Đang truy cập Đang truy cập: 247

Tổng truy cập Tổng truy cập: 573105

Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Contactor TeSys LC1D 4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC

LC1D65004E7

Contactor TeSys LC1D 4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
2 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil

LC1D09F7

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

451.000
- 49%
209.100
Có sẵn
3 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 36 V DC coil

LC1D09CD

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 36 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

763.400
- 49%
353.940
Có sẵn
4 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil

LC1D09D7

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

451.000
- 49%
209.100
Có sẵn
5 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC coil

LC1D09E7

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

451.000
- 49%
209.100
Có sẵn
6 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil

LC1D09ED

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

763.400
- 49%
353.940
Có sẵn
7 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil

LC1D09EL

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

817.300
- 49%
378.930
Có sẵn
8 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil

LC1D09BL

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

817.300
- 49%
378.930
Có sẵn
9 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V DC coil

LC1D098ED

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 43%
1.074.450
Có sẵn
10 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil

LC1D098F7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
11 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V DC coil

LC1D098FD

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 43%
1.074.450
Có sẵn
12 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 125 V DC coil

LC1D098GD

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 125 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 43%
1.074.450
Có sẵn
13 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 12 V DC coil

LC1D098JD

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 12 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 43%
1.074.450
Có sẵn
14 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V AC coil

LC1D098M7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
15 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC coil

LC1D098MD

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 43%
1.074.450
Có sẵn
16 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 415 V AC coil

LC1D098N7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 415 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
17 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 230 V AC coil

LC1D098P7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 230 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
18 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 380 V AC coil

LC1D098Q7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 380 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
19 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 440 V AC coil

LC1D098R7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 440 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
20 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 72 V DC coil

LC1D098SD

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 72 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 43%
1.074.450
Có sẵn
21 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 240 V AC coil

LC1D098U7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 240 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
22 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 250 V DC coil

LC1D098UD

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 250 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 43%
1.074.450
Có sẵn
23 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 400 V AC coil

LC1D098V7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 400 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
24 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A -  5 V DC coil

LC1D09AL

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A -  5 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

817.300
- 49%
378.930
Có sẵn
25 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil

LC1D09B7

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

451.000
- 49%
209.100
Có sẵn
26 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil

LC1D09BD

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

763.400
- 49%
353.940
Có sẵn
27 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC coil

LC1D098BD

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

2.073.500
- 43%
1.074.450
Có sẵn
28 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 42 V AC coil

LC1D098D7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 42 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
29 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V AC coil

LC1D098E7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
30 TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V AC coil

LC1D098B7

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

1.394.800
- 43%
722.760
Có sẵn
31 TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 48 V AC coil

LC1D115004E7

TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 48 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

12.023.000
- 43%
6.230.100
Có sẵn
32 TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V AC coil

LC1D115004F7

TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

12.023.000
- 43%
6.230.100
Có sẵn
33 TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V DC coil

LC1D115004FD

TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 110 V DC coil

Thương hiệu: Schneider

17.827.700
- 43%
9.237.990
Có sẵn
34 TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 220 V AC coil

LC1D115004M7

TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 220 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

12.023.000
- 43%
6.230.100
Có sẵn
35 TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 400 V AC coil

LC1D09V7

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 400 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

451.000
- 49%
209.100
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.