• Mr Duy Tuyên

  Mr Duy Tuyên

  Ceo.Kinh Doanh

  097.196.0608


  Skype   ceo.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Phúc

  Mr Phúc

  Kinh Doanh

  0983 971 746


  Skype   kd1.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Thái

  Mr Thái

  Kinh Doanh

  0983 971 329


  Skype   kd2.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Nguyễn

  Mr Nguyễn

  Kinh Doanh

  0972 111 627


  Skype   kd3.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Tuấn

  Mr Tuấn

  Kinh doanh

  0983 971 891


  Skype   kd4.hopphat@hopphat.net

 • 
Ms Diệp

  Ms Diệp

  Kế toán

  024 3623 1293


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 1207

Tổng truy cập Tổng truy cập: 1586985

Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ 4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC- LC1D65004E7

LC1D65004E7

Khởi động từ 4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC- LC1D65004E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
2 Khởi động từ 3P 150A 36VDC coil- LC1D150CD

LC1D150CD

Khởi động từ 3P 150A 36VDC coil- LC1D150CD

Thương hiệu: Schneider

15.083.200
- 0%
13.712.000
Có sẵn
3 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC coil- LC1D128FD

LC1D128FD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V DC coil- LC1D128FD

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
4 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V AC coil- LC1D128F7

LC1D128F7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 110 V AC coil- LC1D128F7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
5 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 48 V DC coil- LC1D128ED

LC1D128ED

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 48 V DC coil- LC1D128ED

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
6 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 48 V AC coil- LC1D128E7

LC1D128E7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 48 V AC coil- LC1D128E7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
7 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 42 V AC coil- LC1D128D7

LC1D128D7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 42 V AC coil- LC1D128D7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
8 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil- LC1D128BD

LC1D128BD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil- LC1D128BD

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
9 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 24 V AC coil- LC1D128B7

LC1D128B7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 24 V AC coil- LC1D128B7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
10 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V DC coil- LC1D115MD

LC1D115MD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V DC coil- LC1D115MD

Thương hiệu: Schneider

11.940.500
- 43%
6.187.350
Có sẵn
11 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 415 V AC coil- LC1D115N7

LC1D115N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 415 V AC coil- LC1D115N7

Thương hiệu: Schneider

7.025.700
- 43%
3.640.590
Có sẵn
12 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 60 V DC coil- LC1D115ND

LC1D115ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 60 V DC coil- LC1D115ND

Thương hiệu: Schneider

11.940.500
- 43%
6.187.350
Có sẵn
13 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 230 V AC coil- LC1D115P7

LC1D115P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 230 V AC coil- LC1D115P7

Thương hiệu: Schneider

7.025.700
- 43%
3.640.590
Có sẵn
14 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 380 V AC coil- LC1D115Q7

LC1D115Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 380 V AC coil- LC1D115Q7

Thương hiệu: Schneider

7.025.700
- 43%
3.640.590
Có sẵn
15 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V AC coil- LC1D115R7

LC1D115R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V AC coil- LC1D115R7

Thương hiệu: Schneider

7.025.700
- 43%
3.640.590
Có sẵn
16 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V DC coil- LC1D115RD

LC1D115RD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 440 V DC coil- LC1D115RD

Thương hiệu: Schneider

11.940.500
- 43%
6.187.350
Có sẵn
17 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 500 V AC coil- LC1D115S7

LC1D115S7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 500 V AC coil- LC1D115S7

Thương hiệu: Schneider

7.025.700
- 43%
3.640.590
Có sẵn
18 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 72 V DC coil- LC1D115SD

LC1D115SD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 72 V DC coil- LC1D115SD

Thương hiệu: Schneider

11.940.500
- 43%
6.187.350
Có sẵn
19 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 240 V AC coil- LC1D115U7

LC1D115U7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 240 V AC coil- LC1D115U7

Thương hiệu: Schneider

7.025.700
- 43%
3.640.590
Có sẵn
20 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 250 V DC coil- LC1D115UD

LC1D115UD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 250 V DC coil- LC1D115UD

Thương hiệu: Schneider

11.940.500
- 43%
6.187.350
Có sẵn
21 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 400 V AC coil- LC1D115V7

LC1D115V7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 400 V AC coil- LC1D115V7

Thương hiệu: Schneider

7.025.700
- 43%
3.640.590
Có sẵn
22 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V AC coil- LC1D115M7

LC1D115M7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 220 V AC coil- LC1D115M7

Thương hiệu: Schneider

7.025.700
- 43%
3.640.590
Có sẵn
23 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 125 V DC coil- LC1D115GD

LC1D115GD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 115 A - 125 V DC coil- LC1D115GD

Thương hiệu: Schneider

11.940.500
- 43%
6.187.350
Có sẵn
24 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 125 V DC coil- LC1D128GD

LC1D128GD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 125 V DC coil- LC1D128GD

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
25 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 12 V DC coil- LC1D128JD

LC1D128JD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 12 V DC coil- LC1D128JD

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
26 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 220 V AC coil- LC1D128M7

LC1D128M7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 220 V AC coil- LC1D128M7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
27 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 220 V DC coil- LC1D128MD

LC1D128MD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 220 V DC coil- LC1D128MD

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
28 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 415 V AC coil- LC1D128N7

LC1D128N7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 415 V AC coil- LC1D128N7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
29 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 60 V DC coil- LC1D128ND

LC1D128ND

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 60 V DC coil- LC1D128ND

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
30 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil- LC1D128P7

LC1D128P7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil- LC1D128P7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
31 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 380 V AC coil- LC1D128Q7

LC1D128Q7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 380 V AC coil- LC1D128Q7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
32 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V AC coil- LC1D128R7

LC1D128R7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V AC coil- LC1D128R7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
33 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V DC coil- LC1D128RD

LC1D128RD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V DC coil- LC1D128RD

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
34 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 240 V AC coil- LC1D128U7

LC1D128U7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 240 V AC coil- LC1D128U7

Thương hiệu: Schneider

1.602.700
- 43%
830.490
Có sẵn
35 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 250 V DC coil- LC1D128UD

LC1D128UD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 250 V DC coil- LC1D128UD

Thương hiệu: Schneider

2.355.100
- 43%
1.220.370
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.