2P16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9-14A- GV2P16

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
27 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ3P 13-18A- GV2P20

GV2P20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ3P 13-18A- GV2P20

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
28 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A- GV2P21

GV2P21

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A- GV2P21

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
29 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A- GV2P22

GV2P22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A- GV2P22

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
30 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A- GV2P32

GV2P32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A- GV2P32

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
31 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4A- GV2LE03

GV2LE03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4A- GV2LE03

Thương hiệu: Schneider

1.036.200
- 43%
536.940
Có sẵn
32 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63A- GV2LE04

GV2LE04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63A- GV2LE04

Thương hiệu: Schneider

1.036.200
- 43%
536.940
Có sẵn
33 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1A- GV2LE05

GV2LE05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1A- GV2LE05

Thương hiệu: Schneider

1.075.800
- 43%
557.460
Có sẵn
34 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6A- GV2LE06

GV2LE06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6A- GV2LE06

Thương hiệu: Schneider

1.120.900
- 43%
580.830
Có sẵn
35 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5A- GV2LE07

GV2LE07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5A- GV2LE07

Thương hiệu: Schneider

1.120.900
- 43%
580.830
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.