Đang truy cập Đang truy cập: 282

Tổng truy cập Tổng truy cập: 573175

CB bảo vệ động cơ GV2

GV2 bảo vệ động cơ lên đến 15kW.Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

GV2ME01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 46%
534.600
Có sẵn
2 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

GV2ME02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 46%
534.600
Có sẵn
3 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

GV2ME03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 46%
534.600
Có sẵn
4 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A

GV2ME04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 46%
534.600
Có sẵn
5 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

GV2ME05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

1.131.900
- 46%
555.660
Có sẵn
6 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A

GV2ME06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A

Thương hiệu: Schneider

1.179.200
- 46%
578.880
Có sẵn
7 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

GV2ME07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

1.179.200
- 46%
578.880
Có sẵn
8 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A

GV2ME08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A

Thương hiệu: Schneider

1.179.200
- 46%
578.880
Có sẵn
9 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

GV2ME10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

Thương hiệu: Schneider

1.179.200
- 46%
578.880
Có sẵn
10 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A

GV2ME14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.0-10A

Thương hiệu: Schneider

1.290.300
- 46%
633.420
Có sẵn
11 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A

GV2ME16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9.0-14A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
12 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A

GV2ME20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 13-18A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
13 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

GV2ME21

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
14 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

GV2ME22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
15 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

GV2ME32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 46%
669.060
Có sẵn
16 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

GV2P01

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 43%
706.230
Có sẵn
17 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

GV2P02

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 43%
706.230
Có sẵn
18 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

GV2P03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 43%
706.230
Có sẵn
19 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A

GV2P04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 43%
706.230
Có sẵn
20 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

GV2P05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

1.414.600
- 43%
733.020
Có sẵn
21 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P1.0-1.6A

GV2P06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P1.0-1.6A

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 43%
763.230
Có sẵn
22 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

GV2P07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 43%
763.230
Có sẵn
23 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.4-4A

GV2P08

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.4-4A

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 43%
763.230
Có sẵn
24 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

GV2P10

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 43%
763.230
Có sẵn
25 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6-10A

GV2P14

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6-10A

Thương hiệu: Schneider

1.612.600
- 43%
835.620
Có sẵn
26 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9-14A

GV2P16

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 9-14A

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
27 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ3P 13-18A

GV2P20

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ3P 13-18A

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
28 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

GV2P21

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 17-23A

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
29 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

GV2P22

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
30 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

GV2P32

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 24-32A

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 43%
882.930
Có sẵn
31 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4A

GV2LE03

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4A

Thương hiệu: Schneider

1.036.200
- 43%
536.940
Có sẵn
32 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63A

GV2LE04

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63A

Thương hiệu: Schneider

1.036.200
- 43%
536.940
Có sẵn
33 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1A

GV2LE05

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1A

Thương hiệu: Schneider

1.075.800
- 43%
557.460
Có sẵn
34 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6A

GV2LE06

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6A

Thương hiệu: Schneider

1.120.900
- 43%
580.830
Có sẵn
35 Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5A

GV2LE07

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5A

Thương hiệu: Schneider

1.120.900
- 43%
580.830
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.