Contactor LC1D

Khởi động từ loại D dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75KW.Cuộn...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khoi dong tu LC1D 3P AC3 12A

LC1D12CD

Khoi dong tu LC1D 3P AC3 12A

Thương hiệu: Schneider

960.300
- 50%
436.500
Có sẵn
2 Khoi dong tu 3P 65A

LC1D65AC7

Khoi dong tu 3P 65A

Thương hiệu: Schneider

3.349.500
- 43%
1.735.650
Có sẵn
3 Khoi dong tu LC1D 3P AC3 25A

LC1D25C7

Khoi dong tu LC1D 3P AC3 25A

Thương hiệu: Schneider

1.056.000
- 43%
547.200
Có sẵn
4 Khởi động từ  4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC- LC1D65004E7

LC1D65004E7

Khởi động từ 4P AC1 440V 80 A Coil 48 V AC- LC1D65004E7

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
5 Khởi động từ 3P 150A 36VDC coil- LC1D150CD

LC1D150CD

Khởi động từ 3P 150A 36VDC coil- LC1D150CD

Thương hiệu: Schneider

0
- 0%
0
Có sẵn
6 Khoi chot khoi dong tu LC1 D09-D65A

LAD6K10E

Khoi chot khoi dong tu LC1 D09-D65A

Thương hiệu: Schneider

2.226.400
- 40%
1.214.400
Có sẵn
7 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC coil- LC1D098BD

LC1D098BD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC coil- LC1D098BD

Thương hiệu: Schneider

2.172.500
- 43%
1.125.750
Có sẵn
8 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 42 V AC coil- LC1D098D7

LC1D098D7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 42 V AC coil- LC1D098D7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
9 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V AC coil- LC1D098B7

LC1D098B7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V AC coil- LC1D098B7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
10 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 36 V DC coil- LC1D09CD

LC1D09CD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 36 V DC coil- LC1D09CD

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
11 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil- LC1D09D7

LC1D09D7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil- LC1D09D7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
12 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC coil- LC1D09E7

LC1D09E7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC coil- LC1D09E7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
13 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil- LC1D09ED

LC1D09ED

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil- LC1D09ED

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
14 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil- LC1D09EL

LC1D09EL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V DC coil- LC1D09EL

Thương hiệu: Schneider

856.900
- 48.5%
401.185
Có sẵn
15 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BL

LC1D09BL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BL

Thương hiệu: Schneider

856.900
- 48.5%
401.185
Có sẵn
16 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V DC coil- LC1D098ED

LC1D098ED

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V DC coil- LC1D098ED

Thương hiệu: Schneider

2.172.500
- 43%
1.125.750
Có sẵn
17 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil- LC1D098F7

LC1D098F7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil- LC1D098F7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
18 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V DC coil- LC1D098FD

LC1D098FD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V DC coil- LC1D098FD

Thương hiệu: Schneider

2.172.500
- 43%
1.125.750
Có sẵn
19 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 125 V DC coil- LC1D098GD

LC1D098GD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 125 V DC coil- LC1D098GD

Thương hiệu: Schneider

2.172.500
- 43%
1.125.750
Có sẵn
20 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 12 V DC coil- LC1D098JD

LC1D098JD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 12 V DC coil- LC1D098JD

Thương hiệu: Schneider

2.172.500
- 43%
1.125.750
Có sẵn
21 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V AC coil- LC1D098M7

LC1D098M7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V AC coil- LC1D098M7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
22 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC coil- LC1D098MD

LC1D098MD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V DC coil- LC1D098MD

Thương hiệu: Schneider

2.172.500
- 43%
1.125.750
Có sẵn
23 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 415 V AC coil- LC1D098N7

LC1D098N7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 415 V AC coil- LC1D098N7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
24 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 230 V AC coil- LC1D098P7

LC1D098P7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 230 V AC coil- LC1D098P7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
25 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 380 V AC coil- LC1D098Q7

LC1D098Q7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 380 V AC coil- LC1D098Q7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
26 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 440 V AC coil- LC1D098R7

LC1D098R7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 440 V AC coil- LC1D098R7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
27 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 72 V DC coil- LC1D098SD

LC1D098SD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 72 V DC coil- LC1D098SD

Thương hiệu: Schneider

2.172.500
- 43%
1.125.750
Có sẵn
28 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 240 V AC coil- LC1D098U7

LC1D098U7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 240 V AC coil- LC1D098U7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
29 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 250 V DC coil- LC1D098UD

LC1D098UD

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 250 V DC coil- LC1D098UD

Thương hiệu: Schneider

2.172.500
- 43%
1.125.750
Có sẵn
30 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 400 V AC coil- LC1D098V7

LC1D098V7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 400 V AC coil- LC1D098V7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
31 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A -  5 V DC coil- LC1D09AL

LC1D09AL

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A -  5 V DC coil- LC1D09AL

Thương hiệu: Schneider

856.900
- 48.5%
401.185
Có sẵn
32 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil- LC1D09B7

LC1D09B7

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil- LC1D09B7

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 48.5%
221.450
Có sẵn
33 Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BD

LC1D09BD

Khởi động từ - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil- LC1D09BD

Thương hiệu: Schneider

799.700
- 48.5%
374.405
Có sẵn
34 Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V AC coil- LC1D098E7

LC1D098E7

Khởi động từ - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V AC coil- LC1D098E7

Thương hiệu: Schneider

1.461.900
- 43%
757.530
Có sẵn
35 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 48 V AC coil- LC1D115004E7

LC1D115004E7

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 48 V AC coil- LC1D115004E7

Thương hiệu: Schneider

12.593.900
- 43%
6.525.930
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.