Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ  4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC- LC1D65004E7

LC1D65004E7

Khởi động từ 4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC- LC1D65004E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
2 Khởi động từ 3P 150A 36VDC coil- LC1D150CD

LC1D150CD

Khởi động từ 3P 150A 36VDC coil- LC1D150CD

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
3 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 125 V DC coil- LC1D150GD

LC1D150GD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 125 V DC coil- LC1D150GD

Thương hiệu: Schneider

15.339.500
- 43%
7.948.650
Có sẵn
4 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 220 V AC coil- LC1D150M7

LC1D150M7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 220 V AC coil- LC1D150M7

Thương hiệu: Schneider

9.023.300
- 43%
4.675.710
Có sẵn
5 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 220 V DC coil- LC1D150MD

LC1D150MD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 220 V DC coil- LC1D150MD

Thương hiệu: Schneider

15.339.500
- 43%
7.948.650
Có sẵn
6 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 415 V AC coil- LC1D150N7

LC1D150N7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 415 V AC coil- LC1D150N7

Thương hiệu: Schneider

9.023.300
- 43%
4.675.710
Có sẵn
7 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 60 V DC coil- LC1D150ND

LC1D150ND

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 60 V DC coil- LC1D150ND

Thương hiệu: Schneider

15.339.500
- 43%
7.948.650
Có sẵn
8 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 230 V AC coil- LC1D150P7

LC1D150P7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 230 V AC coil- LC1D150P7

Thương hiệu: Schneider

9.023.300
- 43%
4.675.710
Có sẵn
9 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 380 V AC coil- LC1D150Q7

LC1D150Q7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 380 V AC coil- LC1D150Q7

Thương hiệu: Schneider

9.023.300
- 43%
4.675.710
Có sẵn
10 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 440 V AC coil- LC1D150R7

LC1D150R7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 440 V AC coil- LC1D150R7

Thương hiệu: Schneider

9.023.300
- 43%
4.675.710
Có sẵn
11 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 440 V DC coil- LC1D150RD

LC1D150RD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 440 V DC coil- LC1D150RD

Thương hiệu: Schneider

15.339.500
- 43%
7.948.650
Có sẵn
12 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 500 V AC coil- LC1D150S7

LC1D150S7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 500 V AC coil- LC1D150S7

Thương hiệu: Schneider

9.023.300
- 43%
4.675.710
Có sẵn
13 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 72 V DC coil- LC1D150SD

LC1D150SD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 72 V DC coil- LC1D150SD

Thương hiệu: Schneider

15.339.500
- 43%
7.948.650
Có sẵn
14 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 240 V AC coil- LC1D150U7

LC1D150U7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 240 V AC coil- LC1D150U7

Thương hiệu: Schneider

9.023.300
- 43%
4.675.710
Có sẵn
15 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 400 V AC coil- LC1D150V7

LC1D150V7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V. 150 A - 400 V AC coil- LC1D150V7

Thương hiệu: Schneider

9.023.300
- 43%
4.675.710
Có sẵn
16 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V AC coil- LC1D188B7

LC1D188B7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V AC coil- LC1D188B7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
17 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V DC coil- LC1D188BD

LC1D188BD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 24 V DC coil- LC1D188BD

Thương hiệu: Schneider

2.684.000
- 43%
1.390.800
Có sẵn
18 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 42 V AC coil- LC1D188D7

LC1D188D7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 42 V AC coil- LC1D188D7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
19 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 48 V AC coil- LC1D188E7

LC1D188E7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 48 V AC coil- LC1D188E7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
20 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 48 V DC coil- LC1D188ED

LC1D188ED

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 48 V DC coil- LC1D188ED

Thương hiệu: Schneider

2.684.000
- 43%
1.390.800
Có sẵn
21 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 110 V AC coil- LC1D188F7

LC1D188F7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 110 V AC coil- LC1D188F7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
22 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 110 V DC coil- LC1D188FD

LC1D188FD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 110 V DC coil- LC1D188FD

Thương hiệu: Schneider

2.684.000
- 43%
1.390.800
Có sẵn
23 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 125 V DC coil- LC1D188GD

LC1D188GD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 125 V DC coil- LC1D188GD

Thương hiệu: Schneider

2.684.000
- 43%
1.390.800
Có sẵn
24 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 12 V DC coil- LC1D188JD

LC1D188JD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 12 V DC coil- LC1D188JD

Thương hiệu: Schneider

2.684.000
- 43%
1.390.800
Có sẵn
25 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 220 V AC coil- LC1D188M7

LC1D188M7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 220 V AC coil- LC1D188M7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
26 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 220 V DC coil- LC1D188MD

LC1D188MD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 220 V DC coil- LC1D188MD

Thương hiệu: Schneider

2.684.000
- 43%
1.390.800
Có sẵn
27 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 415 V AC coil- LC1D188N7

LC1D188N7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 415 V AC coil- LC1D188N7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
28 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 230 V AC coil- LC1D188P7

LC1D188P7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 230 V AC coil- LC1D188P7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
29 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 440 V AC coil- LC1D188R7

LC1D188R7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 440 V AC coil- LC1D188R7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
30 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 72 V DC coil- LC1D188SD

LC1D188SD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 72 V DC coil- LC1D188SD

Thương hiệu: Schneider

2.684.000
- 43%
1.390.800
Có sẵn
31 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 240 V AC coil- LC1D188U7

LC1D188U7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 240 V AC coil- LC1D188U7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
32 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 400 V AC coil- LC1D188V7

LC1D188V7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 400 V AC coil- LC1D188V7

Thương hiệu: Schneider

1.918.400
- 43%
994.080
Có sẵn
33 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V AC coil- LC1D18B7

LC1D18B7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V AC coil- LC1D18B7

Thương hiệu: Schneider

732.600
- 48.5%
342.990
Có sẵn
34 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC coil- LC1D18BD

LC1D18BD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC coil- LC1D18BD

Thương hiệu: Schneider

1.243.000
- 48.5%
581.950
Có sẵn
35 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC coil- LC1D18BL

LC1D18BL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 24 V DC coil- LC1D18BL

Thương hiệu: Schneider

1.328.800
- 48.5%
622.120
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.